Picasso v Jihlavě!

To tu ještě nebylo!

Na plakátech, které zvaly na výstavu převážně s tematikou býčích zápasů, byl vykřičník důsledně (a taky důvodně) uváděný. Muzeum v německém Heidenheimu zapůjčilo soubor grafik, kreseb a plakátů slavného malíře k vystavení v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě v době od 9. září do 7. listopadu 2009.

O Pablu Picassovi (1881–1973), španělském malíři, sochaři a grafikovi napíšu jen to, že jsme výstavu jeho prací chtěli samozřejmě vidět. I když mám vyhraněně negativní názor na býčí zápasy, slavné jméno s vykřičníkem nás přitáhlo, abychom se podívali, jak malíř zpracoval to, co miloval a obdivoval, to, čemu Španělé říkají národní tradice a co já pokládám za nepřijatelné až obludné. Bez ohledu na výše řečené musím napsat, že kresby na mě udělaly velký dojem, síla jejich sdělnosti nedovolí nezájem. Když jsme si tvořili názor na vystavená díla, měl jistě zásadní význam výklad PhDr. Olgy Uhrové, kurátorky z Národní galerie v Praze, která 7. října přijela do Jihlavy, aby při prohlídce komentovala jednotlivá díla, přiblížila okolnosti jejich vzniku a provedla nás různými obdobími Picassovy tvorby.

Dr. Uhrová mimo jiné řekla, že Jihlavě závidí tuto možnost vystavit poměrně malý, ale ucelený soubor 56 Picassových děl inspirovaných býčí arénou a minotaury, že i velké galerie by si pokládaly za čest vystavit jej.

Do současné doby už vidělo výstavu čtyři a půl tisíce diváků!

Kvůli bezpečnosti zapůjčených vzácných Picassových prací se v Domě Gustava Mahlera prováděla různá opatření a při té příležitosti byly rozšířeny i prostory stálé výstavy Gustav Mahler a Jihlava. Tím chci říct, že se tam rozhodně vyplatí zajít i po skončení výstavy Picasso v Jihlavě!

2 odpovědi na “Picasso v Jihlavě!”

  1. Chtěla bych dodat,že výstava byla pro velký zájem prodloužena o jeden den, skončila tedy 8. 11. 2009 a celkový počet návštěvníků byl 6680!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*