Bledule jarní – koukořička

Osvěživé páteční odpoledne 10. dubna 2010

Po celotýdenní námaze a vyčerpání – nezávisle na tom, zda je člověk v zaměstnání či „sám svůj“ – jsme přivítali nabídku turistů z odboru Tesla na tradiční vycházku za bledulemi v přírodní rezervaci Jechovec. Vše bylo jako jindy: autobusem jsme dojeli do Staré Říše, došli do blízkého lesa a jako vždycky jsme žasli nad mocí přírody, nad tím, že znovu z podmáčené země vzešly křehké, nádherně stydlivé květy s hlavičkami elegantně skloněnými k zemi, jen žlutými očky zablesknou a příchozí se v ohromení zastaví…

koukoříky

Když stojíte před tříhektarovou plochou a máte před sebou do nedohledna tu bílou záplavu, nemůžete mít černé myšlenky, našlapujete pozorně, aby některá křehulka nepřišla o život, maně ztišíte hlas jako v chrámu…

koukořičky

Stejně jako před rokem nám Míla Bradová zopakovala pár vět potřebné šedé teorie, zatímco jsme vnímali okolní bíle korunované zelené stvoly nového života.

v lese Jechovci

Náš obyčejný den páteční se proměňoval ve sváteční – a kvůli té proměně jsme tam šli.

stále hledáme, stále nacházíme

A co jsme vlastně našli? Že dosud platí ten zázrak každoročního probuzení cibulky v zemi a neodkladného puzení vyslat křehké kvítky na pár týdnů do světa lidí. Což je dobré pro rekreaci našeho nitra, když už se tělesná schránka k pravidelné každoroční obnově, natož rozkvětu, přemluvit nedá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*