Pietní vzpomínka na jihlavské sokoly

Středa 8. října 2014

Sokolská župa plukovníka Švece uspořádala 8. října 2014 vzpomínkové shromáždění k uctění památky bratří, kteří během války položili život za svobodu národa.
U pamětní desky obětem nacismu se v budově Sokola Jihlava sešli členové i veřejní činitelé a dali svou přítomností najevo, že nezapomínají na hrdinství svých předchůdců a váží si nejvyšší oběti, kterou před lety přinesli.

Slavnostní průběh obřadu podpořil smíšený pěvecký sbor Foerster, když pod vedením sbormistra Pavla Brady zazpíval hymnu a několik písní – jejich tóny se nesly vestibulem a hladily desku se jmény deseti jihlavských sokolů, kteří se nedočkali konce války.

v budově Sokola Jihlava

sbormistr Pavel Brada řídí smíšený pěvecký sbor Foerster

pamětní deska obětem z válečných let

pietní vzpomínka na jihlavské sokoly

V župách a tělocvičných jednotách po celé zemi se konala podobná shromáždění – 8. říjen byl vyhlášen Památným dnem sokolstva – uvedu vysvětlující text, který byl účastníkům pietního aktu k dispozici:

8. říjen – Památný sokolský den
V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo gestapem zatčeno 136 předních činovníků ústředí Československé obce sokolské, sokolských žup a jednot. Po dlouhých výsleších v Pečkárně a na Pankráci byli tito zadržení činovníci deportováni do koncentračního tábora Osvětim, kde většina podlehla nelidskému zacházení.
Po válce se do vlasti z celé skupiny vrátilo pouze 9 bratří. Pro 7 z nich však vězeňská anabáze neskončila, po únoru 1948 byli opět vězněni komunistickým režimem.

Celkem bylo za nacistické okupace vězněno více než 12 000 bratří a sester. V koncentračních táborech jich zahynulo 2 139, dalších 1 162 sokolů bylo popraveno. V průběhu Slovenského národního povstání a při Pražském povstání padlo přes 600 sokolů.
8. říjen byl proto Českou obcí sokolskou vyhlášen jako Památný sokolský den, kdy s úctou vzpomínáme všech obětí, které Sokol svému národu přinesl.

Ing. Pavel Brada připomněl shromážděným události z roku 1941

oficiální hosté vzpomínkového shromáždění - vpravo doc. Zdeněk Laštovička

Kytice se stuhami v národních barvách položili k pamětní desce zástupci sokolů, náměstek primátora Josef Kodet, senátor Miloš Vystrčil a místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Laštovička.

doc. Zdeněk Laštovička vzdal poctu sokolům, kteří položili život za svobodu

pietní místo v budově Sokola Jihlava

pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava

Vědomí, že stále existuje svět, ve kterém hrají prim ušlechtilé ideje (i když jsou v současnosti často překřičené hesly o byznysu), nás cestou domů poponášelo…

2 odpovědi na “Pietní vzpomínka na jihlavské sokoly”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*