Medaile za rozvoj turistiky pro Ing. Mílu Bradovou

Čtvrtek 25. února 2016

Zúčastnila jsem se slavnostního setkání v kanceláři hejtmana Kraje Vysočina, které se konalo na počest Ing. Míly Bradové – Kraj Vysočina ocenil její celoživotní činnost v organizování turistiky – dosažené úspěchy jsou vlastně propagací našeho regionu. Sepsala jsem tiskovou zprávu, kterou zveřejňuji i pro čtenáře našeho blogu – doprovodné fotografie jsou z archivu Kraje Vysočina.

Ve čtvrtek 25. února 2016 převzala Míla Bradová z Klubu českých turistů Pamětní medaili Kraje Vysočina za rozvoj turistiky na Vysočině a stálou a výraznou propagaci regionu při organizování turistických akcí. Za účasti radní Kraje Vysočina Marie Kružíkové a vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislava Seidla předal toto významné ocenění hejtman Jiří Běhounek. Představitelé Kraje poděkovali Míle Bradové za její dlouholetou dobrovolnou práci, jejíž výsledky jsou ku prospěchu veřejnosti, vyzdvihli její značkařskou činnost i organizační schopnosti při pořádání turistických akcí a popřáli jí hodně sil a vytrvalosti do budoucna.

Míla Bradová s představiteli Kraje Vysočina

Míla Bradová vypráví v kanceláři hejtmana Kraje Vysočina o své práci v turistice

ocenění za rozvoj turistiky na Vysočině

diplom

medaile za výraznou propagaci regionu Vysočina

pamětní medaile Kraje Vysočina

Míla Bradová je jako dlouholetá předsedkyně odboru Klubu českých turistů Tesla Jihlava zakládající členkou celokrajského sdružení oblasti KČT VYSOČINA, vzniklého v roce 1992 a doposud pracuje ve výboru, který koordinuje činnost a poskytuje servis dvaadvaceti turistickým odborům kraje Vysočina, sdruženým v této organizaci. V průběhu posledních 35 let zorganizovala množství vycházek a akcí, jež dosáhly velké popularity a přitáhly na Vysočinu pozornost turistů z celé republiky. Kromě toho se věnuje fotografování a tvorbě audiovizuálních prezentací, v nichž dokumentuje a zpracovává sportovní a poznávací činnost turistů jako vzor zdravého životního stylu současnosti. Od roku 2013 se její díla s velkým úspěchem uvádějí na Festivalu amatérských turistických filmů ve Zlíně.

Velkou zálibou Míly Bradové je značení pěších turistických tras na Vysočině, kterému se věnuje řadu let. Je hlavní pořadatelkou turistického pochodu Teslácký šotek a kulturně sportovní akce Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech, jež jedinečným a zábavným způsobem propaguje historické i současné krásy Jihlavy mezi účastníky od nejútlejšího věku. Názvy těchto akcí se staly všeobecně známým pojmem a našly příznivce ve všech věkových i výkonnostních kategoriích. Velice oblíbený je i v její režii pořádaný Novoroční výstup na Šacberk, spojený s finanční sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Zastupitelstvo města Jihlavy udělilo Miluši Bradové za tuto prospěšnou činnost Cenu města Jihlavy, kterou převzala dne 16. 5. 2012 v Gotickém sále radnice z rukou primátora města.

Ing. Míla Bradová, držitelka nejvyšších turistických ocenění, je autorkou obsáhlého sborníku Historie a současnost turistiky na Vysočině vydaného v roce 2008 a autorkou publikace RETRO 20 vydané u příležitosti 20. výročí založení KČT VYSOČINA a doplněné DVD-videem pod stejným názvem. Jako členka redakční rady oblastního výboru KČT VYSOČINA se každoročně podílí na zpracování regionálního Kalendáře turistických akcí, který je zdarma poskytovaný turistickým informačním centrům na Vysočině. V roce 2015 zpracovala pro Jihlavské listy osmidílný seriál nazvaný O Klubu českých turistů, v němž přiblížila historii a současnou práci místních turistických odborů – uvedení vzbudilo živý ohlas veřejnosti.

Výborné výsledky organizační práce v turistice, značení pěších turistických cest, přínos pro rozvoj cestovního ruchu na Vysočině a pozitivní působení na společnost byly důvodem pro udělení Pamětní medaile.

Kraj Vysočina ocenil celoživotní činnost Míly Bradové

4 odpovědi na “Medaile za rozvoj turistiky pro Ing. Mílu Bradovou”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*