Slavnostní setkání u příležitosti 40. výročí založení Klubu českých turistů Tesla Jihlava

Pátek 14. září 2018 v 15 hodin

Je krásné dostat kartičku s tímto textem a pozváním do historického sálu:

zasedací místnost zastupitelstva Magistrátu města Jihlavy byla vybudovaná v roce 1574 jako velká soudní síň s dřevěným obložením stěn i stropu

V této historické místnosti se s pořadateli z KČT Tesla Jihlava sešli pozvaní hosté a členové jejich odboru – k tomu, aby bylo jasné, že setkání uskutečněné na oslavu 40 let působení odboru KČT Tesla Jihlava proběhlo opravdu slavnostně a bylo o čem hovořit, není třeba žádných dlouhých úvodů – stačí, když prostě popíšeme průběh odpoledne. 🙂

u předsednického stolu seděli zleva: Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, Csc., Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora, Bc. Ivana Svobodová, moderátorka akce, členka výboru KČT Tesla Jihlava, Ing. Míla Bradová, předsedkyně KČT Tesla Jihlava, Ing. Jan Havelka, emeritní předseda KČT, Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT, Ing. Michal Janouškovec, ředitel firmy Kolektor Tesla Jihlava, s.r.o.

Nyní pohled do sálu:

členové odboru KČT Tesla Jihlava; www.svatosi.cz
členové odboru KČT Tesla Jihlava
dorost odboru
hosté pozvaní na slavnostní shromáždění; foto F. Janeček
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu České republiky, vedle Ing. Pavel Brada, sbormistr RS Foerster Sokola Jihlava
další část auditoria; foto F. Janeček
předsedkyně odboru KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová zahajuje slavnostní setkání uvítáním hostí i členů odboru

Projev předsedkyně Míly Bradové uvedla moderátorka Iva Svobodová větou: období 40 let může být krátký či dlouhý čas – záleží, čím je naplněn. Z následujícího Mílina proslovu nebylo těžké zjistit, že vyměřený čas využili vedoucí činitelé i členové odboru tak, že nyní mají o své činnosti co říct… V následující videoprezentaci nazvané KČT Tesla Jihlava je tu čtyři desítky let nás Míla provázela jednotlivými roky a uvedla nejdůležitější počiny, které charakterizují činnost odboru KČT Tesla Jihlava – bezesporu patří k těm, o nichž je v Jihlavě i na Vysočině slyšet.

Náměstek Kalina pozdravil přítomné za sebe i primátora, jehož pracovní povinnosti zavolaly jinam, poukázal na významné prostředí sálu, kde se po tomto shromáždění zanedlouho bude konat slavnost ke 100. výročí vzniku ČSR, rovněž kladně hodnotil výstavu, kterou členové odboru KČT Tesla Jihlava instalovali v přízemí jihlavské radnice – je velice sdělná a viděl, že u občanů má úspěch. Přeje všem členům odboru, aby je činnost pro turisty a veřejnost stále bavila a předávali její výsledky dál.

Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT, řekl, že jménem vedení Klubu blahopřeje nejen oslavujícímu odboru, ale všem turistům, kteří zde v Jihlavě působí, je rád, že odbor Tesla Jihlava se nezabývá jen pochody a výlety, ale uplatňuje komplexní přístup k turistice, v odboru je několik silných osobností a bylo by ku prospěchu věci spolupracovat s ostatními
Ing. Michal Janouškovec – stále podporujeme odbor Tesla Jihlava, i když se odnedávna jmenujeme Kolektor, nikdy se nebudu cítit jen jako sponzor, ale vždycky jako příznivec, protože Vaše činnost se mi líbí – nejen výlety, ale i starost o značení. Přeji mnoho šťastných dalších let!
Ing. Jan Havelka, v letech 1991 – 2006 předseda KČT, jeho práce pro českou turistiku však dosud trvá

Ing. Havelka řekl: těší mně, že jsem mohl přijet – členové Vašeho odboru byli v roce 1992 při zakládání oblasti KČT Vysočina – byla to první oblast Klubu českých turistů, která vznikla – velmi prozíravě jste dlouho před vznikem Kraje vytvořili oblast KČT Vysočina, která se přesně shoduje s hranicemi současného Kraje Vysočina.
V tomto roce oslavují odbory po celé republice 130. výročí vzniku KČT a 100. výročí vzniku ČSR – je však důležité, čím je jejich činnost naplněná – tím chci říct, aby odbory dokumentovaly svoji činnost tak, aby při tvorbě ročenek a almanachů bylo z čeho brát. A musím říct, že Vaši následovníci budou mít z čeho vybírat – za všechny vytvořené dokumenty vzpomeňme jen na Festival amatérských turistických filmů ve Zlíně, který se tam pořádá od roku 2013 a jehož se studio BRAJA každoročně s úspěchem zúčastňuje.
Přeji Vám mnoho dobrých turistických zážitků, zdraví a schopnost vydržet, i když věci zrovna nejdou tak, jak by měly. Ať se Vám stále daří a pamatujte, že nesete jméno vynikajícího vědce Nikoly Tesly! 🙂

senátor Vystrčil pogratuloval oslavencům nejen za sebe, ale i za náměstkyni hejtmana Kraje Vysočina Ing. Janu Fischerovou a řekl, že za nejdůležitější v práci odboru KČT Tesla Jihlava pokládá, že stále, už mnoho let, učí žít lidi s pohybem – akce turistické střídají společenské… Omluvil se z další účasti na shromáždění, protože je přihlášen na 15. závod Běžce Vysočiny, Dačickou 14, která začíná v 17:30 🙂
Zdeněk Laštovička, od roku 1958 žije v Jihlavě, během let se kromě jiného věnoval vědecké práci geologa a vysokoškolského učitele

Zdeněk Laštovička po poděkování za pozvání řekl, že se ohlédne až k šedesátým létům minulého století, kdy jako mladý přišel do Jihlavy a hledal společenské zakotvení – našel jsem turisty a nebylo to seznámení na jeden rok, ale na celý život! Pracoval jsem tehdy jako kolektor, tj. sběrač hornin. Postupem doby jsem vlivem manželky Marušky, která byla zaměstnána v Tesle, vyměnil členský průkaz ČSTV za turistický průkaz čilého odboru, který se v Tesle ustavil (na potvrzení svých slov zvedl nad hlavu červený průkaz ČSTV a bělostný turistický s fotografií, což všechny přítomné naladilo do širokých úsměvů). Přeji členům odboru i vedení všechno nejlepší a směle vzhůru do roku 2028, kdy tento úspěšný odbor oslaví 50 let trvání.

Jaroslav Šlechta, nynější předseda KČT, oblasti Vysočina, řekl, že přeje členům odboru KČT Tesla Jihlava, i vedení a značkařům, vše nejlepší, že nebude opakovat, co už bylo řečeno, ale přeje, aby se i nadále dařilo tak dobře jako dosud
Vladimír Hromádka, první předseda odboru KČT Tesla Jihlava

Pan Hromádka pohovořil o skutečnostech, které vedly k založení odboru – v Tesle se tehdy sešla dost početná skupina lidí, které bavilo především lyžování, ale i jiné sporty. Ředitelka firemní školky paní Zdeňka Hošková, velká příznivkyně sportu, která měla spojení na ČSTV, nám řekla, že jako členové odboru turistiky při TJ Tesla Jihlava budeme mít slevu na vlaky a lyžařské vleky, což pro nás tehdy bylo dost významné…
Jsem velmi rád a těší mě, jakým způsobem vede paní Bradová odbor a přeji všem pevné zdraví.

druhým předsedou odboru KČT Tesla Jihlava byl Ing. Milan Říha

Milan Říha řekl, že převzít vedení odboru po Láďovi bylo snadné, neboť ten měl všechno dokonale zorganizované. Já jsem měl na svém tehdejším místě dost času, abych vytelefonoval vše potřebné pro zajištění zájezdů – takže se dá říct, že Tesla sponzorovala turisty odjakživa 🙂 Jenže když šéfové zjistili, že umím leccos zařídit, udělali mě vedoucím v lisovně, kde bylo na dvě stovky lidí a zlaté časy skončily. Milan Říha přidal pár historek ze zájezdů a nakonec řekl: zanedlouho budou volby – volte turisty, protože je s nimi dobře 🙂

Jiří Veselý, předseda KČT, odbor Čeřínek Jihlava poděkoval za pozvání a řekl, že věří, že spolupráce s odbory Tesla Jihlava i Bedřichov Jihlava, která funguje, bude pokračovat

Tím skončily zdravice hostů a předsedkyně Míla Bradová přikročila k předávání stříbrných pamětních medailí ke 130 letům KČT těm členům či přátelům, které navrhl k ocenění výbor odboru Tesla Jihlava. Předávali je Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT a emeritní předseda Ing. Jan Havelka – Míla každého z oceněných krátce a výstižně představila.

Doc. Zdeněk Laštovička, čestný občan města Jihlavy a přítel všech turistů, uznávaný geolog a znalec České republiky, vždy pomůže i poradí – těšíme se jeho přízni již několik desítek let!
Ing. Michal Janouškovec, ředitel Tesly Jihlava, přesněji firmy s novým názvem KOLEKTOR Tesla Jihlava, s.r.o. Pan ředitel je velmi nakloněn našim turistickým aktivitám, které dlouhodobě a výrazně finančně podporuje prosperující firma, kde máme mnozí kořeny a kde se zrodil odbor turistiky Tělovýchovné jednoty Tesla Jihlava – současný Klub českých turistů Tesla Jihlava. Radost máme i z možnosti informovat ve čtvrtletníku NOTES o dění v našem turistickém odboru.
Ing. Ivan Bohatý, lektor a nestor turistického značení na Vysočině, náš velký učitel a spolehlivý rádce, má velké zkušenosti ve značkařské oblasti, stále se značení věnuje. Je autorem a realizátorem Jihlavského turistického okruhu 2000, Cesty Gustava Mahlera a mnoha dalších. V roce 2008 mu byla udělena Cena města Jihlavy za dlouholetou činnost v oblasti značení turistických tras. Letos slaví významné životní jubileum.
Bc. Ivana Svobodová, celoživotní turistka, 30 let pracuje ve výboru odboru KČT Tesla Jihlava, je členkou oblastního výboru KČT Vysočina, cvičitelka pěší turistiky, organizátorka mnoha zájezdů za poznáním, samostatná pořadatelka výletů, vycházek i cykloakcí, „specialistka na vánoční vycházky“, členka týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava, ale i vysočinských
František Janeček, celoživotní turista, 30 let pracuje ve výboru odboru KČT Tesla Jihlava, pravděpodobně je i zakládajícím členem OT TJ Tesla Jihlava v roce 1978! Zastává funkci hospodáře odboru, je autorem mnoha filmů a prezentací z turistiky, jedinečným fotografem – dokumentaristou, již 27 let se podílí na tvorbě oblastního kalendáře turistických akcí na Vysočině. Je cvičitelem pěší turistiky i cykloturistiky a vedoucím značkařem, členem týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava.
Ing. Soňa Kantorová, dlouholetá členka KČT Tesla Jihlava, revizorka odboru, vedoucí turistiky, v minulosti organizovala spolu s manželem Ing. Janem Kantorem a dcerou Ájou řadu zájezdů a výletů za poznáním, zejména do Beskyd a na Ostravsko
Václav Plánka – člen výboru odboru, nadšený turista, aktivní vedoucí značkař, pořadatel vycházek za sněženkami na Špičák, člen týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava, vždy ochotně přiloží ruku k dílu a s úsměvem vyřeší zapeklité situace
Miroslav Svatoš, přítel tesláckých turistů – v letošním roce slaví životní jubileum, nezištný pomocník, fotograf – dokumentarista, nedílná polovina blogerského dua www.svatosi.cz odkud čerpáme náměty pro akce

Máme tedy možnost ukázat diplom, který k pamětní medaili vytvořili šikovní turisté z Tesly Jihlava.

takové ocenění nenechá snad žádného příjemce chladným 🙂

Děvčata Andrea a Kristýna Duškovy, které pořadatelé pozvali kvůli přednesu básně Jaroslava Seiferta Hora Říp, se ujala své role – a šlo jim to velice dobře!

Jaroslav Seifert
Hora Říp

Viděl jsem hory plné ledu,
zpívat však o nich nedovedu.

Jiskřily dálky nad hlavami
jak bleděmodré drahokamy.

Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí
– přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.

V panácích už jsou všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí
a motýl spěchá po bodláčí;

a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,

zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!

Recitace vytvořila předěl a nastal čas udělit další ocenění – tentokrát předávali Ing. Kalina, náměstek primátora, a Ing. Šlechta, předseda KČT, oblasti Vysočina čestná uznání – předsedkyně odboru Tesla Jihlava měla pro každého přebírajícího pár laskavých slov, kterými přiblížila jeho aktivity.

Bc. Šárka Venkrbcová je z centra vzdělávání VŠP Jihlava, srozumitelněji z U3V, spolupracuje s námi od roku 2004, kdy byla založena Vysoká škola polytechnická Jihlava, spolupráce si vážíme a budeme ji i dále rozvíjet
Libuše Bohatá, dlouholetá obětavá vedoucí značkařka – na jejím kontě jsou stovky kilometrů označených tras nejen na Jihlavsku, je i propagátorkou značení při akci Teslácký šotek
Blanka Čermáková, organizátorka přejezdů Jihlavských vrchů přes Javořici, Křemešník i Čeřínek, členka týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava. Totéž platí o jejím manželovi Aleši Čermákovi, který se kvůli pracovním povinnostem nemohl zúčastnit předávání.
Věrka Janečková – bez ní by se neobešla grafická úprava kalendářů akcí, propozic, diplomů a pamětních listů! Maminka s toulavým kočárkem nejmladší členky odboru Tesla Jihlava.
Ája Kantorová, současná revizorka odboru, pečlivá strážkyně našich účtů, cestovatelka a maminka na dva úvazky
Ladislav Březina – cvičitel lyžařské turistiky, ale hlavně nenápadný pomocník při všech akcích odboru, člen týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava, ale i vysočinských
Lukáš Březina, člen týmu organizátorů velkých akcí odboru KČT Tesla Jihlava, ale i vysočinských, svou aktivitu vyvíjí už od dětských let
Ing. Milan Hlína – celoživotní turista, organizátor četných výletů za netradičním poznáním Prahy
Ing. Vladimír Holec – vedoucí turistiky, pořadatel tradiční týdenní cykloakce Lednicko-valtickým areálem pěšky nebo na kolech
Ing. Pavel Jenč – celoživotní turista, zakládající člen odboru, vyznavač pěší a vysokohorské turistiky, letos slaví významné životní jubileum
Milan Venhoda – všestranný turista, pořadatel četných cykloakcí a lyžařských akcí, pobytových i přejezdových – 20 let pořádá akci Šumava na běžkách – Prášily!
Ing. Oldřich Šiller – vedoucí turistiky, organizátor celé řady oblíbených cykloakcí

Všechna hezká slova určená pro vyznamenané členy KČT Tesla Jihlava byla přečtena, ocenění předána – přišel čas poděkovat předsedkyni odboru Ing. Míle Bradové.

Václav Plánka poděkoval za výbor odboru a předal kytici předsedkyni Míle Bradové

U vyznamenaných uvedla Míla stručně jejich činnost – jistě tušíte, že svoji nesepsala 🙂 , pokusili jsme se o to:
Ing. Míla Bradová – celoživotní turistka, 30 let je předsedkyní odboru, zároveň po celou dobu pracuje v oblastním výboru KČT Vysočina, jehož je zakládající členkou. Cvičitelka pěší turistiky a cykloturistiky, vedoucí značkařka, členka týmu organizátorů velkých akcí odboru Tesla Jihlava, ale i vysočinských, organizátorka mnoha zájezdů za poznáním, 27 let se podílí na tvorbě oblastního kalendáře akcí na Vysočině, vkládá údaje o akcích odborů KČT z Vysočiny do kalendáře turistických akcí České republiky.
Je spoluautorkou mnoha filmů a prezentací o turistice – její hlas je ten, který nás provází všemi filmy – často propaguje turistiku v regionálním rozhlase a zve na právě pořádané akce; je členkou redakční rady Zpráv v časopise Turista, členkou týmu, který se zabývá projektem 100 let republiky, 130 let v pohybu a propagací 100 pochodů napříč republikou ke 100. výročí vzniku Československé republiky.
V roce 2012 jí byla udělena Cena města Jihlavy za stálou a výraznou propagaci města Jihlavy i regionu Vysočina a rozvoj turistiky, v roce 2016 převzala Pamětní medaili Kraje Vysočina za rozvoj turistiky na Vysočině při organizování turistických akcí, v letech 2016 a 2017 se umístila na předních místech v soutěži Žena regionu.

Za těmito větami se skrývají stovky hodin volného času věnovaných desítky let práci, která ne vždy okamžitě přináší viditelný výsledek…

Míla řekla, že odbor KČT Tesla Jihlava funguje dobře díky týmové práci a přidala: „ať chceš nebo nechceš, někam patříš – záleží na tobě, jak moc“
sladká odměna pro teslácký výbor

Závěrem shlédli účastníci film natočený při vernisáži výstavy KČT Tesla Jihlava, která se konala 2. srpna 2018 v sídle Kraje Vysočina a byli upozorněni na výstavu ze 40leté činnosti odboru KČT Tesla Jihlava, která je v současnosti instalovaná v přízemí jihlavského magistrátu.

Pozvání na akci Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech, která začínala v přízemí radnice za pár minut, a upozornění, že je zařazena do projektu 100 let republiky, 130 let v pohybu, ukončilo podivuhodné odpoledne v nádherné starobylé síni jihlavské radnice.

při odchodu ze sálu dostal každý účastník Pamětní list
na Pamětním listě s datem 14. září 2018 se jak na filmu odvíjejí obrázky ze čtyřicetileté činnosti turistického odboru Tesla Jihlava

Související články:
Velká gotická síň jihlavské radnice 16. května 2018,
Stalo se (Cena města Jihlavy pro Ing. Ivana Bohatého),
Cena města Jihlavy pro Ing. Mílu Bradovu,
Medaile za rozvoj turistiky pro Ing. Mílu Bradovou,
Žena regionu 2017.

4 odpovědi na “Slavnostní setkání u příležitosti 40. výročí založení Klubu českých turistů Tesla Jihlava”

 1. Míšo, krásně jsi to napsala a Mirek hezky nafotil. Obzvlášť si cením toho, co jsi napsala o Míle – opravdu si to zaslouží. Ještě jednou díky. Iva Svobodová

  1. I Ty jsi to krásně napsala – a co se týká Míliných aktivit – je tam jen to, co opravdu dělá – a myslím, že jsem zdaleka nezmínila všechno…
   Díky za komentář, potěšil nás 🙂

 2. Milá Míšo,
  i když nejsi členem našeho odboru je z Tvého popisu zřejmé, že k nám máš velice blízko a jsi jako jedna z nás. Škoda, že nemám takový vyjadřovací talent jako Ty, abych Ti splatil stejným. Rád čtu všechny Tvé články a hodnocení akcí, protože jsou velmi zajímavé, a díky jim se vždy ocitnu uprostřed popisovaného děje. Vašek Plánka

  1. O dobrých věcech se dobře píše!
   Václave, kvůli takovým komentářům, jaký jsi napsal, se vyplatí „vysedět“ nějaký článek 🙂
   Děkuju Ti srdečně – po přečtení jsem zažila stav, kterému říkám: Nechodila – tančila, nemluvila – zpívala 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*