Značkaři na Čeřínku – podzim 2018

Neděle 11. listopadu 2018

Neděle s magickým datem 11. 11. byla dnem, který byl vedoucím značkařů v Jihlavě vybrán pro podzimní setkání v turistické chatě na Čeřínku – četl se sumář letos obnovených tras a dostalo se nám sdělení o předpokládaných pracích v roce 2019.
V několika minulých článcích už jsem psala o tom, proč a jak probíhá značení turistických cest v naší republice – při listopadovém aktivu nám hlavní jihlavský značkař nesdělil nic, co by stálo za zaznamenání.

turistické informační místo na plošině u historických chat na Čeřínku; www.svatosi.cz
nejdůležitější údaje o Přírodním parku Čeřínek – nepřehlédněte chráněná území – Národní přírodní památku Hojkovské rašeliniště a čtyři zdejší Přírodní památky: Na Skalce, Přední skálu, Pod Mešnicí a Čertův hrádek

Teprve po skončení oficiálního sezení jsme si udělali hezké odpoledne – nejdříve jsme se vlastně jen duchovní podporou 🙂 zúčastnili obnovy rozměrné informační desky v zádveří turistické chaty – předsedkyně KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová měla vše perfektně předem promyšlené a veškeré potřebné věci sebou. Aktualizace nástěnky, která podává nově příchozím základní informace o lokalitě Čeřínek, Klubu českých turistů Vysočina a jeho značkařích, proběhla tak pečlivě a úspěšně, jak jsme u členů vedení KČT Tesla Jihlava při každém jejich konání zvyklí.

Podívejte se na fotografie, které během odpoledne pořídila Libuška Bohatá:

značkaři se rozhodli vyměnit texty a fotografie na informačním panelu v turistické chatě na Čeřínku
Míla s Františkem měli předem promyšlený styl a obsah vývěsky
nástěnka je umístěna v zádveří chaty tak, aby si zájemci rychle a snadno vyhledali potřebné informace
propagace Klubu českých turistů a značkařů z Jihlavy
kamarádi-značkaři z Jihlavy
vizitka turistů a značkařů z Vysočiny – návštěvníci tu naleznou nejdůležitější informace, telefonní čísla a maily
Míla Bradová předává oslavenci Ivanu Bohatému, členu KČT Tesla Jihlava, fotoknihu „KČT Tesla Jihlava je tu čtyři desítky let“
oslavencem z roku 2018 je také člen KČT Čeřínek Jihlava Mirek Svatoš, který dostal od Míly dobroty z lázní Piešťan
Miluška s oslavenci Ivanem a Mirkem – závěr přátelsky laskavého nedělního odpoledne šesti jihlavských značkařů v turistické chatě na Čeřínku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*