Happening PAMATUJ! v Parku Gustava Mahlera 2020

V pondělí 9. března 2020 jsme se zúčastnili vzpomínkové akce

Už po třetí se připojil Pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava k celorepublikovému happeningu PAMATUJ! a Jihlavanům shromážděným v Parku Gustava Mahlera zazpíval písně, které podle dochovaných pramenů zpívali Židé jdoucí vstříc smrti.V této pozvánce jsou všechny podstatné informace.

Místo, na kterém se shromáždili ti, kdož chtěli uctít památku obětí druhé světové války, nebylo vybráno náhodně – právě zde byla v noci na 30. dubna 1939 vypálená synagoga, vystavěná v pseudomaurském slohu roku 1863.


Synagoga v Jihlavě (1930) obraz Gustava Kruma z webu jihlava.cz

Pěvecký sbor Foerster Sokola Jihlava se svým sbormistrem Ing. Pavlem Bradou je připraven na ploše bývalé synagogy uctít svým zpěvem památku židovských obětí.

Počasí nebylo příliš příznivé a účast nedosahovala počtu v minulých dvou ročnících.
Členka PS Foerster čte text, zaslaný archivářem Ladislavem Vilímkem, v němž popisuje poměry, které nastaly během války v Jihlavě.

Jen malá historická připomínka: archivní prameny z roku 1249 udávají, že Jihlavu běžně obývali Židé, v roce 1426 byli vyhnáni, po roce 1837 se opět mohli v městě usazovat, v polovině 19. století zde vznikla židovská obec (1858), v roce 1929 žilo v Jihlavě 1400 Židů – po druhé světové válce se jich do města vrátilo 32!


Ing. Pavel Brada položil kytici k pomníku židovských obětí a vypálené jihlavské synagoze. Fotografie ve článku: Mirek Svatoš

Jsme rádi, že díky Sokolům jsme mohli v kulturním prostředí parku mimořádné umělecké hodnoty společně vzdát poctu obětem války – je důležité stále připomínat tyto události, protože zlo není bohužel překonáno…