Z Polné do Řehořova

Jak jsme zjišťovali stav vody na Ochozském potoce

V sobotu 7. 3. jsme se rozhodli, že si nebudeme všímat nevlídného počasí (větrno, drobný déšť) a ráno jsme v 7:30 nasedli do autobusu a po půl hodině už jsme byli v Polné. Ukázalo se (ostatně jako téměř vždycky), že počasí vypadalo z okna horší než ve skutečnosti je. O dvou polenských naučných stezkách si můžete přečíst ve dřívějším příspěvku. Tentokrát jsme se vydali po modře značené stezce údolím Ochozského potoka směrem ke Stáji a pak po zelené značce do Řehořova. V roce 2005 byl průběh modré značky změněn a nově byla vyznačená zelená značka ze Stáje přes Nadějov a Řehořov do Kamenice. V mapkách KČT už jsou trasy zaznamenány, na Mapy.cz, odkud z netu stahuji mapové výřezy oblastí, se ještě změna nedostala, proto jsem dnešní trasu podle skutečného značení vytečkovala. Půjdete-li po modré TZ, jistě stejně jako my oceníte výbornou práci polenských značkařů manželů Horských, nelze zabloudit – trasa je vyznačená vzorně!!

trasa z Polné do Řehořova

Ochozský potok vytvořil hluboké údolí, dlouhé asi 5 km – okolní svahy, v letošní zimě plné sněhu, už se svého bílého kabátku zbavovaly a voda stékala do potoka, ten se statečně snažil vydržet nápor a zatím se mu to docela dařilo; přáli jsme obyvatelům Polné, aby letošní jarní vody byly pro ně jen romantické podívání… Ostatně Ochozský potok není na zvládnutí situace sám – podél něj je v údolí šest rybníků, které zachycují vodu z okolních šestisetmetrových lesnatých svahů – proti proudu to jsou rybníky: Podhorský, Podleský, Panák, Čihadlo, Dolní Ochoz a Horní Ochoz. Stezka vedla místy dosti mokrým terénem, místy jsme překračovali či všelijak legračně přelézali a přeskakovali, baletně se nadnášeli a neohrabaně tlápali přes drobnější či příležitostné potůčky, což bylo zdrojem veselí – mokré byly naštěstí jen pohorky…

údolí Ochozského potoka

kaplička u Podleského Mlýna

rybník se vylévá z břehů

Ochozský potok

tající sníh z okolních svahů vrchovatě naplnil potok

silnička v okolí Polné

předjaří na Vysočině

Ochozský rybník

Asi kilometr za Ochozským rybníkem jsme opustili údolí, nedaleko odtud, ve Žlabech u obce Stáj, kousek od evropského rozvodí Labe-Dunaj, pramení Ochozský potok. Stoupali jsme, v lesích bylo ještě hodně mokrého těžkého sněhu, chůze v něm nebyla snadná. Těmto lesům se říká – jak jinak než Ochozské, a prý v nich tábořilo za napoleonských válek francouzské vojsko. Teď tu nebyl cítit střelný prach z mušket, intenzivně jsme vnímali vůni přicházejícího jara, ačkoliv jsme cupali vrstvou rozbředlého sněhu. Došli jsme k rozcestníku, podle něhož jsme měli polovinu cesty za sebou a přešli jsme na zeleně značenou trasu.

od r.2005 je vyznačená zelenou značkou nová trasa

Všechny vesnice na dnešní trase ZTZ (Stáj, Nadějov, Řehořov) mají velmi dlouhou historii, která se odvíjí od založení benediktinského kláštera v Třebíči v roce 1101. Klášter kolonizoval výše položená území na sever od Třebíče a v roce 1298 při založení benediktinského proboštství v Měříně předal 21 okolních prosperujících obcí do jeho správy. Název vsi Nadějov upomíná na třebíčského opata z poloviny 12. století, jehož jméno bylo Naděje…

světlý bod ve tmavém lese

pomocnice v nouzi

Osm kilometrů po zelené značce bylo ve znamení několika mírných stoupání a klesání, obtíží s protivětrem a mokrým sněhem, ale vše v takové míře, že jsme si při batolení po rodné Vysočině zachovali dobrou a rozmarnou náladu. Pak jsme uviděli na 645 metrů vysokém Řehořovském kopci svítit bílou kapličku, na jeho úbočí chalupy mé rodné obce a byli jsme v cíli dnešní cesty.

Stručnou historii obce Řehořov si můžete přečíst zde, popis vycházky v okolí je tady. Čekali jsme slabou čtvrthodinku na autobus, kterým jsme ve 13:41 odjeli do Jihlavy. Předjarní Vysočinou jsme ušli  16 km značenými cestami – místy, kde před tisícem let byly hluboké pralesy, v nichž odvážlivci začali zakládat osady, místy, kudy se před dvěma sty lety valila vojska Napoleonova, místy, kde v sobotu kousek od nás postávaly důvěřivé srnky…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*