Pamětní kameny v okolí Smrčné

Malý odpolední cyklovýlet

Rozhodli jsme se, že si zpestříme naši projížďku zastavením u pamětních kamenů. Vysočina, konkrétně Jihlavsko, má takových tajemných svědků dávné minulosti více jak 150. Kamenné památníky se stavěly na místech tragických událostí nebo jako milníky. Smírčí kameny většinou vznikly tak, že je musel provinilec jako součást svého trestu vlastnoručně vytesat a postavit na místě, kde se dopustil zločinu. Ještě statistika: Nejstarší smírčí kříž v Česku je z doby po roce 1200 a našli bychom jej v Podhradí u Aše, pravděpodobně nejstarší smírčí kámen na Vysočině je z roku 1484 a je na tzv. humpolecké cestě u Smrčné.

Vyjeli jsme ve slunném odpoledni, první zastávka byla u Hybrálce, kde je do hřbitovní zdi vsazen kámen, jehož historie je mi zatím utajená.

kámen zasazený do hřbitovní zdi

Při akci Den bez aut (září 2008) jsme šli místy, kudy vede část dnešní cyklotrasy, tehdy jsem psala o hybráleckém památníku obětem 1. světové války

památník v Hybrálci

a o chatě „Na Falářce“ ve Sklářském lese asi 3 km za Hybrálcem, která upomíná na počátky jihlavské turistiky,

Na Falářce

ale neměla jsem obrázky, dneska zase nabízím tehdejší text.

Na mapce jsem červeně vytečkovala cyklotrasu, čtverečky značí místa popisovaných objektů.

smírčí cyklovýlet

Vyjeli jsme z lesa pod kopec Puchýrna k osadě Hutě, kde dříve bývala Bouchnerova sklárna, a tam už byl první z pamětních kamenů.

kámen v Hutích

V publikaci Pamětní kameny na Jihlavsku autor Zdeněk Jaroš sice tento kámen uvádí, ale zmiňuje jeho nejasný původ. Na první pohled je také jasné, že i sloup na následujícím obrázku s vytesaným letopočtem 1756 stával kdysi jinde než ve sklárně, ale sluší mu to tady a je hlídaný, aby nám neodcestoval za hranice…

sloup v Hutích

Projeli jsme Smrčnou a asi půl kilometru za vsí směrem k Jihlavě jsme v zatáčce kousek od silnice uviděli zmíněný nejstarší smírčí kámen.

nejstarsí smírčí kámen na Vysočině

Vlevo je nápis Simostorffer (Smrčenský), uprostřed kříže je letopočet 1484. Pobyt u něj jsme si vychutnali, nedaleko je i nádherný živý svědek dávných časů.

strom u staré stezky

Téměř neznatelnou starou „humpoleckou“ cestou po okraji lesa stále směrem k Jihlavě jsme asi po 200 metrech došli k dalšímu kameni, na kterém je nápis: Jan, Pavla Lídla syn. Bůh mu buď milostiv. Roku 1700. Tak zní překlad německého nápisu podle historika Zdeňka Jaroše, podle mne je to nečitelné, pohleďte:

kámen u Smrčné

Užili jsme si a povinnosti už volaly, tak honem domů. V naší čtvrti máme také pamětní kámen, kde se dá přečíst začátek letopočtu 15.., zbytek je asi ošlapán, kámen prý kdysi sloužil jako můstek přes strouhu a až v roce 1892 byl postaven k silnici.

kámen v Bedřichově

Na tachometru sice přibylo jen 20 km, ale jako odpolední epochální výlet, tentokráte do 15. století, „dost dobrý“.

Jedna odpověď na “Pamětní kameny v okolí Smrčné”

  1. Z Atlasu kameny dovážetmuselo by Česko, kdyby za každý hrubý omyl museli naši politici smírčí kámen osekávat.
    Hezký výlet to byl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*