Pomníček sv. Huberta

Příležitost k zastavení

V úterý 5. 5. byl v lese u silničky, která vede od „Lyžaře“ pod Šacberk, slavnostně odhalen a vysvěcen pomníček sv. Huberta. Stojí na místě u skalky, kde dříve stával kříž s obrázkem sv. Huberta, takže se po letech patron myslivců vrátil, aby dohlédl nejen na hospodaření v lese, ale aby připomenul nám ostatním, že i les může být naším duchovním útočištěm.

místo, kde je nový pomníček

U skalky se sešlo asi 50 lidí, většinou myslivců, ochranářů a těch, kdo měli čas a chuť přijít. Za magistrát se dostavil sám pan primátor Jihlavy, vysvěcení pomníčku provedl svatojakubský farář a dílo předal veřejnosti za zvuku loveckých fanfár velmistr Řádu svatého Huberta.

slavnostní proslovy při odhalení pomníčku sv. Huberta

Pomníček věnovala městu Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu, jejímž zřizovatelem je Řád svatého Huberta. Řád byl založen v roce 1695 v Lysé nad Labem hrabětem Sporckem, jeho činnost byla v průběhu doby utlumena, ale v roce 1993 byl obnoven a pracuje podle původních zásad a stanov. Členy Řádu se mohou stát myslivci, kteří více jak 10 let aktivně vykonávají právo myslivosti a jsou křesťané; přijímáni jsou slavnostně na Kuksu. Počet členů Řádu je stanoven číslem sestaveným z data narození a úmrtí zakladatele. Nejvyšším představeným je velmistr Řádu sv. Huberta a ten se na místo dostavil zahalen ve velmistrovský plášť, což dodalo akci slavnostní ráz a nadčasový rozměr.

řezbu vytvořil pan Hurdálek z Hronova

Hrabě Sporck byl velmi vzdělaný, pokrokový a bohatý muž, propagoval ušlechtilý lov a myslivost, vyznával humanismus, zavedl k nám kult sv. Huberta a založil Řád, jehož myšlenky jsou stále aktuální.

Šlechtic Hubert žil na přelomu 7. a 8. století tehdy obvyklým způsobem, jeho vášní byl lov. Legenda vypráví, že jeho manželka zemřela při porodu syna právě na Velký pátek a Hubert, přemožen žalem, vyrazil na lov. V lese spatřil jelena se zářícím křížem mezi parohy, což považoval za znamení ke změně způsobu života. Stal se knězem, pak biskupem a všeobecným dobrodincem, říká se mu „apoštol Arden“. Byl pohřben v Lutychu, po čase byl hrob kvůli přestěhování otevřen a tělo bylo nalezeno neporušené, byl prohlášen za svatého a den otevření jeho hrobu, 3. listopad, byl stanoven svátkem myslivců.

Do mohutného dubového kmene je vyřezáno setkání Huberta s jelenem jako symbolem víry, zastavení u pomníčku má tedy být příležitostí k setkávání s lidmi, přírodou, možná i sám se sebou.

Slavnostní ceremoniál trval necelou hodinku, pak jsem šla pěšky jinou cestou domů, voňavé lesní páry mě šimraly do nosu, v uších doznívaly táhlé tóny rohů, radost mě provázela.

4 odpovědi na “Pomníček sv. Huberta”

  1. Řezbu v dubovém kmeni provedl ve své dílně pan Karel Hurdálek z Hronova a dílo bylo převezeno na stanoviště v jihlavských lesích.
    Děkuji za zájem a zdravím

      1. Výborně! Děkuji Vám za správnou informaci! Tu z roku 2009 jsem získala v médiích a teď se ukázala být špatná. Jsem moc ráda, že jste navštívil naše stránky a přispěl k jejich serióznosti.
        Zdravím Vás a přeji hezké dny – zůstaňte prosím naším příznivcem 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*