Teslácký šotek

Jubilejní 30. ročník turistického pochodu a cyklojízdy

Jak ten čas letí – už potřetí se chystám psát o známé a oblíbené akci, které se zúčastňuje vždycky kolem dvou set lidí – pěšáků i cyklistů. Vzhledem k tomu, že se koná 30. ročník, bylo by načase pohovořit o historii – na startu měli pořadatelé pěknou nástěnku s podrobnými údaji, pozorně jsem vše pročetla a vybrala pár zajímavostí.

Jak Teslácký šotek ke jménu přišel? Bylo to v roce 1981, když se rozhodli svazáci z Tesly (proto „Teslácký“) a z blízké tiskátny (proto „šotek“) uspořádat výšlap. Líbil se, tak bylo příště repete. Třetí rok měli pochodníci možnost výběru ze dvou tras, v roce 1986 už se pořadatelsky podíleli i turisté z TJ Tesla, kteří pak od roku 1989 zajišťovali organizování pochodu sami a nabízeli šest tras. Z běžných, poklidných a radostných průběhů pochodů se vyčleňuje ročník dvanáctý (v roce 1992), kdy byla průtrž mračen, vše rozmetáno, na dramatické situace během výšlapu živě vzpomínají účastníci dodnes. Byl to ročník zlomový, protože od roku následujícího se změnili pořadatelé – nastoupili Míla Bradová a František Janeček, kteří akci organizují dodnes. První cyklotrasa byla v nabídce při šestnáctém pořádání a přitáhla značný počet účastníků.

V roce 2000, při jubilejním dvacátém ročníku, vymysleli pořadatelé osm pěších tras a dvě cyklotrasy, tedy široká nabídka pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Pořadatelský tým měl jednotná šedá trička s postavičkou Tesláckého šotka, na kontrolách dostali účastníci nová razítka, zúčastnilo se 201 lidí!

Po skončení 25. ročníku chtěli oba hlavní pořadatelé předat svoje organizační starosti na jiná bedra, ale členové jejich turistického odboru jim to nedovolili – nabídli svoji aktivní pomoc, a tak v roce 2006 přibyla během pochodu nová atrakce: Namaluj si značku! Autory této veleúspěšné „hry pro děti i dospělé“ jsou Ivan Bohatý a Libuška Přibylová, kteří poskytnou zájemcům základní informace o značení turistických cest a nabídnou barvy a štětce k namalování turistické značky. Kdo to zkusí, většinou se diví, jak je tato práce časově i řemeslně náročná… Turisté, a hlavně děti, tím získávají osobní vztah k síti značených tras a respekt před prací značkařů. O výchovném malování podal zprávu i časopis Turista, vše okopírovali pořadatelé Regiontouru a sklízejí s tím veliké úspěchy…

Loňský ročník měl heslo Pojďte s námi do přírody za zdravím a poznáním. Letošní Šotek se konal v sobotu 22. května, start byl na obvyklém místě. Zlobivé počasí se asi unavilo, či ustrnulo – věřte či ne – bylo krásně! Kvůli různým bolístkám a práci, kterou musíme ještě odpoledne stihnout, ale hlavně kvůli hokejovému finále, jsme si vybrali trasu jen 42 kilometrů. My, cykločeřínci, jsme vyrazili ve svých bezpečnostních vestách, ačkoliv trasy byly vedeny po málo frekventovaných komunikacích.

skupina cyklistů z Čeřínku

Z cyklotrasy jsme odbočili na Okrouhlík, kde bylo na pěší trase stanoviště značkařů, o nichž jsem psala výše. Dostali jsme razítko do šotkolistu

Libuska dává kontrolní razítko do průvodní listiny

a pak už první zájemce srdnatě přikročil k připravenému špalku… Po chvíli byl výsledek:

zkusil namalovat svou první značku

Ostatní přihlíželi, ale sami nedostali odvahu.

smát se výsledku, to je snadné

Ivan se vložil do díla a pod jeho rukou, desítky let malováním značek trénovanou, dostala značka jinou podobu:

vedoucí jihlavských značkařů Ivan Bohatý opravuje značku

Ti, kteří tuto činnost viděli poprvé, obdivně áchali

cyklisté přihlíľejí virtuózní práci Ivanově

a se zájmem poslouchali hlavní zásady značení turistických cest.

Ivan s Libuąkou poskytli výklad o typech značek

Ke slovu přišlo i značkařské nářadí, například skládací pilku by si přáli mít doma všichni přítomní pánové, obdiv sklidilo snadné zapuštění vrutu pro směrovník…

značkařská skládací pilka - to je věc!

Na kopce jsme byli připravení a víme, že po stoupání většinou následuje sjezd, tak jsme bez zvláštních událostí a s jiskrou v oku, bez únavy v lýtku projeli Jezdovicemi a první cyklokontrolou, za Spělovem jsme se vydali přes Rohoznou směrem na Nový Rychnov. Uprostřed Rohozné nás na chviličku zastavil smírčí kříž, který podle verze z obecní kroniky označoval hrob manželky švédského důstojníka, podle jiné verze prý zde místní sedlák zabil švédského vojáka, který se snažil zneuctít jeho ženu.

smírčí kříz v Rohozné

V Novém Rychnově nás na návsi přivítal Aleš jako K2

K2 v Novém Rychnově

a kolomazný kámen mezi hospodou a kostelem nabídl svoji jarní verzi – jak vypadá v zimě a jaká byla jeho funkce se dozvíte zde.

kolomazný kámen v Novém Rychnově

Teď je už načase napsat trasu a vložit obvyklou mapku. Neudělala jsem to na začátku – nechtěla jsem vystřílet všechnu munici, ale naše původní představa o krátké vyjížďce vzala zasvé v Dušejově, kde jsme měli podle popisu od pořadatelů odbočit na Vyskytnou, ale rozjeli jsme se bez přemýšlení směrem ke Zbilidům. Kdo ten členitý terén zná,
ví, že to byla cyklojízda výživná …

Cyklošotkování: Tesla – Horní Kosov – Hosov – Vysoká – Okrouhlík – zpět na křižovatku Vysoká – Salavice – Jezdovice K1 – Spělov – Rohozná – Nový Rychnov K2 – Milíčov – Dušejov – Maršov – Zbilidy – Šimanov – Hlávkov – Vyskytná K3 – Plandry – Jihlava ZOO = 66 km + 5 dalších domů

trasa z Jihlavy přes Okrouhlík do Nového Rychnova, Dusejova, Simanova, Vyskytné a zpět do Jihlavy

Přijeli jsme do cíle vřele vítáni pořadateli, nechali jsme si od přítomných pracovnic OZP změřit tlak a když jsme s úlevou zjistili, že není infarktový, odměnili jsme se koblížkem a limonádou, potěšili se barevným diplomem a dárečkem, popovídali si a – Šotek je za námi, těšíme se na to, co je před námi… Jo, a v tom hokeji to dopadlo dobře i bez našeho fandění, že?

Od Míly Bradové jsem dostala svolení zveřejnit její zprávu o průběhu jubilejního Tesláckého šotka, kde konečně najdete po mém cikcakovém žvanění konkrétní údaje:

Zhodnocení 30. ročníku turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek

Členové KČT TESLA JIHLAVA nachystali pro veřejnost turistickou akci pod heslem  „Pojďte s námi do přírody za zdravím a poznáním!“

Na start jubilejního 30. ročníku turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek se v sobotu 22. května 2010 dostavilo rovných 200 turistů (95 pěších turistů, 83 cykloturistů a 22 pořadatelů – členů KČT TESLA JIHLAVA). Pro pěšáky bylo nachystáno pět tras  – 11, 16, 23, 30 a 43 km. Všechny trasy vedly z Jihlavy po modré turistické značce k rybníku Okrouhlíku. Zájemci o delší trasy pak pokračovali buď po žluté značce po tzv. Jihlavském turistickém okruhu přes Vysokou, Rantířov a Zaječí skok do Jihlavy nebo si trasu prodloužili po modré a zelené značce přes Čeřínek.

Cyklistické trasy – 32, 42, 55 a 65 km vedly z Jihlavy směrem na Jezdovice, Nový Rychnov a Vyskytnou, z bezpečnostních důvodů po méně frekventovaných silnicích a cestách. Ve slunečném počasí se všem sportovcům na kole jelo velmi příjemně. Podrobný popis tras, pečlivě připravený pořadateli, zamezil zbytečnému kufrování.

Nejmladším účastníkem byl Dominik Štefl z Olešné u Pelhřimova, narozený 12. 1. 2008, který absolvoval krátkou trasu s maminkou Janou, babičkou a dědou (všichni zkušení turisté, členové KČT TESLA JIHLAVA), nejmladší slečnou byla Adélka Součková z Jihlavy, narozená 12. 12. 2008, kterou vezla v kočárku obětavá teta. Nejdříve narozenými účastníky byli paní Květa Schovánková, Draha Nováková a Dr. Milan Sedláček. Nejvzdálenější účastníci přijeli z Kamenice na Lipou.

Velkou atrakcí pro děti i dospělé bylo malování opravdových turistických značek na Okrouhlíku. Pořadatelé tu měli připraveny nejen barvy a štětce, ale zájemcům také vysvětlili, jak systém značených turistických tras v České republice funguje, pochlubili se, že Klub českých turistů značí turistické trasy již více než 120 let a jedná se opravdu o světový unikát!

Díky spolupráci KČT TESLA JIHLAVA se Zoologickou zahradou Jihlava měli účastníci Tesláckého šotka možnost navštívit ZOO, protože cíl pochodu byl situován do prostor městského parku Heulos, konkrétně do moderního vchodu ZOO. Tuto možnost využilo asi 30 zájemců. Všem se v ZOO ohromně líbilo a setrvali tam do podvečerních hodin.

Dík četným sponzorům byli v cíli odměněni vylosovaní účastníci, kteří si odnášeli hodnotné věcné ceny – např. čerstvé vydání map KČT – Jihlavsko, Havlíčkobrodsko, Žďársko, průvodce po hradech a zámcích nebo hračky. Turisté si v cíli pochutnali na tradičním koblížku s džemem a odnášeli si barevný pamětní list s ilustračním fotem Vysočiny. Za pozornost stojí také dárek pro každého účastníka jubilejního ročníku Tesláckého šotka, kterým je  přívěsek ke klíčům s miniaturní svítilnou, opatřený propagačním logem KČT a logem hlavního sponzora akce, kterým je Tesla Jihlava, a. s.

Pořadatelé – členové KČT TESLA JIHLAVA, kteří se celý den neúnavně starali o bezproblémový chod celé akce, se večer sešli v kavárně U Františka, aby úspěšnou akci zhodnotili.

Poděkování patří všem – účastníkům, sponzorům i pořadatelům.

Všichni příznivci turistiky jsou srdečně zváni v pátek 10. září 2010, kdy KČT TESLA JIHLAVA pořádá 21. ročník turistického pochodu „Kolem noční Jihlavy po historických pamětihodnostech“.

Kompletní nabídku turistických akcí obsahuje brožura Kalendář turistických akcí 2010 vydávaný oblastním výborem KČT VYSOČINA, který je k dostání ve všech IC v kraji Vysočina nebo na internetových stránkách www.webhouse.cz/kct-vysocina

V Jihlavě dne 23. 5. 2010

Ing. Míla Bradová

předsedkyně KČT TESLA Jihlava

 

e-mail:mila_bradova@volny.cz

2 odpovědi na “Teslácký šotek”

  1. Jirko,těší mě Tvůj zájem o turistické značení. Kdyby se Ti nepodařilo vypátrat informace o té značce, třeba bychom mohli pomoci?
    Co se týká "Tesláků", jsou opravdu šikovní, skvělí organizátoři.
    Zdravím a přeji fajn dny

  2. Se zájmemjsem si přečetl článek, k němuž mě přilákal už samotný název. Jsem totiž bývalý teslák. Opět je vidět, že komu se nelení, tomu se zelení – vlastně šotkuje. Šotkolist je asi půvabný suvenýr. Na mapce vidím poblíž trasy Opatov – Opatov je i v blízkosti mého bydliště. V republice je jich možná povícero. Upoutal mě i snímek se souborem turistických značek. Jdu pátrat na stránky KČT abych se konečně dověděl co znamená ta, kterou vídám poblíž.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*