Vzpomínkové setkání v Parku Gustava Mahlera

Úterý 17. května 2011

V předvečer 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera uspořádali turisté z KČT Čeřínek malou pietní slavnost u sochy, kvůli které byl loni zbudován park, stále ještě usilující o plnou integraci. V záplavě různých akcí k letošnímu stému výročí skladatelova úmrtí jsme nenašli tu, která by běžným lidem (nikoliv jen politikům a různým činovníkům nejrůznějších výborů) umožnila krátce se setkat a vzdát poctu tomu, který, řečeno slovy klasika, zanechal po sobě víc než pouhý hrob.

Turistický odbor Čeřínek přijal proto rád návrh manželů Poukarových uspořádat setkání turistů, veřejnosti i příznivců Gustava Mahlera a položit k pomníku květiny. Společně s Olgou a Josefem jsme zajistili vše potřebné tak, aby pozvaní mohli prožít kratičkou chvíli pospolitosti a důstojně vzpomenout člověka, který si naši pozornost bezesporu zaslouží.

Prestiž slavnosti zvýšili svou účastí náměstci primátora PaedDr. Chloupek a Ing. Kodet.

oficiální položení květin

Pozvání OKČT Čeřínek na setkání v parku přijalo asi čtyřicet lidí, z nichž mnozí mají velmi niterný vztah k hudbě Gustava Mahlera.

Olga a Josef Poukarovi domluvili vystoupení pěveckého souboru studentů jihlavského gymnázia, kteří nás posluchače svým zpěvem oblažili a zároveň vytvořili hudební most, po němž v tónech proudily jejich radosti a sny k dávnému kolegovi, jenž zhruba před sto čtyřiceti lety prožíval v jiné realitě stejný studentský život.

pěvecký sbor gymnázia

turisté pozorně poslouchají písně v podání studentů gymnázia 1

turisté pozorně poslouchají písně v podání studentů gymnázia 2

Členka KČT Bedřichov Jana Šánová přednesla verše jihlavského básníka Karla Holuba Kytice pro Gustava Mahlera a tím zároveň podala pomyslné květy i básníkovi, který by tu s námi jistě býval rád byl…

Jana Šánová přednáší báseň Karla Holuba

O svém setkání s vnučkami Gustava Mahlera Almou a Marinou krátce promluvila Olga Poukarová, pak poděkovala všem za účast a vyslovila naději, že podobné setkání se bude konat každoročně.

Olga Poukarová děkuje pozvaným za účast

iniciátoři akce manželé Poukarovi

sťastný Ing. Josef Poukar

Na závěr ještě dvě Mirkovy fotky – mně se líbí. A vám?

velikán

nezávisle na oslavách

Večer se konal v chrámu Povýšení svatého Kříže zahajovací koncert festivalu Mahler Jihlava 2011. Poslech Adagia z nedokončené Mahlerovy Desáté symfonie a Verdiho Requiem přinesl přes nepříliš dobré akustické podmínky díky skvělým interpretům (Filharmonie Brno řízená Petrem Altrichterem a Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou) výjimečné zážitky a byl noblesní oslavou skladatele a dirigenta, jehož jméno se v těchto dnech skloňuje na celém světě ve všech pádech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*