Podzimní setkání značkařů

na Čeřínku

3. prosince 2011

Setkali jsme se jako obvykle v turistické chatě, která nám poskytuje příjemné zázemí při jednání. Vše probíhalo podle dlouholetého zaběhnutého řádu, vyslechli jsme celkovou zprávu o značení v oblasti Vysočina, zprávu ze zasedání Krajské komise značení, také z ústřední Rady značení, zprávu o čerpání dotace z Kraje Vysočina, provozní a organizační záležitosti.

radostné oznámení

Všemi informacemi nás zásobil vedoucí značkařského obvodu Jihlava Ing. Ivan Bohatý, jemuž jsme naslouchali v téměř plném počtu – 19 přítomných.

Ing. Bohatý školí značkaře

Dozvěděli jsme se, že jsme v našem obvodu společnými silami letos obnovili 142 km značených tras, instalovali 55 ks směrovek a tabulek, natřeli 19 ocelových směrovníků, že přibyly nové turistické vývěsní mapy, nová pěší trasa atd. Samé hezké a potěšitelné věci jsme slyšeli.

pozornost Jarky, Jirky a Ládi patří přednášejícímu Ivanovi

Představte si, že Ivan Bohatý už maluje značky skoro čtyřicet let! Řekneme-li o něm, že je skutečný odborník, sedí to přesně. Za jeho práci mu byla v roce 2008 udělena Cena města Jihlavy.

Po ukončení „stolové“ značkařské činnosti jsme přešli z oficiální části jednání ke slavnostnímu, Ivan nezapomněl na své ovečky a stejně jako každý rok popřál jubilantům, doživším se v tomto roce kulatin. Letos gratuloval třem značkařkám.

Ivan s jubilantkami Mílou, Zdeňkou a Míšou

Možná by bylo pro vás zajímavé dozvědět se něco o financování značení turistických tras, a proto zařadím dokument oblastního výboru KČT VYSOČINA, vydaný v závěru roku a zveřejněný na stránkách naší oblasti.

Dotace na údržbu značení pěších a lyžařských turistických tras v roce 2011

Podle smlouvy uzavřené dne 7. 2. 2011 mezi Krajem Vysočina a oblastí Klubu českých turistů VYSOČINA poskytl Kraj Vysočina 200 000 Kč na údržbu stávajících pěších a lyžařských turistických tras a informačních prvků a na vznik nových značených cest.

Podle stanoveného plánu bylo letos kompletně obnoveno 987 km značených cest, to znamená, že byly obnoveny nejen všechny značky, ale značkaři také tyto trasy zprůchodnili prořezávkou větví bránících dobré viditelnosti značek, vyřezali náletové dřeviny na stezkách, vyměnili zničené či poškozené směrovky a instalovali nové. Uskutečnilo se několik přeložek značených tras, při čemž odborně vyškolení značkaři dbají na to, aby byla nově vyznačená trasa zanesena i do turistických map a zákres na mapě souhlasil se skutečností v terénu.

V sedmi značkařských obvodech oblasti KČT VYSOČINA pracuje 116 aktivních značkařů, kteří se starají o 3000 km značených pěších a lyžařských tras. Letos obnovili jejich třetinu, navíc nově vyznačili 33,5 km atraktivních pěších cest (v ZO Havlíčkův Brod a Jihlava). Z dotace poskytnuté Krajem Vysočina bylo instalováno i 6 ks nových turistických vývěsních map, natřeno 15 stojanů a rámů na mapy, byla provedena údržba a nátěr 72 ks směrovníků a instalace 437 ks nových směrovek a tabulek, na trasách bude nově turistům k lepší orientaci sloužit 16 ks značkařských kolíků.

Členové Krajské komise značení provedli šest revizí v terénu a konstatovali, že značení cest na Vysočině je přehledné, ve velmi dobrém stavu, a tudíž způsobilé k bezpečnému používání.

Členové oblastního výboru KČT děkují značkařům ze všech obvodů oblasti KČT VYSOČINA za poctivou, zodpovědnou a nelehkou práci, již vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Dík za poskytnutou dotaci patří i Kraji Vysočina – finanční prostředky byly použity pro dobrou věc a poslouží širokým vrstvám občanů nejen našeho regionu. Krásná vysočinská příroda a kvalitně značené cesty k nám přilákají další turisty, o které tolik stojíme.

přestávka v jednání

Obdivovat nádherný zlatý podzim jen přes okenní sklo by byla veliká chyba – vyšetřili jsme čas na procházku k vrcholu Čeřínku a na malý lesní okruh, tolikrát prošlý a stále obdivovaný.

Podívejte se na náš klenot, chatu z roku 1913, která pamatuje pořádání lyžařských kurzů na začátku minulého století, v nichž instruktorem byl i Nikolai Ramm Östgaard (1885–1958), pozdější pobočník norského prince Olava, maršálek norského královského dvora, jehož kariéra vyvrcholila tím, že se v roce 1934 stal předsedou Mezinárodní lyžařské federace (FIS), na jejímž založení se v roce 1924 aktivně podílel. Tuto funkci zastával až do roku 1951, poté byl čestným prezidentem FISu. Ano, takoví výtečníci pobývali na Čeřínku!

zlatý podzim na Čeřínku

Zajít na vrchol Čeřínku, byť je bez výhledů, je nezbytná poklona pro celý masiv, který nám dává tolik možností ke sportu, rekreaci a poznání, a který dal i jméno našemu, loni už devadesátiletému odboru KČT.

na vrcholu Čeřínku

pánská jízda

značkařky z KČT Bedřichov, KČT Tesla a KČT Čeřínek

V Kalendáři turistických akcí v KČT VYSOČINA vydaném před nedávnem pro rok 2012 jsou mimo jiné zajímavosti zveřejněny nově vzniklé značené trasy v oblasti – myslím, že text je zajímavý.

Nejviditelnějším výsledkem činnosti Klubu českých turistů je značení cest, prováděné školenými značkaři nejen pro potřeby členů KČT, ale i pro veřejnost. Rozsah sítě pěších značených cest na Vysočině se blíží třem tisícům kilometrů a značkaři každoročně obnoví celou třetinu.

Značkaři z obvodu Havlíčkův Brod vyznačili v roce 2011 modrou, 14 kilometrů dlouhou trasu z Leštiny u Světlé přes Chrtníč a Habry do Leškovic, čímž propojili vrch Melechov s Havlíčkovým Brodem a turisté tak mají možnost projitím celé trasy poznat a ocenit mnohotvárnost Vysočiny.

Další novinkou je prodloužení žlutě značené trasy ze Světlé nad Sázavou na sever přes Josefodol, údolím k Vlčkovu Mlýnu, do obcí Zboží, Bačkov a Lubno. Nová pěší trasa prochází dále celou, asi jeden kilometr dlouhou březovou alejí (177 stromů) u Kysibelského dvora, kde protíná modře značenou trasu vedoucí k Habrům. Dále pokračuje žlutá značka přes rozcestí u hájovny Fabiánka k Vohánčicím a vede do Golčova Jeníkova. I tento 23 kilometrů dlouhý úsek vhodně spojil dosavadní síť značených cest.

V září 2011 byla otevřena Naučná stezka Bohuslava Reynka vedoucí po zelené značce z Havlíčkova Brodu přes Petrkov do Svatého Kříže, která včetně odbočky k petrkovskému zámečku měří 6,5 kilometru. Na pěti tabulích jsou turisté informováni o životě a díle grafika a básníka Vysočiny Bohuslava Reynka, žijícího zde celý život.

Od roku 2011 převzali značkaři ze Žďáru nad Sázavou údržbu a obnovu dříve vyznačené, 17 kilometrů dlouhé, naučné vodohospodářské trasy z Dalečína podél Vírské přehrady do Víru a dále po silnici k úpravně vody ve Švařci. Tato trasa je vhodná i pro cyklisty.

Nejen jihlavští turisté jistě ocení novou zeleně značenou trasu, která začíná na Masarykově náměstí v Jihlavě, vede kolem nově upravené studánky a mariánské sochy na  Skalce, kolem lokality Pístovská rašeliniště k rybníku Rančířovský Okrouhlík a končí v chatové oblasti na Okrouhlíku. Délka této nenáročné a zajímavé trasy je 7 kilometrů.

je jasné, že řeč je o turistice a značení

Věřím, že jsem laskavé čtenáře nezahltila spoustou dokumentů, ale přiblížila jim zázemí značkařské kuchyně, což bylo mým kýženým cílem.

Závěrem obligátní foto nazývané domácky „Značkaři na schodech“ (můžete porovnat s rokem 2010):

značkaři před chatou na Čeřínku v roce 2011

2 odpovědi na “Podzimní setkání značkařů”

  1. buteo,Ty jsi mě hodně pobavil – i já jsem v padesáti… atd. Asi je to tím, že se jako ten majestátní pták, co ho máš ve znaku, vznášíš hodně vysoko a do Jihlavy nedohlédneš… Jsi velmi galantní a napsal jsi to krásně, děkuji :-))
    Tolik značek namalovat ve zdraví, to bych si ale fakt přála!

  2. My máme narozeniy50 let, to je nádhera. To jsem se ještě otáčel za holkama. Dnes se ony otáčejí za mnou, odkud já toho dědka znám?
    Takže dodatečně vše nejlepší a v plném zdraví milion nových barevných značek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*