Koniklece na Kobylinci

Čtvrtek 5. dubna 2012

Cyklus hledání jara prostřednictvím květinových vycházek pokračoval odpoledním výletem za konikleci na vrchu Kobylinci u Trnavy blízko Třebíče.

vrch Kobylinec z cesty od Trnavy

Kamenitý vrch má rozlohu asi půl hektaru a je od roku 1982 přírodní rezervací, protože se zde v ostré, nevábné trávě rostoucí na tzv. třebíčském syenitu objevují poslové jara – koniklece velkokvěté.

poslové jara

Květy jsou nádherné, nafialovělé, ale i světle růžové, fialové a zde, v této lokalitě až modré.

křehká krása

různé tóny fialové a modré

světle růžové koniklece jsou vzácnější

Koniklece jsou přísně chráněné a v odborné literatuře se striktně uvádí, že kvetou jednou do roka, zpravidla v dubnu. My ovšem od našich přátel, turistů z Trnavy, víme, že v menším množství kvetou i v červnu a také v listopadu – ať tomu odborníci věří či ne.

přišlo jaro

Trnavští jsou na místní květinovou raritu velice hrdí, chrání ji, pravidelně navštěvují a zasílají ostatním turistům obrázkové koniklecové zpravodajství – Zdeněk Adam poslal pozvánku, které se nedalo odolat:

bez komentáře

Celé okolní území spadá do Přírodního parku Třebíčsko, který jsme několikrát prošli, před pár lety jsme navštívili i nedaleký, rozlohou asi poloviční Ptáčovský kopeček, vyhlášený přírodní památkou už v roce 1948,

na Ptáčovském kopečku v roce 2007

kde také rostou koniklece, nikoliv však v takovém množství jako na Kobylinci.

vrch Kobylinec v dubnu

Brňáci se chlubí, že největší výskyt koniklece velkokvětého je u nich, na Kamenném vrchu, což je poblíž Kohoutovic, prý hned za paneláky, ale my jsme spolu s našimi trnavskými přáteli pyšní na koniklece kobylinecké.

Turisté z KČT Tesla tentokrát vyzkoušeli nový druh dopravy – jeli jsme autem pro devět osob, takže počet přespolních účastníků vycházky byl limitován.

sťastní poutníci

Trnavští turisté se o nás vzorně starali jako průvodci i hostitelé, takže všední odpoledne se změnilo na sváteční nejen zásluhou výjimečné přírodní výstavy, ale i jejich přátelským přístupem. Pozvali nás na okružní vycházku, která začínala na polní cestě rozdělující Kobylinec na dvě části,

vrchol kopce dělí polní cesta

pokračovala po modré TZ kolem křížového kamene, jehož historický příběh se nezachoval

křížový kámen u polní cesty kousek od Kobylince

a vrcholila v krásném lesním úseku, kde byl vybudován ochranný poldr a u potoka Březina stejnojmenná studánka, upravená v roce 2003:

studánka Březina

Podívejte se na trasu vycházky na mapce:

okolí Trnavy a Kobylinec 5.4.2012

Během pohoštění v zahradní besídce u Jany a Karla jsme cítili jejich vřelý vztah k místu, kde žijí a udržují ho ve stavu, který je hodný obdivu.

u přátel v Trnavě

Předseda trnavských turistů František Dlabáč nám dopřál doslova zlatou tečku programu, protože nás zavedl do místnosti obecního úřadu, který zároveń slouží jako výstavní sál pro blyštivé trofeje, získané během let šikovnými trnavskými hasiči snad na každé soutěži, jíž se zúčastní.

hasičské trofeje v místnosti obecního úřadu v Trnavě

Krásné dnešní zážitky asi časem v mysli vyblednou, a proto jsme dostali od pořadatelů pamětní listy, které v nás jistě i po letech vyvolají libé pocity a vzpomínky…

pro vzpomínku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*