Slévárna ve Ždánicích

Zde byla odlita socha Gustava Mahlera

Při svých cestách jsme se letos v dubnu dostali do blízkosti Ždánic u Kutné Hory a využili možnosti navštívit zdejší slévárnu pana Sovince. Spatřili jsme místo, kde byla odlita bronzová socha Gustava Mahlera, instalovaná do Jihlavského parku 1. června 2010 a slavnostně odhalená 7. července při 150. výročí narození geniálního skladatele a dirigenta, který prožil dětství a mládí v Jihlavě.

slévárna ve Ždánicích

Už v roce 2009 předal sochař Jan Koblasa do umělecké dílny ve Ždánicích sádrový model Mahlerovy sochy v měřítku 1:1. Pracovníci slévárny i pan profesor Koblasa tehdy novinářům popisovali, že pohyby s třímetrovou sádrovou sochou nejsou jednoduché a bez pomocné techniky jsou nemožné.

zařízení slévárny

návštěva ve slévárně

Dočetli jsme se, že ve slévárně zhotovili na části rozdělený model formy, do nich voskové odlitky, ty znovu zaformovali a po částech vytvořili odlitky bronzové, které pak svařili dohromady. Nakonec byla socha za účasti autora cizelována a dostala konečnou formu. Po napatinování a zavoskování bylo dílo připraveno k převozu do Jihlavy a osazení na podestu z černé žíhané žuly, v níž je vyryt a vyzlacen podpis Gustava Mahlera.

příprava k osazení sochy na podstavec

instalace sochy v jihlavském parku - 1.6.2010

V časopise Harmonie 8/2009 bylo zveřejněno toto vyznání Jana Koblasy:

„Jsem rád, že mi byl svěřen tak krásný úkol oslavit a důstojně poctít autora hudby, která je mi tak blízká svou rozvětvenou koncepcí v uchopení krásy, ve složité rozmanitosti tohoto světa, od hvězdného prachu až po celé galaxie, od prvního jarního kvítku po ptačí zpěv a horizonty vysokých hor, v celé té podivuhodné jednotě, v jedné chvíli vznikající a zanikající. Můžeme ji cítit a sledovat v nám vymezeném čase, či v čase zhuštěném do otevřeného prostoru hudby.“

autor vyprovází sochu do života

štimuje to, řekl tehdy profesor Koblasa - 1.6.2010

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*