Značení Doubkov – Brtnice

15. května 2012

Je polovina května a my začínáme práci na poslední z přidělených tras této značkařské sezóny. Někdy to holt jde od ruky!

Od Doubkova proti toku Brtničky až k městysi, kterému daly jméno brtě (včelíny), byla práce radostná, místy i trochu klopotná – vše jako obvykle. V polovině trasy, blízko místa zvaného Pod Výrovou skálou, probíhalo před časem mohutné kácení. Empatický dřevorubec, který je možná občas turistou a zná důležitost dobrého informování pocestných, odmontoval z pokáceného stromu směrovky a instaloval je na jediné možné místo, na tenounký bouček, a navíc přidal ještě značku atypických rozměrů – chvála tomu člověku i stromu!

V kaňonovitém údolí, kde nad loukami, jimiž protéká Brtnička, rostou na kamenitých svazích vzácné druhy rostlin a nad hlavami krouží a ozývá se množství druhů ptáků, to vše podbarveno zurčením vody skákající přes kameny a šuměním stromů, šla práce od ruky jedna radost. Před Brtnicí jsme opustili les, potěšili se žlutými lány řepky

a po průchodu uličkami městečka jsme byli u směrovníku na náměstí před radnicí. Konec.

Proti nám se skvěl nyní velmi navštěvovaný rodný dům slavného architekta Josefa Hoffmanna, nedaleko byly mosty s barokními sochami zdejšího rodáka Davida Lipparta (více o nich zde) – chvíli jsme si odpočinuli na lavičce, abychom se odměnili a pak rychle po svých stopách zpět na závěrečné oprávky značek.
Letošní značkařská sezóna pro nás skončila…

Přidávám odkazy na trasy, které jsme značili zelenou barvou loni: Z Dolní Cerekve do Třeště a Z Mladého Bříště do Kletečné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*