Technický seminář – výměna směrovek

Špitálský les, středa 23. května 2012

Po zaškolení jak vyměnit turistickou vývěsní mapu, byli jsme spolu s Václavem Plánkou pozváni hned druhý den na instruktáž o výměně směrovek. Ing. Ivan Bohatý, náš lektor, vybral směrovník s místním názvem Špitálský les, na němž byly unavené a orezlé směrovky z roku 2001.

Před započetím výměny směrovek je potřeba zbavit okolí náletových dřevin, aby příchozí viděli dobře ze všech stran na směrové tabulky.

Vyřezané větve a křoviny jsme odklidili, aby místo nevypadalo jak po vichřici a mohla začít vlastní práce – nejdříve rozložit šikovný variabilní značkařský žebřík do potřebného tvaru a upevnit ho ke sloupku,

pak odšroubovat držáky směrovek.

Plechové tabulky s textem se uchycují k ocelovým držákům pomocí nýtovacích kleští a věřte, že je k tomu kromě síly potřeba i šikovnost,

Držák s novými lesklými směrovkami se upevní na ocelový sloupek,

při uchycování je třeba dát dobrý pozor, aby směrovky mířily tím správným směrem :-).

Článeček je sice krátký, ale je asi jasné, že výměna tabulek není záležitostí pár čtvrthodinek, není to však závod s časem, je třeba udělat vše pečlivě u vědomí, že objekt by měl po několik let lidem dobře sloužit.
Kde se nové směrovky vezmou?
Při obnově značení zaznamenají značkaři stav směrovek na příslušné trase do cestovního příkazu, vedoucí obvodu pak udělá ze všech obnovených tras sumář a objedná potřebné tabulky s přesným textem v centru výroby. Stejně tak objednává v předstihu vývěsní mapy, další komponenty a značkařský materiál.

Nyní je čas porovnat úvodní obrázek s následujícím:

Jsme zaučeni, příště už se budeme muset obejít bez rad školitele…

P. S. Napsala jsem pár slov (asi 300 🙂 ) o jedné z prací, které vykonávají značkaři ve prospěch všech, kteří chtějí po značených cestách dojít dobře do cíle. Po přečtení článku snad budete mít představu o technickém postupu práce, ale jistě i vy považujete za důležitější ta slova nevyřčená…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*