Podzimní setkání značkařů

 Chata KČT na Čeřínku, 10. listopadu 2012

Program značkařského semináře probíhal podle zaběhnutých pravidel a přesto byl něčím výjimečný – během něj předal mnohaletý předseda ZO Jihlava, dříve i vedoucí KKZ oblasti KČT Vysočina, Ing. Ivan Bohatý, svůj úřad Standovi Balíkovi, našemu novému vedoucímu.

Když jsem se připravovala na psaní tohoto článku, pustila jsem si záznam z radia Region Vysočina, kde byl Ivan v létě 2012 úspěšným hostem v relaci o značení – pořad měl velmi dobrou značkařskou odezvu. Z jeho tehdejšího povídání uvedu pár zajímavých faktů – značení se Ing. Bohatý věnuje čtyřicet let, první trasa, kterou vyznačil, vedla z Dolních Hutí do Nového Rychnova, během dosavadního působení instaloval 127 směrovníků a 34 vývěsních map (včetně zabudování stojanů), počet kilometrů nově vyznačených nebo obnovených pěších tras nelze odhadnout – jedná se o tisíce. Také nelze sečíst množství času věnovaného „papírové značkařské turistice“, přednáškám a instruktorskému působení po celé republice.
Ivanova nejmilejší trasa je z Dolního Smrčné přes Doubkov do Brtnice – a nás těší, že jsme tuto modře značenou trasu letos obnovovali. 🙂

Následující čísla mám od hlavního zdroje: ve značkařském obvodu Jihlava je na 408 kilometrech značených pěších tras instalováno 28 vývěsních map a 98 směrovníků – o jejich obnovu a údržbu se stará 22 značkařů.
Přesně tento počet se nás sešel na dnešním semináři, 🙂

dostali jsme pochvalu, že práce plánované pro letošní rok byly splněné,

vyslechli jsme plán obnovy a údržby na rok 2013

a doporučení, abychom věnovali zvýšenou pozornost průchodnosti značených tras.

Po všech pracovních nezbytnostech došlo i na oddechovou část – vedoucí popřáli těm značkařům, kteří měli v roce 2012 životní jubilea, a my ostatní jsme si pochutnali na dobrotách od oslavenců Jany Pittauerové, Jirky Fuxy, Václava Plánky a pana Eigla.

I tentokrát pro nás připravili pilní členové audiovizuálního studia BRAJA prezentaci z činnosti značkařů v roce 2012, pak jsme se pokochali fotkami, které na Podkarpatské Rusi během zájezdu zorganizovaného manželi Balíkovými na konci září, pořídila Libuška Bohatá.
Všichni uvedení značkaři (Bradová, Janeček, Balíkovi a Bohatí) jsou členové KČT Tesla Jihlava – to už je dost dobrý důvod k obdivu, možná i lehké závisti, jak kvalitní základna v tom odboru je…

Všechny fotky, které jste právě viděli, udělal (kromě úvodní) František Janeček, za což mu děkujeme.
Na závěr zařadím sken upoutávky, kterou vytvořila a se vstřícností jí vlastní rozdává do všech stran Míla Bradová – na chatě KČT Čeřínek je od podzimu nový nájemce a my všem vřele doporučujeme návštěvu!

Už po léta vydává oblast KČT Vysočina každý podzim Kalendář turistických akcí pro následující rok. Zařadím zde text, který se týká i práce značkařů a byl vytvořený pro kalendář 2013.

Pozvání na Vysočinu

Správní turisté, a nemusí se jednat jen o nás organozované, mají zájem nejen o přírodu, ale i o umělecké památky a veškeré zajímavosti. Vše, v nejvyšší kvalitě, nabízí Vysočina.
Síť našich značených pěších stezek už překročila tři tisíce kilometrů a umožňuje zájemcům poznat kouzelná zákoutí Vysočiny ve všech ročních dobách; cyklostezky rostou jako houby po dešti, zvyšují turistický akční rádius, překračují hranice Vysočiny a nezřídka i vlasti.
Sedm záznamníků OTO a pět záznamníků TTO, vytvořených pro detailní poznání našeho regionu, je k dispozici všem zájemcům, kteří zde ve zkratce najdou to, co tvůrci záznamníků léta podrobně prozkoumávali.

V posledních několika letech byly vyznačeny cesty, které se tematicky věnují významným osobnostem Vysočiny ( v roce 2007 Cesta Gustava Mahlera, roku 2009 Cesta pátera Josefa Toufara a v roce 2011 NS Bohuslava Reynka) a zahájený trend bude pokračovat, protože v tomto směru je bohatá nabídka a zájem turistů i představitelů měst, obcí a uměleckých institucí o výsledky práce turistů-značkařů je velký.

Letité stezky a cestičky rozlehlé Vysočiny si dobře pamatují na kroky svých věrných obdivovatelů a před každým nováčkem rozvinou celou škálu lákavých nabídek – záleží jen na něm, s jakou vnímavostí k nim přistoupí – a většina turistů se na Vysočinu vrací nebo má alespoň touhu se ještě někdy vrátit tam, kde jim bylo dobře.

V milé krajině bez dramatických zvratů jsou ovšem hodnotná díla vytvořená lidmi, která vpravdě vzrušují odborníky a nám, ctitelům nemluvného světa přírody vyprávějí o umění předků. Tyto stavební skvosty jsou dokonale zasazeny do okolního prostředí, čímž je zvýrazněna jejich krása a podtržena umělecká hodnota. Je jistě jasné, že řeč je o památkách zapsaných na listinu UNESCO – jsme hrdí na to, že na Vysočině jsou tři ze dvanácti českých divů světa.
Nejdříve, už v roce 1992, byla světovou organizací oceněna krása historického centra Telče, v roce 1994 se této pocty dostalo poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a od roku 2003 jsou pod ochranou světové organizace pro kulturu i bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči.

Pozadu v nabídce gotických, renesančních i barokních památek nezůstává ani krajské město Jihlava – v Městské památkové rezervaci je evidováno 213 památkově chráněných objektů!
Stejně skvělým výčtem bychom mohli pokračovat přes další města do nejmenších vesniček – nabídka je přebohatá a turisté mají na Vysočině nekonečné možnosti…
Ať nám to tedy šlape!

Na úplný závěr trochu statistiky – v roce 2012 prožil Mirek 19 dní radosti při značení pěších cest a kontrole cyklotras, já jsem si zasloužila jen 17 dní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*