Cena města Jihlavy pro prof. Henry-Louis de La Grange

16. května 2013

Při zahájení hudebního festivalu Mahler Jihlava 2013 obdržel nejuznávanější současný mahlerovský badatel profesor Henry-Louis de La Grange Cenu města Jihlavy.

Zájem  hudebního vědce, který se narodil roku 1924 ve Francii, o dílo a osobnost Gustava Mahlera, byl nastartován v roce 1945, když přijel z Francie studovat do Ameriky a hned v prvních dnech svého pobytu se zúčastnil koncertu v Carnegie Hall. V jednom rozhovoru popsal, že Mahlerova Devátá symfonie, kterou dirigoval Bruno Walter, na něj zapůsobila tak, že podnítila jeho rozhodnutí dozvědět se o Gustavu Mahlerovi co možná nejvíce – začal studovat a vydávat se po skladatelových stopách v Americe i Evropě. V roce 1952 se setkal s Almou Mahlerovou (1879–1964) a spřátelil se s její dcerou Annou (1904–1988).
V padesátých letech minulého století, tedy dlouho předtím, než začala být Mahlerova hudba všeobecně uznávána a hrána na světových pódiích, byly výsledky vytrvalého zájmu a studia Henry-Louise de La Grange zveřejňovány a postupně poutaly pozornost.

Rozsáhlý životopis Gustava Mahlera (nevyšel bohužel v češtině) je v každém dalším vydání doplňován o nové informace. Při příležitosti nového vydání jednoho ze čtyř dílů životopisu odpověděl pan profesor novinářům na otázku, jaký vlastně Gustav Mahler byl, že není možné v kostce jej charakterizovat – jeho osobnost je příliš složitá a košatá, ale za podstatné považuje, že Gustav Mahler byl nejen skvělý skladatel a dirigent, ale také skvělý člověk – při podrobném studiu všech dostupných dokumentů nenašel jediný okamžik v životě Gustava Mahlera, kdy by se jeho chování mohlo považovat za malicherné či jen průměrné.

Cena města Jihlavy byla panu de La Grange udělena podle návrhu, který letos v lednu podali zastupitelstvu Ing. Milan Palák, Ing. Josef Poukar a paní Alena Parthonnaud, asistentka profesora de La Grange.
Ing. Palák je autorem textu, který zdůvodňuje návrh a popisuje dosažené úspěchy pana profesora.

Prof. Henry-Louis de La Grange (1924 v Paříži) – muzikolog, absolvent studia literatury na universitě v New Yorku a na pařížské Sorbonně a hudební vědy na Yale University (New Haven, USA); pokračoval soukromými studii klavírní hry a harmonie. Od roku 1952 hudební kritik několika amerických a francouzských hudebních časopisů.

Od počátku 50. let se zaměřil na vědecké zkoumání života a díla Gustava Mahlera, o kterém se v té době psalo sporadicky a badatelsky byly známy jen základní údaje. Později v Paříži založil instituci Médiathèque musicale Mahler, která uchovává nejcennější archivní dokumentaci spojenou s tímto skladatelem. Zasvěcené znalosti opravňují prof. de La Grange přednášet o Mahlerovi na řadě universit po celém světě, včetně České republiky. Je nositelem několika vyznamenání a řádů, čestným presidentem Médiathèque musicale Mahler, doktorem honoris causa newyorské Julliard School.

Výsledkem jeho desítky let trvající podrobné badatelské práce je čtyřdílná obsáhlá monografie o životě Gustava Mahlera, o jeho hudbě, o dějinách a osobnostech doby, v níž Mahler tvořil a žil. Toto vyčerpávající dílo čítá na 5.000 tiskových stran.
První díl této monografie, který zahrnuje léta Mahlerova mládí, byl poprvé vydán v roce 1973. Zcela přepracovaný první svazek biografie je v současné době připravován k novému vydání. Zájem o Mahlerovu osobnost přivedl prof. de La Grange nejednou do České republiky a na Vysočinu. Navázal na archivní objevy Jiřího Rychetského, který mu byl nezbytným rádcem jako znalec místní historie a archivních dokumentů pojících se ke G. Mahlerovi. Prof. de La Grange se na Vysočinu a do Jihlavy opakovaně vracel nejen z badatelského zájmu, ale také jako iniciátor a spolutvůrce filmových dokumentů o skladateli.

Prof. Henry-Louis de La Grange je ve světě i v České republice pro svůj vysoký vědecký kredit přijímán jako nejvýznamnější současný znalec osobnosti Gustava Mahlera, čímž zároveň přispívá i k propagaci Vysočiny a Jihlavy.

Když se Henry-Louis de La Grange dozvěděl o udělení Ceny města Jihlavy za světově významnou badatelskou a ediční činnost spojenou s osobností hudebního skladatele Gustava Mahlera, včetně podrobného zdokumentování jeho mládí v Jihlavě a na Vysočině, napsal na konci dubna z Paříže:

Zpráva o udělení Ceny města Jihlavy mne velice dojala. Rád bych se zúčastnil oficiálního předání, ale bohužel můj zdravotní stav není natolik dobrý, abych zvládl pro mne nyní už dlouhou a náročnou cestu.
Vaše město, které jsem několikrát navštívil, je v mém srdci hluboce zakotveno. Světovému Gustavu Mahlerovi z Jihlavy jsem věnoval přes šedesát let své badatelské činnosti.

Děkuji Vám za pochopení a zůstávám se srdečným pozdravem
Henry-Louis de La Grange 

Na přání pana profesora oslovila jeho asistentka Alena Parthonnaud manžele Olgu  a Josefa Poukarovy, aby Cenu za něj přebrali.

Po převzetí ocenění pro pana de La Grange řekla Olga Poukarová v gotické síni jihlavské radnice mimo jiné:

Pan profesor v příštím roce oslaví významné životní jubileum 90 let. Téměř celý život věnoval Gustavu Mahlerovi. Měli jsme tu čest se s ním v roce 2010 osobně setkat a  pomáhat mu v Jihlavě při natáčení třech dokumentárních filmů o G. Mahlerovi. V mnoha jazykových verzích jsou s velikým úspěchem promítány po celém světě.
Jistě také znáte jeho velice ceněnou  monografii Gustav Mahler – čtyři díly o 5000 tiskových stran. První díl věnovaný  mládí G. Mahlera a Jihlavě je v současné době přepracováván a doplňován, bude tam nově uveden i Park  Gustava Mahlera. Na zjišťování nových skutečností se také podílí Státní okresní archiv v Jihlavě. Nové informace jsou uvedeny  v publikaci Počátek cesty, která je souborem archivních materiálů o rodině Mahlerově a kterou připravila k vydání Renata Pisková a Petr Dvořák s kolektivem.

V jubilejním roce 2010, kdy jsme si připomínali 150. výročí Mahlerova narození, byl pan profesor za svoji badatelskou činnost vyznamenán nejprestižnějšími univerzitami, ale i státními vyznamenáními v mnoha zemích celého světa.
Jsme velmi rádi, že se mu dostává ocenění i zde v Jihlavě a chceme Vám za ně poděkovat!

Kytici, kterou nemohou panu profesorovi poslat, vyfotili Poukarovi tak, aby oceněného potěšili.

Po této oficiální části zařadím fotografie z roku 2010 (pořídili je převážně Poukarovi, ale i Mirek), kdy Henry-Louis de La Grange byl při příležitosti odhalení sochy Gustava Mahlera v Jihlavě a následující den zde natáčel se štábem francouzských filmařů dokument o místech, která v dětství a mládí formovala osobnost hudebního génia – jejich vliv je znát v celém jeho díle i životě.

 

A na závěr fotku mně nejmilejší – pan profesor mi podepisuje knihu Pomník Gustava Mahlera, která vyšla 7. 7. 2010, právě v den odhalení sochy a 150. výročí narození skladatelova.

4 odpovědi na “Cena města Jihlavy pro prof. Henry-Louis de La Grange”

  1. Vzpomínka. Dne 26.5.2024 uplyne 100 let od narození pana prof. Henry- Louis de La Grange, velký ctitel Gustava Mahlera, pro kterého mnoho vykonal.

  2. Dne 27. ledna 2017 zemřel ve věku 92 let francouzský muzikolog profesor Henry-Louis de La Grange, přední odborník na dílo Gustava Mahlera.
    Nezapomeneme na něj!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*