Jiří Rychetský a Zlatá medaile Gustava Mahlera

Významné ocenění pro badatele z Vysočiny

Profesor Jiří Rychetský se narodil 12. dubna 1926 v Jiřicích u Humpolce, po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy učil na gymnáziu v Humpolci. Kromě práce věnované regionální historii, kultuře a osvětě se zajímal o životní osudy skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (1860–1911), rodáka z blízkých Kaliští – výsledkem pečlivého studia písemných pramenů v archivech je i jím sestavený rodokmen Mahlerova rodu.

Kromě zřízení mahlerovského muzea v Humpolci měl významný podíl i na vzniku expozice v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě (1994); také výstavy Gustav Mahler a my uskutečněné v Humpolci, Českých Budějovicích a Olomouci jsou jeho dílem. Ani rekonstrukce Mahlerova rodného domu v Kalištích, dokončená v roce 2000, se neobešla bez jeho přispění.
Za badatelskou a popularizační činnost i přínos mahlerovské tradici mu byla v roce 2003 udělena Cena města Jihlavy.

Dne 14. února 2012 rozhodlo předsednictvo Mezinárodní společnosti Gustava Mahlera se sídlem ve Vídni udělit profesoru Jiřímu Rychetskému Zlatou medaili za dlouholetou službu dílu Gustava Mahlera.
27. března 2012 Jiří Rychetský zemřel.

Letos v dubnu, při příležitosti nedožitých 87. narozenin pana profesora, připomněl Ing. Milan Palák, hudební vědec, významné mezinárodní ocenění práce našeho krajana. Jiří Rychetský se zařadil mezi vynikající osobnosti Vysočiny.

Autorem následujícího textu je Ing. Milan Palák:

Pan profesor Jiří Rychetský (1926–2012) z Humpolce byl první, kdo začal studovat dokumenty o dětství a mládí Gustava Mahlera, které budoucí hudební skladatel prožil na Vysočině, převážně v Jihlavě. Věnoval se tomuto tématu přes padesát let; jeho zásluhou byly v roce 1960 skladateli odhaleny pamětní desky v Kalištích a v Jihlavě. Inicioval vznik prvního muzea na světě věnovaného Gustavu Mahlerovi, které bylo otevřeno v roce 1986 na Dolním náměstí v Humpolci.
Na Rychetského archivní nálezy a mnohdy i netušené objevy navazovali další čeští badatelé, avšak vždy s uctivým vědomím, že jemu náleží prvenství.

Rozsah jeho mahlerovských aktivit byl znám i za hranicemi Československa už v dobách, kdy kontakty se světovými znalci a hudebními vědci byly nejen obtížné, ale k naší ostudě i nebezpečné.
Z osobností ve světě zabývajících se skladatelovým životem a dílem mu za nalezení a tím i zpřístupnění pramenů o prvých létech Mahlerova života největší vděčnost projevil nejvýznamnější znalec pan profesor Henry-Louis de La Grange, dr. h. c., a z institucí pak Internationale Gustav Mahler Gesellschaft ve Vídni, která panu Rychetskému v roce 2012 udělila Zlatou medaili Gustava Mahlera.

Tímto oceněním se zařadil k Rafaelu Kubelíkovi (Zlatá medaile mu byla udělena v roce 1960), Václavu Neumannovi (1982) nebo Leonardu Bernsteinovi (1967) či Claudiu Abbadovi (1985); dalšími držiteli jsou Drážďanská filharmonie (1966) a Vídeňská filharmonie (1969), z pěvců Christa Ludwig (1980) nebo Thomas Hampson (1999). Již připomenutý pan de La Grange ji dostal v roce 2005.
Profesor Jiří Rychetský je od roku 1958, kdy byla medaile udělena poprvé, jejím 43. laureátem. Sluší se doplnit, že zásluhu na jeho jmenování má pan Louis Eckstein z Holandska.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*