Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2014

1. března 2014

Jsou jednání, která se každoročně opakují, mají stejný rámec i program a přesto jsou vždycky jiná nejen svou atmosférou, kterou vytvoří účastníci, ale i celkovým vyzněním, které je odrazem dění v turistickém klubu i ve společnosti – patří k nim zajisté výroční konference, na kterou vysílají odbory KČT z Vysočiny delegáty zvolené na svých výročních schůzích  (každých 50 turistů zastupuje jeden delegát) a jíž se zúčastňují pozvaní hosté – představitelé města, kraje, ústředí KČT a různých organizací.
Naši pravidelní čtenáři si o podrobnostech této „stolové“ turistiky mohli přečíst už ve čtyřech článcích, proto dnes zařadím pouze stručnou zprávu, kterou jsem po letošní konferenci napsala pro i-deník vysocina-news a přidám pár fotografií.

Téměř 43 tisíc lidí se loni zúčastnilo akcí pořádaných turisty na Vysočině

V sobotu 1. března 2014 se sešli v sále zastupitelů jihlavské radnice delegáti z osmnácti odborů Klubu českých turistů z celé Vysočiny, aby při výroční konferenci zhodnotili svoji činnost v roce 2013 a zvolili nové funkcionáře oblastního výboru KČT VYSOČINA pro příští čtyři roky.

To, že se Klub českých turistů stal viditelnou součástí občanské společnosti, je zásluhou dobrovolné práce mnoha lidí, z nichž se veřejnost dozvídá především o značkařích, ale důležitou práci konají i pořadatelé akcí – v roce 2013 se na Vysočině konalo 76 celooblastních turistických akcí různého zaměření a stupně obtížnosti. Kromě toho se ve 24 odborech KČT registrovaných na Vysočině uskutečnilo 1 079 pěších pochodů a cyklovýletů. Celkem se akcí pořádaných turisty v roce 2013 zúčastnilo 42 866 osob!

Nejvíce lidí přišlo na Silvestrovský výstup na Javořici (5 692), Zahájení jarní turistické sezony v Kamenné (600), Vítání jara na rozhledně Rosička (530) a Pohádkovou Třebíč (606).

Nejvýznamnější turistická akce celostátního významu Za  posledním puchýřem do Humpolce 15.–17. listopadu 2013 byla velmi úspěšná (2 246 účastníků) a pozitivně zviditelnila region Vysočina.

Stejně optimistická byla zpráva o výsledcích práce 112 značkařů z Vysočiny: na obnově a údržbě 1 036 km značených pěších tras a 52 směrovníků strávili téměř 3 800 hodin – výsledkem je spolehlivě vyznačená síť turistických cest a 12 novotou zářících map v terénu.  Jistě i zásluhou značkařů získal region Vysočina na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World začátkem letošního roku 3. místo v kategorii „Pěší turistika“, což je dobrá zpráva v roce, kdy slavíme 125. výročí vyznačení první turistické trasy a nepřetržité činnosti značkařů KČT na našem území.

Pár zajímavých čísel o trasách pro cyklisty sdělil účastníkům předseda Krajské komise cykloznačení na Vysočině Stanislav Balík: v současnosti je v České republice evidováno téměř 40 000 kilometrůznačených cyklotras, z toho 2 500 kilometrůje na Vysočině. Bezmála všechny trasy v našem regionu byly loni zkontrolovány – o to se přičinilo 26 vyškolených cykloznačkařů z řad turistů. Podle statistiky bylo v ČR loni vynaloženo téměř 2,5 milionu Kč na značení a kontroly cyklotras.

První významnou letošní akcí bude Zahájení jarní turistické sezony, které se uskuteční dne 15. března 2014 v Trnavě u Třebíče, čímž započne období, ve kterém mají turisté pro letošní rok v oblastním kalendáři 72 nabídek, ze kterých si vyberou nejen oni, ale jistě i každý zájemce z řad veřejnosti.

Turisté se nezabývají jen činností přesunovou, jsou příležitosti, při nichž se sluší upozornit na významná výročí, zásluhy a ocenění jednotlivců i odborů:
90 let trvání oslavili loni turisté z Třebíče – jejich odbor byl založen už v roce 1923 a v současnosti je v něm organizováno 120 členů, jejichž činnost je příkladná.
Čestný odznak KČT byl na sobotním setkání slavnostně předán Františku Janečkovi z KČT Tesla Jihlava – toto vysoké ocenění za dlouholetou práci ve prospěch turistiky mu při příležitosti životního jubilea udělilo předsednictvo KČT.

A nyní několik dokumentárních fotografií:

 

Dobrý pocit z několikahodinového pobytu ve společnosti názorově spřízněných lidí jsme zašli po skončení oficiální části znásobit s blízkými přáteli do přívětivé restaurace a podělit se s Františkem o radost z vysokého ocenění za jeho olbřímí práci ve prospěch turistiky – a věřte, že to vůbec není fráze…

Související články:

Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2013,
Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2012,
Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2011,
Konference KČT Vysočina 2010.

2 odpovědi na “Výroční konference oblasti KČT Vysočina 2014”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*