Na kole po stopách Gustava Mahlera 2014

Cyklojízda po trase Kaliště u Humpolce – Jihlava, neděle 15. června 2014

Letošní 13. ročník festivalu Mahler Jihlava 2014 – Hudba tisíců se uskutečnil v období ohraničeném životními daty nejvýznamnějšího zdejšího občana, skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (7. 7. 1860–18. 5. 1911) – velkolepý zahajovací koncert, při němž zpívala 15. května v kostele Povýšení sv. Kříže Gabriela Beňačková sólo v Mahlerově 4. symfonii provedené Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK za řízení izraelského dirigenta Israela Yinona, poskytl mimořádný zážitek (navzdory špatné akustice v kostelní lodi), stejně jako závěrečný, konaný tamtéž 18. června a věnovaný Roku české hudby, kdy jsme vyslechli Dvořákův Koncert pro violoncello h moll v podání skvělého Jiřího Bárty doprovázeného Janáčkovou filharmonií Ostrava řízenou Oliverem Dohnányim, která pak ve druhé půli programu zahrála Janáčkovu Sinfoniettu.

Mezitím osm dalších skvělých koncertů a návdavkem doprovodné akce (Představení publikace Nikdy zcela neodešli – jihlavští Němci, uskutečněné stejně jako vernisáž multimediální výstavy fotografií Zdeňka Chrapka Dirigenti v Domě Gustava Mahlera, a vernisáž výstavy Ema Destinnová – Život snů je krátký, pořádané v rodném domě Gustava Mahlera v Kalištích), z nichž jsme my turisté měli své želízko v ohni při té v názvu článku jmenované.

Poprvé se cyklojízda z Kališť do Jihlavy konala jako součást festivalu v roce 2012; loni, ač bylo pořadateli vše dokonale zorganizováno, zasáhla „vyšší moc“, a kvůli přívalovým dešťům, které postihly právě v určený den celou Vysočinu nebývalou měrou, musela být v poslední chvíli zrušena. O to víc jsme se těšili na ročník letošní a doufali, že počasí nám vyjde vstříc.

Elegantní pozvánka vytvořená grafičkou Evou Bystrianskou se nedala přehlédnout:

Kolem deváté hodiny byl vozík připojený za autobusem plný kol jihlavských turistů, a ti, rozhodnutí uctít cyklojízdou z Kaliští do Jihlavy osobnost Gustava Mahlera, vystoupili podle plánu před desátou hodinou z autobusu na náves v Kalištích, hned u rodného domu skladatelova, a byli uvítaní fanfárami. 🙂

Na hodinku ožila klidná obec nezvyklým ruchem – vykládání kol a jejich parkování vedle mahlerovského rozária, vzájemné vítání účastníků… Vše, i hudba, umlklo, když nastal zahajovací ceremoniál.

Asi padesátka účastníků pozorně vyslechla neformální projev doc. Štilce, od něhož jsme se dozvěděli nové informace o osobnosti slavného rodáka z Vysočiny a záměrech pro pořádání příštího festivalu Mahler 2015, primátor Jihlavy pak připomněl svou vizi o uskutečnění cyklojízdy po etapách z rodiště skladatelova až do Vídně, místa úmrtí Gustava Mahlera.

Iva Svobodová se zabývala praktickou stránkou – popsala dvě navržené trasy z Kaliští do Jihlavy – obě vedou velmi členitým terénem (na Vysočině ani jinak nelze :-)), ovšem zážitkovou krajinou s unikátními výhledy.

Po odstartování objeli cyklisté čestné kolo centrem obce, jejímž středobodem je kostel sv. Jana Křtitele

a vytvořili nádherný barevný peleton, který by jistě zapáleného cyklistu Mahlera nadchl. Škoda, že jako aktéři nemůžeme nabídnout dokumentární fotografii – čtenáři se ale mohou zúčastnit příštího ročníku 2015 a na vlastní kůži to potěšení zažít. 🙂

Pro cestu do Jihlavy jsme zvolili nabízenou variantu č. 1: Kaliště – Horní Rápotice – Světlice – Hadina – Čejov – Leština – Skála – Boňkov – Herálec – Skorkov – Úsobí – Smrčná – U Lyžaře – Jihlava = 42 km (až do Bedřichova)

Naše skupinka čítající osm blízkých přátel jela v poklidu a pohodě, rekreačně – poté, co jsme snaživě vystoupali na kopec, užívali jsme si rozhledů – a tak se to opakovalo mnohokrát – usilovně na kopec, pak jásavý sjezd požehnanou krajinou…

V propozicích bylo ustanoveno, že v Herálci bude záchytné stanoviště, kde obdržíme pamětní listy a bude možnost občerstvení. Proto, když jsme zastavili před heráleckým zámkem, měli jsme radost nejen z jeho kompletní opravy po devastaci následující v desetiletích po vyvlastnění, ale i z plánovaného odpočinku v hospůdce na místním fotbalovém hřišti. Pobyt v luxusním pětihvězdičkovém hotelu, který teď majitel provozuje v zámku, je zcela mimo naše finanční možnosti. 🙂

Ale nelitovali jsme vůbec, protože na krásném novém hřišti s přívětivou obsluhou v domácké hospůdce bylo také dobře a navíc jsme dostali na zdejším stanovišti razítkové kontroly elegantní pamětní list, který jasně ukazuje na autorku Evu Bystrianskou:

Poseděli jsme ve společnosti zúčastněných cyklistů, pochutnali si na výborných humpoleckých klobáskách, sešikovali se k vytvoření závěrečného fota a pak frčeli do Jihlavy.

Související články:
Na kole po stopách Gustava Mahlera 2012,
další články jsou v rubrice Gustav Mahler.

PS: psaní tohoto článku jsem si naplánovala na 7. 7., kdy si připomínáme, že je to právě dnes 154 let, kdy se Gustav Mahler v Kalištích narodil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*