Na kole po stopách Gustava Mahlera 2015

Cyklojízda Vysočinou od rodného domu skladatele v Kalištích u Humpolce
Neděle 7. června 2015

Letošní doprovodnou akci právě probíhajícího hudebního festivalu Mahler Jihlava 2015 jsme prožili nevšedně – zdravotní stav mi nedovolil jízdu na kole, a tak jsme vytvořili dvoučlennou technickou četu, která snad maličko přispěla k příjemnému vyznění sportovní neděle. 🙂

Na přípravě cyklojízdy na počest hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (1860–1911) spolupracují Občanské sdružení Mahler 2000, statutární město Jihlava a Klub českých turistů Vysočina – jejich záměrem je oslovit nejširší veřejnost tak, aby mohli návštěvníci festivalu a další zájemci netradičním způsobem uctít Gustava Mahlera a důvěrně se seznámit s krajinou, která formovala osobnost geniálního umělce.

Těm účastníkům, kteří si netroufají zvládnout obě cesty v sedle, zajistili organizátoři přepravu i s bicykly z Jihlavy na start do Kališť – přesto se našli mnozí cyklisté nejen z Jihlavy, ale i z Havlíčkova Brodu, Humpolce, Telče, Kamenné a jiných míst Vysočiny, kteří tam přijeli „po vlastní ose“.

nakládání kol v Jihlavě; www.svatosi.cz

Na našem pežotkovi se do Kaliští vezla kola přátel – auto jsme potřebovali, abychom po slavnostním zahájení a odstartování cyklojízdy přejeli do Herálce, který byl jediným záchytným bodem v členitém terénu – odtud se rozjížděli účastníci domů.

v Kalištích; foto Jan Černo

Na prostranství před rodným domem Gustava Mahlera (dnes penzion Mahler) se sjížděli, zdravili a svá kola k jízdě připravovali ti, kteří se s očekáváním dobře prožité neděle dostavili před desátou dopolední na start.

příprava kol před startem; www.svatosi.cz

v Kališích na návsi; foto J. Černo

Vedle rozária založeného na počest slavného rodáka vítali účastníky cyklojízdy hudebníci z humpolecké ZUŠ Gustava Mahlera – tři z nich se poté, co ukončili hudební produkci, hbitě proměnili v cyklisty a uctili tak osobnost patrona své školy dvojnásobně. 🙂

u rodného domu Gustava Mahlera hráli hudebníci z humpolecké ZUŠky

sympatická šíře zájmů; foto J. Černo

pozorní posluchači

Akci zahájil Jiří Štilec, ředitel festivalu Mahler Jihlava 2015, pak Ivana Svobodová z KČT Tesla Jihlava informovala o programu a rozdala všem jedenačtyřiceti cyklistům mapky s popisem tras.

ředitel Mahlerova festivalu Jiří Štilec s manželkou Sylvií Bodorovou; foto J. Černo

Iva Svobodová informuje o připravených trasách cyklojízdy

S potěšením jsme zjistili, že tentokrát se jako cyklisté zapojí i Jiří Štilec a hudební skladatelka Sylvie Bodorová – na 11. ročníku Mahlerova festivalu, který se konal v roce 2012, jsme v jihlavském kostele Povýšení sv. kříže vyslechli s hlubokým zaujetím její oratorium Mojžíš na starozákonní texty. Skladba i její autorka měly velký úspěch – tehdy jsem poprvé slyšela hudbu Sylvie Bodorové naživo, předtím jsem znala jen nahrávky z rozhlasu. Za řízení dirigenta Petra Vronského provedla oratorium Moravská filharmonie Olomouc a Pražský filharmonický sbor – k paní Bodorové vzhlížíme s úctou a obdivem, a tak Mirek využil příležitosti k focení.

báječná příležitost pro fotografy

hudební skladatelka Sylvie Bodorová; foto J. Černo

u rozária v Kalištích

Jiří Štilec a Sylvie Bodorová v Kalištích

Bez přehánění říkám, že setkání v rodné Mahlerově obci bylo opravdu slavnostní – tentokrát jsme měli čas zaměřit se na atmosféru i detaily a užívali jsme si toho – příště se, doufejme, zařadíme zase do pelotonu…

rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce

před zahájením slavnostní jízdy po obci

na seřadišti

Pak dal Jiří Štilec pokyn a peloton v čele se Standou Balíkem, místopředsedou oblasti KČT Vysočina, se vydal na slavnostní kolečko kolem kostela sv. Jana Křtitele a po návsi – z hlediska fotografů však velice rychle zmizel v terénu – snaživě jsme ale dokumentovali, nakolik naše schopnosti dovolily… 🙂

okružní jízda v Kalištích; foto J. Černo

Kaliště - odstartováno!

Pořadatelé připravili dvě varianty přibližně čtyřicetikilometrové cyklotrasy do Jihlavy tak, aby všichni účastníci projížděli stanovištěm v Herálci – tam jsme rychle (protože někteří mladí cyklisté byli úplní draci 🙂 ) přejeli autem a měli tu čest vítat je, předávat pamětní listy (autorkou je výtvarnice Eva Bystrianská) a drobné dárky od statutárního města Jihlavy.

Kaliště-Horní Rápotice-Čejov-Skála-Boňkov-Herálec-Skorkov-Úsobí-Smrčná-Jihlava 7.6.2015

Kaliště-Horní Rápotice-Brunka-Humpolec-Rozkoš-Dubí-Herálec-Skorkov-Úsobí-Smrčná-Jihlava 7.6.2015

Protože cyklisté projížděli velice členitou částí Vysočiny, rádi si v areálu heráleckého hřiště odpočinuli a využili nabídku občerstvení – popovídali si a dobrou vůli spolu měli… 🙂

předávání diplomů v Herálci

cykloturisté sdělují zážitky z trasy

cyklisté-muzikanti si dopřáli odpočinek před druhou polovinou cesty

přátelé z Kamenné ujeli zatím 80 km, 20 zbývá domů; www.svatosi.cz

Z Herálce pak cyklisté zvolili v kopcovité krajině délku trasy tak, aby odpovídala jejich možnostem – někteří z nich měli po dojetí do cíle na tachometru číslo blížící se stovce.

památka na příjemně prožitý den

Cyklojízda na počest Gustava Mahlera si postupně buduje své stálé místo mezi doprovodnými akcemi hudebního festivalu – dokázala vytvořit skupinu stálých příznivců, z nichž někteří jistě časem propojí Mahlerovo rodiště v Kalištích nejen s Jihlavou, kde prožil dětství a mládí, ale i s Vídní, v níž strávil velkou část života a vytvořil hudební dílo, které patří k pilířům světové kultury.

O minulých ročnících se dočtete na našich stránkách ve článcích:
Na kole po stopách Gustava Mahlera 2012,
Na kole po stopách Gustava Mahlera 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*