Těšínské Beskydy – Horní Lomná, Javorový vrch

Krátká návštěva několika pozoruhodných míst na severovýchodní Moravě
27. září 2015

Euroroando na Trojmezí u Hrčavy bylo slavnostně zahájeno, a tak jsme odpoledních pár hodin věnovali KPČ (kulturně-poznávací činnost 🙂 ) – Pavel Prokesz jako místní rodák byl naším nejsvědomitějším průvodcem. Nejdříve jsme jeli spanilým údolím říčky Lomné – lesnaté svahy beskydských kopců protkané množstvím turistických cest nás provázely z Dolní až do Horní Lomné.
Obě obce rozložené v nejvýchodnější části České republiky na pomezí Polska a Slovenska jsou východištěm těch nejatraktivnějších cest na hřebeny Moravskoslezských Beskyd. Turistické chaty na okolních vrcholech slouží jako střediska letních i zimních sportů a oblast rozhodně nemá nouzi o návštěvníky.

My jsme však dneska chtěli blíže poznat známý poutní areál v Horní Lomné, který přitahoval lidi ze širokého okolí už od začátku 19. století, tedy dlouho před vznikem organizované turistiky, neřkuli dnešního turismu, tedy cestovního ruchu a jemu podřízených nejrůznějších služeb…
Tedy – na začátku 19. století byl v údolí Lomné, v části místně zvané Salajka, postaven dřevěný kříž, k němuž se začali scházet obyvatelé v době moru, který v oblasti vypukl v roce 1836. Jako poděkování za vyslyšení proseb a ukončení morové rány postavili na konci století v Horní Lomné z výtěžku veřejné finanční sbírky novogotický kostel Povýšení sv. Kříže a malý klášter obývaný Řádem bosých karmelitánů.

kostel Povýšení sv. Kříže v Horní Lomné; www.svatosi.cz

V devadesátých letech minulého století byla na památku 160 let trvání zdejších poutí a ke 100. výročí vysvěcení poutního kostela vybudovaná Křížová cesta, rovněž za vydatné finanční spolupráce s věřícími.

křížová cesta v Horní Lomné vznikala v letech 1993–1995

Pod vrchem Gruník, v jehož svahu je umístěná křížová cesta, vyvěrá nikdy nezamrzající pramen léčivé vody – vedle něj byla postavena umělá jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské a kaple – poutní areál má tedy všechny potřebné atributy.

křížová cesta vznikla z darů věřících

Křížová cesta, postavená podle návrhu Bosých karmelitánů, začíná ve stráni nad kostelem, vede přes most nad roklí a končí u hřbitova. Kamenná zastavení jsou z místního materiálu, získaného z lomu v blízké Řece, bronzové odlitky a nápisy zhotovily umělecké dílny v Římě.

křížová cesta začíná ve stráni za kostelem, vede přes most nad roklí a končí u hřbitova

Lesní tišina dává poutníkovi možnost usebrání, spirituální prostředí vytvořené během bezmála dvou stovek let koná dobrou službu…

nápisy na kameni jsou v polštině

cesta má 14 zastavení

V roce 1994 byla před vchodem do kostela Povýšení sv. Kříže instalována socha Krista zmrtvýchvstalého – autorem díla je karmelitán Kazimier Szczecin.

socha Krista zmrtvýchvstalého před poutním kostelem v Horní Lomné

Podívejme se na orientační mapku:

poutní areál v Horní Lomné

Ještě několik obrázků z překrásného údolí, do kterého se chceme na delší dobu určitě vrátit.

říčka Lomná v Dolní Lomné

most přes Lomnou pro pěší a cyklisty

O známém národopisném areálu se není třeba rozepisovat – tam je dobré v době pořádání folklorních festivalů zajít. 🙂

stylová hospůdka poblíž národopisného areálu

pamětní, vlastně litovná, deska v Horní Lomné

Jen pár kilometrů odtud, v Jablunkovském průsmyku, jsme si prohlédli okolí srubového hotelu Grůň – na svahu kopce Fojtský grúň (676 m n. m.), na jehož úpatí hotel stojí, je vybudovaná bobová dráha a rozsáhlý sjezdařský a běžecký areál. Co na konci září, mimo lyžařskou sezonu, poutalo pozornost návštěvníků, byla bohatá sochařská výzdoba okolí i interiéru hotelu – každoročně se tu koná řezbářská soutěž a některé artefakty zde zůstávají pro radost návštěvníkům.

hotel Grůň v Mostech u Jablunkova

dřevěné artefakty u hotelu Grůň

každoročně tu probíhá řezbářská soutěž

galerie pod širým nebem je ve skuareálu pravidelně doplňovaná po soutěžích řezbářů

Přiznám se, že mám trochu zmatek v gramatice – hotel zvolil opravdu název Grůň (kroužek nad „ů“), zatímco v mapách i jinde jsou pojmenování kopců psána s dlouhým „ú“ – a v tomto kraji jsou vrchy s názvem Grúň docela běžné. Musíme se s tím nějak srovnat… 🙂

goralé zvou do restauračního sálu srubového hotelu

interiér hotelu Grůň

Od Oldřichovic, kde jsme bydleli u Naší Věry a Pavla, je vesnička Tyra vzdálená necelých pět kilometrů (Oldřichovice i Tyra jsou části Třince) – od hájenky v údolí říčky Tyrky jsme se úzkou a klikatou zásobovací silničkou s nepřetržitým stoupáním ve svahu Javorového vrchu dostali po čtyřech kilometrech na rozcestí zelené a modré pěší značené cesty a po krátkém výstupu se ocitli pod retranslační televizní stanicí na Malém Javorovém (947 m n. m).

věž na Malém Javorovém je zdaleka viditelnou dominantou celé oblasti

Dneska to byla jen průzkumná cesta, máme v plánu projít zdejší hřeben pěšky – už jsme však byli lačni výhledů do slezské nížiny pod hřebenem hor, kde se rozložila města Těšín a Třinec, včetně rozsáhlého areálu železáren – doufejme, že nám pak bude počasí příznivěji nakloněné.
Kvůli atraktivním výhledům byla na Javorovém postavena chata už v roce 1895, stále je v provozu a nemá nouzi o návštěvníky v žádné roční době.

chata na Javorovém

na soklu je i tato pamětní deska

Výhled z kopce, kterému daly název javory, původně pokrývající jeho svahy z godulského pískovce, patří do kategorie nejlákavějších – dokonce ani ne zcela vlídné počasí nedokáže smazat povznášející pocit, že se člověk dívá do té hlubočiny z nebe…

výhled z Javorového

Nad nížinou, kterou protéká řeka Olše, běžně ale místními nazývaná polsky Olza, se velmi často vznášejí vzduchoplavci na nejrůznějších létacích strojích, padácích, kluzácích a křídlech – startují z Javorového a užívají si lehkosti bytí…

z Javorového je Třinec i rozlehlý areál železáren jako na dlani

správné počasí pro nadšené vzduchoplavce

Obligátní návštěva restaurace na Javorovém poskytla osvěžení všeho druhu – a navíc úchvatné výhledy – ty se nikdy neokoukají…

interiér chaty na Javorovém; www.svatosi.cz

Jedna odpověď na “Těšínské Beskydy – Horní Lomná, Javorový vrch”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*