Před 80 lety byla otevřena turistická chata Ostrý

Výšlap začínal u chaty Kozinec, v místech, kde na beskydských svazích testoval v polovině minulého století Dr. Jan Kozel svůj vynález – horské kolo!
28. září 2015

Den poté, co proběhla slavnost na Hrčavě, měli turisté další příležitost sejít se v Těšínských Beskydech na místě pro ně významném – přesně před 80 lety byla na vrchu Ostrý otevřena Klubem českých turistů chata stejného jména. Věděli jsme, že ve výroční den bude probíhat slavnostní program a návštěvu této části beskydského hřebene nad Třincem jsme podle toho naplánovali. Naprosto nepřipravení jsme ale byli na informaci, které se nám prostřednictvím pamětní desky dostalo na chatě Kozinec, u níž po zeleně značené cestě začínal náš výstup na Ostrý. Horská chata pod Malým Kozincem (654 m n.m.) byla postavena jen o dva roky dříve než dnešní oslavenkyně.

chata Kozinec; www.svatosi.cz

Na nenápadné cedulce bylo pod jménem pro nás zcela neznámým uvedeno velmi zajímavé sdělení:

pamětní deska Dr. Kozlovi, vynálezci horského kola

Je jasné, že nás zajímal příběh, který předcházel tomuto strohému oznámení – hledala jsem a nejvíce informací našla na webových stránkách Vojtěcha Kučery ve Welenovinách.

Vyprávění o Dr. Janu Egonu Kozlovi zaujme jistě i naše čtenáře:
Narodil se v roce 1898 v rodině učitele v Ramzové, vystudoval gymnázium v Jeseníku a poté přírodní vědy na Karlově univerzitě. Během studií se v Praze spřátelil s cestovatelem Alberto Vojtěchem Fričem a inspirován jeho výpravami do Jižní Ameriky podnikl cesty do Austrálie, Nové Kaledonie a procestoval i některé země amerického kontinentu.
Už v roce 1924 promýšlel možnosti dostat se s bicyklem co nejvýše do hor pomocí „proměnných převodů“. Hned na začátku okupace odjel Dr. Kozel do Londýna a vstoupil do RAF, kde dosáhl hodnosti štábního kapitána. Po válce a návratu do ČSR se usadil v Třinci a postavil prototyp horského kola s devíti převody – jeho jízdní vlastnosti zkoušel na svazích Ostrého a Kozince. Jednání o výrobě horských kol s firmou Laurin a Klement nebyla úspěšná, navíc se politická situace vyvíjela nepříznivě, proto v prosinci 1947 zklamaný opustil Československo a po čase zakotvil v USA. Svůj sen o pohybu po horách na výkonném bicyklu ale neopustil, a tak v roce 1950 založil v Bozeman (stát Montana) první továrnu na výrobu horských kol. Dr. Kozel však značně předběhl svou dobu – o tato kola tehdy nebyl zájem – po dvou letech musel továrnu zavřít. Dál však experimentoval a zkoušel prototyp o 18 převodech – své vynálezy testoval ve Skalistých horách – 27. 5. 1955 bylo na úpatí hory Goathead (Kozí hlava!) nalezeno jeho tělo.

Teprve za padesát let se stala horská kola podle konstrukce průkopníka Dr. Kozla módou, a přímo sportovním oborem – jejich výroba je dnes úspěšným průmyslovým odvětvím…
Tabulku na chatu Kozinec instalovala Společnost Jana Egona Kozla, založená v roce 1995 v Třinci.

Fascinující je, že Dr. Kozel začal testovat horské kolo na úbočích a stráních Kozince a svůj život ukončil na hoře Kozí hlava – neumím tu informaci jen tak bez povšimnutí minout…

Stoupali jsme po obslužné cestě, převážně lesem, ale naskytly se i příležitosti k výhledům na hraniční hory.

výhled na hraniční beskydský hřeben

Nádherné lesy pokrývající hřeben, ze kterého vyrůstá vrch Ostrý (1 044 m) jsou právem zahrnuty do přírodní rezervace Čerňavina – mohutné staré stromy jsou přímo umělecká díla – můžeš z nich číst jako z knihy či obrazu…

V sedle Pod Ostrým jsme odbočili vpravo na žlutě značenou cestu a asi po dvou kilometrech došli na rozlehlou paseku k turistické chatě, která slavila 80. narozeniny.

turistická chata Ostrý

Bylo tu hodně živo, hrála hudba – střídal se folklorní soubor Jackové z obce Guty s dixilendovou kapelou, známí se vítali a povídali si. Očekávali jsme, že někdo z činovníků ústředí KČT, včera přítomných na zahájení Euroranda, přijde pozdravit návštěvníky a svou účastí podtrhne význam, který každé zařízení v majetku KČT má. Nikdo se neobjevil. Při slavnostním proslovu jsme cítili zklamání provozovatele chaty Zbyhněva Kantora nad vlažným zájmem o stav budovy a dění v této lokalitě.

provozovatel chaty Zbyhněv Kantor vítá účastníky slavnosti k 80. výročí otevření chaty Ostrý

velmi příjemné počasí podpořilo slavnostní atmosféru

turisté sem přicházeli v průběhu celého dne

svahy hřebene jsou protkány množstvím turistických značených cest

účastníci slavnosti se dočkali i výhledů z hřebene

Nájemce chaty vystavil na panelech množství historických fotografií a jiných dokumentů, týkajících se staveb na Ostrém i lidí, kteří se zasloužili o rozvoj turistiky na Třinecku. Mirek ofotil pasáže s podstatnými informacemi:

historie chaty Ostrý

historie turistiky na Třinecku je spjata s osobností Ing. Theo Hepnera

stránka z regionálního tisku hodnotí přínos Ing. Hepnera pro rozvoj turistiky

K dnešnímu výročnímu dni byla vydaná pohlednice a příležitostná razítka.

místo diplomu si mohli účastníci slavnosti koupit pohlednici vydanou k této příležitosti

razítka, která lze získat na turistické chatě Ostrý

V informačních materiálech jsme se dočetli, že na hřebeni, ve výšce 954 m n. m., na dohled od chaty Ostrý, je ještě jedna menší, kterou si ve třicátých letech postavil Ing. Hepner a pak ji prodal KČT Třinec – dodnes je chata majetkem odboru.

chata KČT Třinec na hřebeni Ostrého

Při návratu do údolí jsme se stále drželi žluté značky, která nás přes rozcestí Biernač dovedla až do Tyry.

trasa od chaty Kozinec na chatu Ostrý a dolů do Tyry 28.9.2015

Cesta lesem, během níž jsme se potkávali se skupinkami turistů mířících na slavnost, ubíhala příjemně, horský pramen nabídl osvěžení,

studánka zbojníka Ondráše na svahu Ostrého

čarokrásné výhledy místy braly dech…

Těšínské Beskydy; www.svatosi.cz

Zlatým hřebem byl večerní pobyt v sauně a ve vířivce – kdo nezkusil, neuvěří… 🙂

zahrada rajských potěšení

4 odpovědi na “Před 80 lety byla otevřena turistická chata Ostrý”

  1. Já na Ostrém byla na lyžáku v roce 1960,tenkrát to byla opravdu turistická chata,železné postele.Bylo nás tam asi 15 žáků.Vzpomínám ráda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*