Lysá hora – počasí skvělé, ale…

Poslední, pátý den strávený na výpravě se Spolkem přátel hor z Českých Budějovic
27. 10. – 1. 11. 2015
… ale nová Bezručova chata stále zavřená!
Neděle 1. listopadu 2015

V neděli, kdy jsme měli v plánu výstup na Lysou horu, královnu Moravskoslezských Beskyd (odvolávám se na článek Babí hora – královna Beskyd 🙂 ), ovládlo severní Moravu babí léto 🙂 – na obloze jásavá modř a na ní ani mráčku…
Na parkovišti ve Visalajích jsme se rozloučili s autobusem, který nás přivezl z obce Řeka u Třince, z hotelu Javor, kam jsme se na minulých pět nocí vraceli z výletů do Polska a po Slezsku. Zamířili jsme k rozcestníku „Ježánky“, který jasně informoval, že na Lysou horu je to po červeně značené hlavní magistrále osm kilometrů, převýšení necelých 700 metrů.

turistické informační místo kousek od parkoviště ve Visalajích; www.svatosi.cz

Už od začátku výstupu byly nádherné výhledy jednak na osady ležící na svazích lysohorského masivu, ale občas se ukázal i vrcholek hory ozdobený červenobílým televizním vysílačem, který zářil na tmavě modré obloze.

v dálce Lysá hora

Horské chalupy vyhlížely v přívětivém podzimním počasí velmi malebně – nelze se divit, že celá oblast je ve všech ročních dobách oblíbeným rekreačním místem.

Vyšní Mohelnice pod Lysou horou

Chvilkami byl terén kamenitý a příkře stoupal – bála jsem se, že mi srdce vyskočí z hrudi a bude mě chtít předejít, plíce naopak nestíhaly a klopýtaly vzadu – naštěstí vždycky jako na zavolanou přišla krátká rovinka, kde moje orgány srovnaly se mnou krok… 🙂
Tak jsme postupně ukrajovali metry z převýšení a radovali se z krásné, zážitkové neděle.

převýšení na trase k vrcholku Lysé hory bylo asi 700 metrů

Masiv Lysé hory, o které je zmínka už ve starých listinách z roku 1261, se větví do čtyř hlavních rozsoch, bočních vrcholků – na naší červeně značené trase (jdeme od východu) leží Zimný (1 080 m), na západ od vrcholku Lysé hory je Lukšinec (950 m), kde vzniklo frekventované rozcestí červené a žlutě značené stezky, asi kilometr severně od Lysé se vypíná výrazný vrcholek Malchor (1 219 m), pod nímž se rozbíhají cesty: modrá vede do Malenovic, žlutá, která přišla na Lysou horu z jihu přes Kobylanku (1 053 m), pokračuje do Krásné. Z uvedeného popisu vyplývá, že na Lysou horu je dobrý přístup ze všech stran a turisté tak mají možnost vyzkoušet více variant – z vrcholku je v případě příznivého počasí skvělý kruhový rozhled.

lákavé výhledy cestou - zcela vlevo Bezručova chata KČT - ty tečky nejsou obří ptáci, nýbrž paraglidisti

výhledy na hraniční hory byly přímo odměnové

Není divu, že od konce 19. století, kdy nastal rozvoj organizované turistiky, se začala budovat na Lysé hoře zařízení, která by sloužila lidem lačnícím po romantice. Už v roce 1880 tu byla postavena útulna na památku výstupu arciknížete Albrechta a před koncem století přibyla další, pak ve třicátých letech následujícího století byla otevřena noclehárna Kamenný dům a v roce 1935 začala sloužit Bezručova chata, kterou postavil Klub českých turistů. V roce 1972 vyhořela Albrechtova chata, Bezručova dopadla stejně v roce 1978.

Když jsme se dostali nad hranici lesa, postup se značně zpomalil – nemohli jsme se nabažit výhledů, vděčni přírodě za poskytnuté divadlo – ne vždycky následuje po námaze vynaložené na získání zážitků tak bohatá odměna. (Viz článek z konce září: Lysá hora – nepřijímá) Tentokrát jsme rádi, že sebou nemáme foťák zbytečně. 🙂

výstup se chýlí ke konci

na vzdáleném obzoru je vrcholek Babí hory

na zvětšeném snímku je zleva vidět hřeben, po kterém jsme v pátek vystoupili na vrcholek Babí hory

nedočkavé foto

vrcholová plošina nadosah

fascinující výhledy

takový pohled se nabízí turistům, kteří stoupají na vrcholek po ČTZ z Visalají

Na vrcholku (1 323 m) bylo 5°C, velmi větrno, výhledy až dojemně krásné.

vrcholek Lysé hory - hladící bod na obelisku

výhled do údolí pod Lysou horou

tajemné beskydské hřebeny

Meteorologická stanice sídlí na Lysé hoře od roku 1954, 78 metrů vysoký televizní vysílač byl dán do provozu v roce 1980 – stojí ve výšce 1 313 metrů a tvoří ho tři navzájem spojené části: budova o šesti podlažích kosočtvercového půdorysu, dvouposchoďové energetické křídlo a náhradní zdroje energie v podzemí.

meteorologická stanice na Lysé hoře

rozlučkové foto

Celý výstup jsme se upínali k naději, že tentokrát se budeme moci podívat do Bezručovy chaty, slavnostně otevřené 5. září 2015, na kterou jsme jako turisté finančně přispívali a měli radost z úspěšného dokončení díla – nechceme se ubytovat ani občerstvit – toužíme jen krátce nahlédnout dovnitř… Když jsme tu byli na konci září, visela na dveřích tabulka DNES ZAVŘENO – znamenalo to, že máme smůlu, a že příštího dne už bude otevřeno? Ne, ta potměšilá tabulka ve stejném znění tam visela i dnes!

Možná byl tento výstup na Lysou horu pro nás poslední…

Teď, kdy píšu tento článek, už vím, že Bezručova chata byla pro veřejnost otevřena na konci listopadu, prý kvůli kolaudaci – ale takovou informaci turisté při otvírání chaty nedostali – bylo sděleno, že vstup bude možný, jen ubytování zatím ne…
Tak aspoň pár fotek zvenčí 🙁

chata Petra Bezruče na Lysé hoře

Bezručova chata byla slavnostně otevřena 5.9.2015

majitelem Bezručovy chaty je Klub českých turistů

chata byla i dnes, 1. listopadu 2015, zamčená

Spolkli jsme tedy hořkou slinu a věnovali se přírodě…

výhled z plošiny před chatami

srdce turistů jásala

Když nastal čas, sestupovali jsme po modré značce směrem k Malenovicím – v místech, kdy už rozcestí Malchor bylo nedaleko, na obzoru se dokonce stříbřitě zakmitl Praděd a pak Keprník…

sestup z Lysé hory na rozcestí Malchor

bílá skvrna v lesích je zotavovna Petr Bezruč

výhled ze svahu Lysé hory

výhledy cestou na Ivančenu

Touto cestou jsme naposledy šli na konci září 2009, tehdy jsme bydleli v Ostravici a šlapali opačným směrem – z Malenovic přes Ivančenu na Lysou a pak z Vyšní Mohelnice přes Těšinoky na hráz přehrady Šance – výživnou túru nazval Standa Balík, který ji pro nás vymyslel, „za Ondrášem, pánem Lysé hory“ – bylo to 22 kilometrů s pěkným převýšením. 🙂 (viz článek Beskydy 2009)

Mapka dnešního přechodu Lysé hory:

výstup z Visalají na Lysou horu a sestup k zotavovně Petr Bezruč 1.11.2015

Přidávám podrobnější plánek sestupu přes Ivančenu k zotavovně Petr Bezruč, kde na nás čekal autobus:

sestup z Lysé hory přes Ivančenu na Satinu k zotavovně Petr Bezruč 1.11.2015

O skautské mohyle Ivančeně jsem psala ve článku, na který upozorňuji před mapkami, tady jen krátce: mohyla a památníky vznikly jako vzpomínka na pět skautů popravených v dubnu 1945 za účast v protinacistickém odboji; několik obrázků z místa:

památníky na Ivančeně

mohyla Ivančena

vztyčeno na počest popravených skautů

informace o odbojové skupině ostravských skautů

U Hradové jsme odbočili na zelenou značku a už nám zbývaly poslední tři kilometry do cíle – čas byl dobře spočítaný, takže pár minut před třetí odpoledne, kdy byl stanoven odjezd, jsme přibyli do cíle.
Beskydské lesy projasněné podzimním sluncem se nebránily našemu obdivu ani uchovávání těch nejhezčích obrázků do paměti a objektivu:

ohlédnutí za Lysou horou

kouzelný podzim pod Lysou horou

Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd; www.svatosi.cz

a ještě poslední snímek před nástupem do připraveného autobusu; www.svatosi.cz

Nakonec obligátní foto „účastníků zájezdu“ a poděkování všem za milou společnost. 🙂

účastníci zájezdu; foto Míla Bradová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*