Irsko – Gallarus Oratory, Moherské útesy (Cliffs of Moher)

Prohlídka raně křesťanských památek a vycházka po útesech nazývaných přírodní div Evropy
17. července 2010, sobota

Pouze půlden jsme měli na prohlídku světoznámých památek na poloostrově Dingle v hrabství Kerry na jihozápadě Irska – z hostelu ve vesnici Dunquin, kde jsme pobyli jen jednu noc, jsme vyjeli v 8 hodin ráno směrem severním a kochali se výhledem na hory.

pobřeží na poloostrově Dingle; www.svatosi.cz

Prvním dnešním cílem byla návštěva Gallarus Oratory, což je jedna z nejpůsobivějších raně křesťanských památek na poloostrově Dingle.

návštěvnické centrum, odkud se vydáme na prohlídku jedné z raně křesťanských památek – na snímku jsou organizátorky turistického zájezdu

Malá, dobře zachovaná kamenná kaple ve tvaru obráceného člunu byla vystavěna v přístavní zátoce nedaleko městečka Ballyferriter – nelze určit datum jejího vzniku, ale obvykle se uvádí stáří 1300 let.

blízko městečka Ballyferriter je jedna z nejpůsobivějších raně křesťanských památek na poloostrově Dingle
nelze určit datum výstavby kaple, ale hovoří se o stáří 1300 let
oratoř je považována za nejlépe zachovanou starokřesťanskou stavbu tohoto typu – v Irsku je jich asi dvacet
svatyně je postavena z kamenů kladených na sucho na sebe do tvaru nepravé klenby
– kaple má tvar převráceného člunu, je 8 m dlouhá, 5 široká a 5 vysoká, vchod je ze západní strany
modlitebna má pouze jedno okno ve východní zdi, vedle jsou pochovaní mniši, kteří v kapli konali bohoslužby
na místě věčného odpočinku mnichů byl vztyčen kámen, na němž kříž v kruhu je znakem hřbitovního pokoje

V návštěvnickém centru jsme shlédli film, který nám přiblížil nejen Gallarus Oratory, ale i podobné prastaré památky, kterými Irsko zvláště oplývá – byl to pro mne úžasný zážitek, protože k této tematice mám hodně blízko, což je jistě patrné i z našich článků. 🙂
A dostalo se mi další štědré nadílky – popojeli jsme do vesnice Kilmalkedar, abychom si prohlédli nádherný románský kostel stejného jména.

obdélníkový románský kostel ze 12. století u vesnice Kilmalkedar, u kostela je kamenný kříž 2,50 m vysoký
kostel měl původně kamennou střechu

Tento kostel byl zřejmě zasvěcen sv. Brendanovi (žil v 6. století) a celý církevní areál je s tímto legendárním irským světcem spojen – je součástí tzv. svaté cesty, která odtud vedla až na vrchol hory Mount Brendan (952 m n. m.). Sv. Brendanovi se přezdívalo „cestovatel“ či „mořeplavec“ – dokonce mnoho lidí z hrabství Kerry, odkud světec pocházel, je přesvědčeno, že už deset století před Kolumbem objevil Ameriku… Pravdu se už asi nedozvíme, jisté ale je, že sv. Brendana Irové velice uctívají.

celý areál je spojen se sv. Brendanem, který prý zde v Kilmalkedaru pobýval
sv. Brendan, kněz a mnich, byl legendárním mořeplavcem a cestovatelem
areál je součástí tzv. svaté cesty, která odtud vede až na vrchol hory Mount Brendan

Sv. Brendan prý zasvětil celý život hledání „země zaslíbené“ – texty, které o jeho cestách vznikly, jsou však jen legendy, neboť nepopisují události tak, jak se staly, ale jsou přizpůsobeny autoritě Bible.

kostel Kilmalkedar Church s množstvím zachovaných kamenných památek
v literatuře se uvádí podoba tohoto kostela s Cormacovou kaplí v Cashelu; průvodci cestovek prý říkají svým klientům, že ten, kdo proleze tímto chrámovým okénkem, nikdy už nebude trpět bolestí zad 🙂

O Cormacově kapli v Cashelu se dočtete ve článku Irsko – Rock of Cashel, palírna whisky v Midletonu.

na hřbitově u kostela jsou velmi staré kameny s vytesaným písmem – pravděpodobně se text vztahuje ke sv. Brendanovi
sluneční hodiny u kostela (výška 120 cm)

Opustili jsme poloostrov Dingle, který nám přinesl tolik radosti a skvělých zážitků, a pokračovali směrem k městu Limerick, ležícímu v ústí nejdelší irské řeky Shannon, která po 386 kilometrů dlouhé pouti právě zde odevzdává své vody Atlantiku. Pár kilometrů jihozápadně od města jsme nemohli vynechat jednu z nejkrásnějších vesnic v Irsku – tak se o Adare píše v průvodcích a my jsme po návštěvě nemohli proti tomu protestovat. 🙂

městečko Adare jihozápadně od města Limerick je prý jedna z nejkrásnějších vesnic v Irsku
Adare dal postavit ve 20. letech 19. století majitel zdejšího panství
hlavní ulici lemují kamenné stavby s doškovými střechami
Adare má v současnosti necelé tři tisíce obyvatel
kostel Nejsvětější Trojice v Adare
interiér kostela – zněla tu hudba – tři děvčata hrála na harfu, housle a klarinet
centrum městečka Adare
klášter v Adare – ve středověku tu byly kláštery tři
hrad Desmond Castle, postavený ve 13. století v Adare, jsme viděli pouze z autobusu při přejezdu po mostě přes řeku Maigue

Z Limericku jsme zamířili k západnímu pobřeží do hrabství Clare, abychom si dopřáli vytouženou procházku po Moherských útesech (Cliffs of Moher), které patří k nejvyšším v Evropě. Jsou tvořeny z měkké břidlice a pískovce a spadají do hloubky až 214 metrů – tam se o ně bez ustání tříští vlny Atlantiku. Tato drsná krása fascinuje všechny návštěvníky, což teprve nás, rodáky z krotké Českomoravské vrchoviny… 🙂

Obvykle přijíždějí návštěvníci v autobusech na parkoviště poblíž O‘Brienovy věže, vystoupí na ni, užasle se kratší či delší dobu (podle počasí) rozhlédnou, udělají pár obrázků a zamíří do návštěvnického centra. Málokdo se vydá na osm kilometrů dlouhou stezku po útesech až na mys Hag’s Head (Hlava čarodějnice) k polorozpadlé věži Moher Tower, kde končí schůdný úsek. My, zvědaví a zvídaví turisté, kteří nejsou líní na krok, bychom nedokázali nevyužít tak skvělé příležitosti – uskutečnili jsme procházku po pastvinách u vesnice Ballylaan směrem k Moher Tower a odtud se po útesech vydali na sever k O’Brienově věži – nepotkali jsme ani živáčka, jen na pastvině jsme se hodně nelíbili mladému bílému, dobře krmenému a sportovně založenému býčkovi – takticky jsme se dali na ústup a raději pokračovali drolící se blátivou stezkou, ovšem mimo dosah toho zuřivce.

túru po Moherských útesech začínáme u vesnice Ballylaan
jdeme po pastvinách a zvědavý dobytek se s námi chce družit
mladý bílý býček není spokojen s naší přítomností – rychle opouštíme pastvinu a jdeme po blátivé stezce
v této části jsou útesy asi 120 m vysoké

Podívejme se na mapky:

část pobřeží Irska, kde jsou Moherské útesy, vyznačen je i kemp u městečka Doolin, kde strávíme příští dvě noci

Následující mapku jsme měli k dispozici při vycházce:

od vesnice Ballylaan k Moher Tower na mysu Hag’s Head, pak po Moherských útesech až k O’Brienově věži a návštěvnickému centru

Vše o tomto divu přírody bylo řečeno, následující obrázky bohužel nemohou zachytit to velkolepé přírodní divadlo – vlastní oči jsou nejspolehlivější.

mys Hag’s Head (Hlava čarodějnice) s Moher Tower
není slunečno, viditelnost je docela dobrá
jdeme v protisměru – u Moher Tower vlastně končí stezka po útesech
Moherské útesy jsou z měkké břidlice a pískovce
návštěvníci se musí chovat obezřetně – útesy jsou nestabilní, nelze vstupovat mimo stezku
útesy jsou vysoké přes 200 metrů – výhledy fascinující
Moher Tower je bičována větry z Atlantiku – zde končí 8 km dlouhá stezka od návštěvnického centra
od Moher Tower směřujeme na sever k O’Brienově věži
počasí se mění každou minutou
Moherské útesy patří mezi nejvyšší v Evropě
obrázek bohužel nedokáže zprostředkovat atmosféru, v níž se mísí obdiv s respektem k nespoutané přírodě
8 km dlouhá vycházka nám dala dost příležitostí zapsat si obdivuhodné výhledy do paměti
v dálce je O’Brienova věž – tam je cíl naší cesty
vřes je zvyklý na neustálý silný vítr a zpříjemňuje svými zářivými barvami poutníkům cestu
po útesech šla jen naše výprava – převážná většina turistů přijede k návštěvnickému centru a pouze vystoupí na O’Brienovu věž
těchto výhledů se nelze nabažit
na pastvinách 200 metrů nad vodní hladinou se pokojně pase dobytek
Moherské útesy jsou v hrabství Clare, provincie Munster
počasí se mění každým okamžikem, na klikaté stezce nacházíme stále nové výhledy
k silnému větru se přidává mlha
v těchto místech jsou útesy 214 metrů vysoké
zpěněný příboj ve dvě stě metrové hlubině
mlha náhle přešla v drobný déšť
čeští turisté míří po útesech k O’Brienově věži
Mirek se snaží zachytit okamžiky pro budoucí vzpomínání
konec naší trasy – začalo hustě pršet
déšť a vítr – tak v 7 večer končí procházka po Moherských útesech
O’Brienova věž byla postavena v roce 1835, aby přitáhla návštěvníky na toto výjimečné přírodní divadlo

Nové návštěvnické centrum, vybudované v roce 2007, umístili jeho tvůrci pod povrch, aby nenarušovalo unikátní scenérii útesů.

návštěvnické centrum z roku 2007 je umístěné pod povrchem, aby nerušilo atmosféru během věků přírodou vytvořenou ; www.svatosi.cz

Do kempu u vesnice Doolin, nedaleko Cliffs of Moher, jsme odjížděli v dešti, stany stavěli v dešti, usínali jsme za vytrvalého deště…
Doolin je východištěm nejen na útesy, ale i na krasovou planinu Burren – vycházka tajuplnou a nehostinnou skalnatou zemí bude hlavním programem zítřejšího dne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*