Desátý slavnostní oheň na Čeřínku

Zimní hvězdicový výstup k turistickým chatám na vrchu Čeřínek
19. ledna 2019

V sobotu 19. ledna 2019 se Vysočina probudila do překrásného dne – zářivé slunce na kalendářově modré obloze, mráz kolem mínus 10°C, bezvětří – den jako stvořený pro pěší výlet do míst, která květnatě nazýváme „kolébkou turistiky na Jihlavsku“.
Právě v tomto zimním dni na začátku nového kalendářního roku se konala akce, které před deseti lety dali pořadatelé z KČT Čeřínek Jihlava název Slavnostní oheň na Čeřínku.

Pozvánky k setkání na 761 metrů vysokém zalesněném vrchu Čeřínek rozeslali pořadatelé (Věra a Jirka Veselí a Míša a Mirek Svatošovi) nejen kolegům na Vysočině, ale jako významná akce oblasti byl tento pochod zařazen do celostátního kalendáře turistických akcí.

pozvánka a propozice zimního pochodu na vrch Čeřínek

Průvodčí v rychlíku, který v 9:25 odjížděl z Jihlavy, se podivovala nezvyklému množství cestujících – však také na zastávce v Kostelci vystoupila více jak stovka turistů, aby odtud podnikli pět kilometrů dlouhý výšlap na Čeřínek, kde se u ohýnku setkali s pochodníky, kteří zvolili výstup do cíle jinou trasou.

část turistů se shromáždila po vystoupení z vlaku u nádraží v Kostelci, někteří nedočkavci hned vyrazili směrem k nejvyššímu vrchu v této oblasti; foto M. Bradová

Dříve než se vydali na cestu, přivítal skupinu čekající v Kostelci Mirek a stručně zopakoval důvody vzniku pochodu: koná se jako vzpomínka na začátky turistiky na Jihlavsku v prvních letech 20. století – v roce 1913 byla na Čeřínku postavena lyžařská turistická chata, k ní přibyla roku 1923 druhá, která po dvou přestavbách stále poskytuje komplexní služby.
Název pochodu byl zvolen jako pocta tehdejším turistům, kteří dokázali v roce 1934 poté, co v lednu vyhořela chata do základů, během půlroku na stejném místě uvést do provozu chatu novou!

Mirek přítomné přivítal a osvětlil zrod pochodu a letošní významná turistická výročí; foto M. Bradová

Mirek také připomněl, že právě teď v lednu je tomu 130 let, co vyšlo (1889) první číslo Časopisu turistů, který je stále vydáván (od roku 1990 pod názvem Turista) a jako druhé nejstarší periodikum u nás slouží veřejnosti – časopis můžeme považovat nejen za kroniku historie KČT, ale v mnohém směru i historie české společnosti.

Zmínil také, že i první značená turistická cesta vznikla před 130 lety – je vidět, že zakladatelé Klubu českých turistů (11. června 1888 v Praze) okamžitě začali plnit cíle, které si při vzniku Klubu stanovili: podporovat cestování, vzdělávat se jím a otužovat, usnadnit přístup k místům turisticky atraktivním a zvelebovat je – proto začali už v roce 1889 budovat jednotnou síť značených cest.

A po jedné takové, zeleně značené (vznikla už v roce 1923 při otevření „velké“ chaty), se vydali turisté zimní přírodou na vrch Čeřínek. Že byly krásné výhledy do krajiny i na okolní kopce Jihlavských vrchů, asi není třeba zdůrazňovat – den jak malovaný!

tudy se vydáme na Čeřínek, ukazuje směr pochodu Mirek; foto M. Bradová
skupina pochodníků se vydává na Čeřínek, od začátku 20. století turisty velmi propagovaný zalesněný vrch, dobře dostupný z Jihlavy, Třeště i Telče; foto Mirek Svatoš
na obzoru je masiv Čeřínku; foto Mirek
výstup po jiskřivém úpatí Čeřínku – sněhová krusta poskytla dobré podmínky pro chůzi a navíc odtud byl báječný výhled po okolí; foto V. Veselá
my, co se spolu rádi potkáváme; www.svatosi.cz
na rozcestí pod Čeřínkem se setkali turisté z KČT Čeřínek, Tesla Jihlava, Bedřichov a Žďár nad Sázavou; foto Mirek
chata U lípy na svahu Čeřínku; foto M. Bradová
na slunečné stráni Čeřínku se rozložily chalupy osady Horní Hutě; foto M. Bradová
malou lyžařskou chatu kousek pod vrcholem Čeřínku postavil v roce 1913 Český spolek pro zimní sporty, roku 1920 se spolek transformoval na Turistický klub Čeřínek; foto V. Veselá
předchůdkyní této chaty vystavěné v roce 1988 byla dřevěná chata z roku 1923, a poté, co shořela, ji v roce 1934 nahradila zděná chata s restaurací, verandou, ubytovacím zařízením, kuchyní a bytem domovníka, která sloužila až do poloviny osmdesátých let minulého století; foto Mirek

Na plošině před chatami se sešli turisté z jihlavských odborů KČT Čeřínek, KČT Tesla, KČT Bedřichov s přáteli z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Měřína, Telče, Třeště, Třebíče, Českých Budějovic a Počátek, zúčastnili se i turisté z Kolína, abychom uvedli aspoň některé. Přišli také lidé, kteří o turistice nic moc nevědí – a byli okouzleni a příjemně překvapeni přátelskou atmosférou, která celý den panovala.

bohatá sněhová pokrývka na plošině před chatami; foto Mirek
oblíbená činnost v cíli pochodu; foto V. Veselá
postupně přicházeli další pochodníci; foto V. Veselá
památeční snímek – foťáky a placatky měly dnes napilno; foto Mirek
Miluška Bradová je autorkou snímku Mirka a Jardy Vlka z Kolína, který je častým návštěvníkem turistických akcí na Jihlavsku
setkávání přátel v přírodě má ozdravný účinek; foto M. Bradová
turisté z Kolína oceňovali kvality vysočinské přírody i umístění chat na Čeřínku; foto V. Veselá
účastníci zimního výstupu na Čeřínek nešetřili úsměvy; foto Mirek
pořadatelé Slavnostního ohně na Čeřínku 2019; foto M. Bradová

Družná zábava při opékání klobásek, připíjení na zdraví a šťastné turistické kilometry nedovolily zimnímu chladu proniknout do těla ani duše. A když někdo zatoužil vyměnit pobyt na sněhu za příjemně vyhřátou restauraci s něčím dobrým k snědku, chata KČT Čeřínek dobře posloužila. Navíc tam byly k mání Pamětní listy, které jako vždycky vytvořila Věra Veselá.

Věra Veselá pořídila v restauraci chaty snímek turistů z Havlíčkova Brodu, Telče, Žďáru nad Sázavou a Jihlavy
setkávání turistů na Čeřínku a pěstování sounáležitosti je nejlepší propagací tohoto pro českou turistiku významného místa; foto V. Veselá
přejme si, aby se tato dobrá tradice udržela

Bylo těžké přesně spočítat všechny, kteří vyslyšeli pozvání a objevili se u slavnostního ohně (neustálý pohyb je turistům vlastní 🙂 ) – pořadatelé se po důkladné úvaze shodli na čísle 150 účastníků.

Čas návratu z Čeřínku a trasu zvolil každý podle svých představ – zdejší turistický směrovník nabízí dobře značené cesty, které protkávají Přírodní park Čeřínek a každého uživatele spolehlivě zavedou na vybrané místo.

v listopadu 2018 vyfotil Mirek turistické informační místo (TIM) na Čeřínku – značené cesty se odtud rozbíhají všemi směry

Nejvíce turistů se vracelo do Kostelce na rychlíkovou zastávku – nálada v krajině se změnila, stříbřitý polední jas vystřídaly tlumené tóny, slunce se klonilo k západu.

turisté jdoucí z Čeřínku silničkou oslavili na rozcestí setkání se skupinkou těch, kteří zvolili sestup po zelené značce lesem – k tomu samozřejmě dobře posloužila butylka zvaná „potkávačka“
řeka Jihlava se svými přítoky z okolních kopců vytvořila údolí, v němž počátkem 13. století vzniklo na obchodní stezce sídlo, které dalo základ dnešnímu městečku, známému svým masným průmyslem; vrch nad Kostelcem je vysoký 657 metrů; foto V. Veselá
výhled na protější vrch Špičák (734 m n. m.) ; foto V. Veselá
strážci ke spánku se ukládajícího Čeřínku (761 m n. m.) – na některých starých mapách je uváděn pod názvem Česmínek; foto V. Veselá

Den, zorganizovaný členy KČT Čeřínek Jihlava pro přátele a k poctě turistických předchůdců, se zásluhou shody šťastných okolností vydařil.

Ve dvou níže uvedených článcích naleznete odkazy na všechny předchozí zimní výstupy:
Osmý zimní výstup na Čeřínek,
Devátý slavnostní oheň na Čeřínku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*