Časopis Turista je vydáván a slouží veřejnosti nepřetržitě už 130 let!

Začátkem roku 1889 vyšlo první číslo 1. ročníku Časopisu turistů

Do Kalendáře turistických akcí 2019 KČT, oblast Vysočina jsem napsala článek o vzniku a nejstarší historii turistického časopisu. Pro zájemce, kteří nemají k dispozici zmíněný kalendář, uvádím text na našich stránkách s nadějí, že bude zajímat nejen turisty.

V roce 2018 jsme oslavili 130 let trvání Klubu českých turistů (byl založen 11. 6. 1888 v Praze) – zakladatelé klubu si od samého počátku uvědomovali význam tisku pro propagaci turistiky, proto první číslo 1. ročníku Časopisu turistů vyšlo už v lednu 1889. Jistě i z důvodu reklamy a snadné dostupnosti bylo v roce 1896 zrušeno předplatné a až do roku 1921 byl časopis dodáván členstvu zdarma. Odpovědní redaktoři navíc spolupracovali velice aktivně s denním tiskem, takže veřejnost byla průběžně informovaná o rozsáhlých aktivitách klubu.

Prvních šest let byl redaktorem Dr. Vilém Kurz, od roku 1896 řídil časopis téměř 30 let legendární redaktor Dr. Jiří Guth-Jarkovský (1861–1943), který z tohoto druhého nejstaršího českého periodika (Časopis Národního muzea je vydáván již od roku 1827) učinil nejen kroniku historie KČT, ale v mnohých směrech i historie české společnosti. Od založení klubu až do roku 1926 se aktivně podílel na jeho rozvoji a práci, byl místopředsedou, a od roku 1914 předsedou KČT – v letech 1907 – 1926 dokonce v jeho bytě v Praze, Příčné ulici, sídlila i redakce Časopisu turistů. Byl i prvním předsedou Českého olympijského výboru v letech 1899 až 1929.

Během let, nejvíce však po dosažení státní samostatnosti, vznikaly další periodické časopisy, z nichž Krásy Slovenska, vydávané též ústředím KČT, a Krásná země, jejímž editorem byl odbor Moravská Ostrava, dosáhly značné popularity. Samozřejmě se do propagace turistiky zapojovaly podle možnosti všechny odbory, a ani Vysočina, která byla v roce 1930 rozdělena na dvě části, Župu Českomoravské vysočiny sever a Župu Českomoravské vysočiny jih, nezůstala pozadu – brožury, letáky, pohlednice, mapy a turistické průvodce podávaly nejen informace o okolí, ale odrážely i poměry v hospodářském a kulturním životě státu, stejně jako obraz života turistických odborů.

Připomeňme pouze nejstarší (dostupné) tištěné průvodce a propagační materiály o Vysočině:

Už v devadesátých letech 19. století začal hostinec u Šťastných ve Víru (okres Žďár nad Sázavou) poskytovat služby turistům – od roku 1905 nabízel majitel i pohlednice, kterými propagoval okolní přírodu a pamětihodnosti – jeho počínání přilákalo do kraje řadu významných osobností literárního života, které lokalitu dále uváděly ve známost.

1903: Perštýn a poříčí Svratky z Tišnova k pramenům (s podrobnou statí o Žďárských horách), autor Jan Ev. Nečas

1907: Průvodce po Žďárských horách, autor prof. Emil Cigánek, vydal F. Šašek v Novém Městě na Moravě

1929: Nové Město na Moravě a okolí, autor prof. Jaroslav Novotný, vydal Josef Khun v Novém Městě na Moravě

1933: Českomoravská vysočina sever, Českomoravská vysočina jih, autor Jaroslav Dostál, vydáno v Knižnici KČST

1934: Pelhřimovsko, autor neuveden, vydalo ústředí KČST Praha

1935: Polička, Velké Meziříčí, Průvodce po Chotěboři, vydáno péčí ústředí KČST Praha

1935: Průvodce Žďárské hory (Město a Zámek Žďár), autoři Richard Neugebauer, František Hutař, vydáno nákladem Odboru Československých turistů ve Městě Žďáře, tisk Josef Řetický ve Slavkově u Brna

1936: Turistický průvodce po Humpolci a okolí, autor Oldřich Kocian, vydáno vlastním nákladem

1936: Českomoravskou vysočinou, časopis vydávaly vlastním nákladem společně obě župy Českomoravské vysočiny

Během první třetiny 20. století konal ve Žďáře nad Sázavou regionální historik MUDr. Bedřich Drož (1865–1943) významnou osvětovou práci, když vydával a propagoval komplexní materiály o městě i okolním kraji.

Koncem třicátých let bylo vydáno několik průvodců či map také na Třebíčsku.

Časopis turistů vycházel nepřetržitě do roku 1948, poté byl až do roku 1990 vydáván pod názvy Časopis pro turistiku, Turistika – Horolezectví a Svaz turistiky, od roku 1990 nese současný název Turista.
Važme si jeho existence nejen pro dlouhou historii, ale i kvůli informacím, které přináší.

tento časopis byl vydán v lednu 2019, 130 let po vzniku prvního čísla Časopisu turistů

Zpracováno podle podkladů ve Sbornících vydávaných ústředím KČT a Sborníku Historie a současnost turistiky na Vysočině autorky Míly Bradové vydaného v roce 2008.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*