Za sněženkami na Velký Špičák

Příroda ohlásila jaro bez ohledu na kalendář a počasí
Popice – Velký Špičák – Třešť
Pátek 8. března 2019

Jsou věci, které se nikdy neomrzí – pohled na sněhově bílé hlavičky sněženek, klinkající na sytě zelených stoncích, cudně ukrytých v šustivých košilkách z loňského suchého listí, k nim bezesporu patří. Proto už léta pořádají turisté z odboru KČT Tesla Jihlava vycházku do Národní přírodní rezervace na Špičáku, kde ve svahu pod vrcholem sněženky rostou, a vždycky se najdou pochodníci, kteří chtějí znovu obdivovat tu křehkou krásu. I my bažíme po návštěvě umělecké galerie v přírodě, otevřené po několikaměsíčních přípravách – symbolizuje pro nás začátek jara. 🙂

Z městského autobusu nás vystoupilo v Popicích devatenáct – bylo krátce po osmé a vše probíhalo podle dlouhodobě osvědčeného modelu: Václav Plánka, sněženkový průzkumník a vedoucí vycházky, nás přivítal, sdělil trasu, kterou se vydáme a krátce nastínil historii zdejší vsi, jejíž osídlení je datováno do první poloviny 13. století a její rozvoj spojený s těžbou stříbrných rud v okolí a usazením německých horníků.

Dříve než jsme se vydali na cestu, pozval nás Václav na prohlídku návesní kaple v Popicích – jihlavský archivář pan Vilímek napsal, že roku 1780 stál zde dřevěný kříž, na jehož místě postupně vyrostla kaple v dnešní podobě.

kaple Nanebevzetí Panny Marie v Popicích u Jihlavy; www.svatosi.cz
vedoucí vycházky Václav Plánka zajistil otevření kapličky
účastníci vycházky si prohlédli interiér kaple vystavěné závěrem 18. století a následně rozšířené do dnešní podoby
půjdeme po modře značené cestě na Špičák
krajina pod Špičákem – toto bývala hlavní cesta do Popic, nedaleko osamělého smrku je křížový kámen
Vašek Plánka vypráví nejen o tomto kameni s utajenou minulostí, ale dozvěděli jsme se od něj zajímavosti ohledně umístění křížových kamenů v krajině a jejich dochované množství v jednotlivých regionech ČR
kámen byl v minulých letech ošetřen, takže reliéf je dobře patrný

Historická část vycházky skončila, následovaly družné rozhovory a utužování vzájemnosti 🙂 , zatímco jsme spěli k hlavnímu bodu programu.

pohoda cestou na Špičák; foto Míla Bradová
cíl je dosažen – fotografové ztratili pojem o čase; foto L. Haičmannová

Jemná vůně lesa a tlejícího listí, tajemné světlo a stromy s věkovitou pamětí – to jsou hlavní atributy tohoto místa, které nás nepřestává přitahovat.

František přesně ví, jak udělat krásný snímek
znovu okouzleni!
Národní přírodní rezervace byla na Velkém Špičáku vyhlášena v roce 1964
na tomto území se neprovádějí žádné zásahy – oblast je dobře přístupná prostřednictvím značených turistických tras
oficiální název této nádherné květiny zní: sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
zima ustupuje, jaro přichází
v NPR Velký Špičák se vyskytují i vzácné druhy mechů
sněženky, které kvetou na naší zahradě, jsou sice krásné, ale…
kamenné moře pod vrcholem Velkého Špičáku
poslední část výstupu na vrcholovou plošinu Špičáku; foto M. Bradová
Václav Plánka nám vypráví, že vrchol Špičáku byl vybrán jako trigonometrický bod; foto L. Haičmannová
zvídaví zájemci se tu dočtou informace o geodetických měřeních
trigonometrická síť v Česku

O těchto zajímavých technických věcech jsem se zmínila také ve článku Novoměstsko 2014: Tři dny na Třech Studních – možná někomu přijdou vhod.

předsedkyně KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová předává účastníkům diplomy za účast na vycházce
na Velkém Špičáku (733 m n. m.) došlo i na vrcholový přípitek na zdraví lidí i přírody; foto L. Haičmannová

V kruhu milých přátel a vlídného prostředí v tichém lese uběhlo dopoledne mžikem – přesto, že zdaleka nebylo „akční“ a překvapivé, odcházeli jsme naplněni elánem.

po modré turistické trase se vydáváme do blízké Třeště; foto L. Haičmannová
památka na ideálně prožitý den
hájenka u Třeště
jedna z pověstných třešťských alejí vede kolem kaskádových rybníků – je radost jít tudy v kterékoliv roční době; www.svatosi.cz

Linkový autobus odjížděl ve 12:30 z Třeště, ale dnešní den pro nás měl přichystané ještě večerní představení v Horáckém divadle – hru Popel a pálenka předcházela zásluhou hlavní představitelky Evy Kaplerové výborná pověst – s tou se po jejím shlédnutí zcela ztotožňujeme. 🙂

V loňském článku Vycházka za sněženkami na Špičák jsou odkazy na několik předchozích putování za hledáním jara – akce  sice stejná, avšak příroda vždycky jiná…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*