Předjarní vycházka kolem Jihlavy

Ústředním bodem se stala kůrovcová kalamita v nejbližším okolí
9. března 2019

Jitka a Honza Korbelovi z KČT Čeřínek Jihlava připravili nejen pro členy odboru vycházku, při níž jsme měli využít značené turistické trasy a navrátit se okruhem zpět do Bedřichova, výchozího místa srazu před hlavním vlakovým nádražím.

část pochodníků před srazovým místem u hlavního vlakového nádraží v Bedřichově; www.svatosi.cz

Na startu se v 9 hodin sešlo 24 turistů, jimž Jitka podala informace o průběhu nadcházející, asi 19 km dlouhé trasy.

okruh od jihlavského hlavního nádraží do Helenína, Henčova, přes Špitálský les do Heroltic, do Pávova, od rybníka Dubáku na Lesnov a zakončení v Bedřichově 9. 3. 2019

Průběh trasy: Jihlava, hlavní nádraží ČD MTZ – Helenín – Löwova vyhlídka – Henčov – rybník U Stěny – Špitálský les ZTZ – Švábka – Heroltice – Karlův les – areál firmy Bosch Diesel – Pávov – neznačenou cestou k Dubovému rybníku MTZ – Lesnov – Bedřichov

Vydali jsme se po modře značené turistické trase směrem k Helenínu, před čistírnou odpadních vod přešli most a pokračovali po pravé straně řeky Jihlavy. Věděli jsme, že kůrovec zničil už velkou část lesů, ale vidět tu pohromu na vlastní oči není lehké – celé úseky jsou holé, odklízecí práce sice pokračují, ale…

do Helenína jsme se vydali po pravé straně řeky Jihlavy
terén na pravé straně řeky je turisticky přitažlivý; foto P. Varhaníková
potok stéká od sídliště Březinky-Demlova do řeky Jihlavy
studánka Pod školou
kvůli kůrovci bylo nutné vykácet stromy a tím se odkryla skála, kterou využívají horolezci
romantická skaliska nad řekou
ale ta spoušť kolem…
stráň nad řekou výrazně změnila svou tvář
úsek cesty mezi Jihlavou a Helenínem
zastávka v Heleníně u textilní školy

Na informační tabuli byl poměrně rozsáhlý, velice zajímavý text o Heleníně, zřejmě z pera pana Ladislava Vilímka, jihlavského archiváře – jsme přesvědčeni, že by některé čtenáře, a zvláště Jihlavany, zajímaly historické údaje o lokalitě, která se zásluhou podnikatelského úsilí rodiny Löwovy nepřehlédnutelně zapsala do dějin. Mirek tabuli ofotil, já jsem text z obrázku v potu tváře opsala – bude součástí následujícího článku.

Po mostě nedaleko Helenínské skály jsme přešli na levou stranu řeky a za železničním mostem se vydali vzhůru na skalisko k Löwově vyhlídce.

železniční most u Helenína na levé straně řeky
areál bývalé Löwovy továrny, dnes textilní škola – pohled z vyhlídky Carla Löwa
část Helenína z Löwovy vyhlídky, v pozadí sídliště Na Člunku

Neznačenou, ale dobře prošlápnutou lesní pěšinou jsme po chvíli došli k rozcestníku a vydali se modře značenou cestou vzhůru po svahu k Henčovu, další okrajové části Jihlavy, jejíž název pro většinu zdejších znamená „letiště“ (vzniklo a začalo fungovat v roce 1947). Pryč je doba, kdy nám cestou ke vsi voněl smrkový les a všudypřítomné balvany se zdobily mechovými polštáři – i tudy prošel kůrovec…

smutný pohled na les směrem k Henčovu
vzpomínka na desetiletého chlapce, který tu v roce 1953 přišel o život

Továrník Carl Löw vlastnil v Henčově statek o rozloze více než 400 hektarů a ve 20. letech minulého století chtěl v romantickém místě na okraji lesa vybudovat rodinné sídlo – velkolepé plány se bezezbytku nepodařilo uskutečnit, přesto tu vznikl zámeček a hospodářské budovy, které po válce využívaly Státní lesy. Fotografie objektů vystavěných v Heleníně, Henčově a Malém Beranově v dobách Löwovy éry jsou ve článku z května 2017.

vjezd do areálu bývalého Löwova zámečku u Henčova
všude kolem Henčova se naskýtal podobný pohled

U letiště jsme opustili modrou značku a vydali se k rybníku u dálnice a turistickému směrovníku Špitálský les jinou cestou, nezničenou od těžké techniky, jejíž pomocí probíhá odvoz pokácených stromů.

rybník U Stěny – kousek od něj vede dálnice Praha – Brno
u směrovníku ve Špitálském lese opouštíme modrou TZ a vydáváme se ke Švábce a Herolticím zeleně značenou turistickou trasou
krajina u Švábky a Heroltic bohužel nabízela stejný pohled na zničené lesy
hospoda U Klempíře na heroltické návsi
lesy kolem areálu firmy Bosch na místech, kde kdysi v překrásných zahradách stával od roku 1685 zámeček hraběte Pachty z Rájova, po návštěvě císaře Karla VI., který se tu zastavil při cestě ze své pražské korunovace v roce 1723, přejmenovaný na Karlův zámek a okolí na Karlův les

V roce 1743, kdy už zámeček s osmiúhelníkovým půdorysem a rozsáhlou oborou, vystavěný podle návrhu Johanna Bernarda z Erlachu, patřil litoměřickému biskupovi, setkala se tu císařovna Marie Terezie s nejvyšším českým hofmistrem Filipem Gallasem.

U alejí vedoucích od zámečku do obory stávalo od roku 1775 šest barokních soch (Alegorie hudby, tance a čtyř ročních období) od Jana Václava Prchala, umělce ze zdejšího kraje – od roku 2006 nalezneme pět z nich v parčíku u jihlavského magistrátu, Alegorie tance, kterou kdysi zakoupil továrník Löw, prý je v Heleníně. Dočetla jsem se, že rokokové vázy z Karlova zámku mají snad být u vstupu do zámku v Polné.

Rok 1805, kdy zámek během napoleonských válek zpustošilo bavorské vojsko generála Wredeho, znamenal začátek konce líbezného sídla v lesích Českomoravské vrchoviny. Následně se místo využívalo jako hospodářský dvůr a vznikly tu obytné budovy – v 50. letech minulého století byl areál znárodněn a hospodařilo na něm JZD, pak státní statky, chovala se tu prasata. V roce 1998 byly zbytky zpustošených budov zbourány a v Karlově lese vznikl rozsáhlý areál firmy Bosch Diesel.

Od Pávova nás pokračovalo pouze pět – ostatní využili k návratu do Jihlavy služeb městského autobusu a na zastávce u továrny ukončili putování kolem Jihlavy. My, zarputilí turisté, jsme se lesními cestami začali stáčet k Lesnovu a Bedřichovu – všude nás provázely následky kůrovcové kalamity.

rybník Dubák u Pávova
modřínová alej u Lesnova se změnila k nepoznání; www.svatosi.cz

Vlastníma nohama jsme změřili, že nejbližší okolí Jihlavy se dá obejít po trase dlouhé (či krátké ? 🙂 ) 20 km.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*