Vernisáž výstavy Otokar Březina v Nové Říši

Neděle 27. června 2021

Velkou radost mi udělala pozvánka do Nové Říše, vzápětí se ale vynořila starost „dopravní“ – netřeba popisovat, jak je to o víkendech s autobusy na Vysočině. Svěřila jsem se Ivě, ta též zahořela touhou, ale její čas byl vymezený pracovními povinnostmi. Nešť. Bylo krásně, vyjely jsme jejím autem hledat v Nové Říši živou vodu.

Dostat takovou pozvánku je radost!

Jak bylo uvedeno v propozicích, program začal ve 14.30 v klášterním kostele sv. Petra a Pavla, uvítal nás jeden z premonstrátů, promluvil o opravách kostela a rekonstrukci vzácných varhan z roku 1765, díle novoříšského rodáka Bedřicha Semráda. Dokladem o jejich překrásném zvuku bylo několik hudebních ukázek, které navodily slavnostní atmosféru výjimečného nedělního odpoledne.
Dr. Daniela Iwashita z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, jedna z autorek výstavy Otokar Březina v Nové Říši, přiblížila zúčastněným březinovské téma a pozvala je na prohlídku míst v klášteře spojených s osobou básníkovou.

Dr. Daniela Iwashita přivítala návštěvníky jménem Ústavu pro českou literaturu AV ČR a promluvila o významu Nové Říše v životě a díle Otokara Březiny – žil zde v letech 1888–1901.
Foto Lenka Patoková, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Všechny fotografie zde uvedené pořídila Mgr. Lenka Patoková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a já jsem využila laskavého povolení ozdobit jimi tento článek.

Zástupce premonstrátů informoval o opravách kláštera i kostela sv. Petra a Pavla, zvláště upozornil na restaurované barokní varhany a na zdejší řezbářská díla – chórové lavice a vzácnou kazatelnu.

Obrázky interiéru novoříšského kostela jsou v jednom z minulých článků, dnes zařazuji obraz z boční kaple:

Milostný obraz Panny Marie Bolestné byl při rozsáhlém požáru v roce 1683 nalezen ohněm netknutý – od té doby k němu putují věřící a prosí Pannu Marii o přímluvu.

Prohlídka proslulé klášterní knihovny a čerstvě instalované výstavy o novoříšské etapě života básníka Otokara Březiny je zážitek, který, tomu věřím, dokáže odstranit okoralou slupku z duše. Proto jsem podle textů na výstavních panelech sestavila článek Otokar Březina v Nové Říši, aby byl přístupný i našim čtenářům.

Nejvíce Otokarem Březinou dotýkaným místem byla klášterní knihovna.
Základy knihovny byly položeny v polovině 17. století, byla systematicky budovaná a po josefínských reformách do ní zařadili knihy z okolních zrušených klášterů. Dnes je 25 tisíc svazků uloženo ve čtyřech knihovních sálech.
Freska v hlavním knihovním sále vznikla v roce 1770 a je dílem Ignáce Mayera; zachycuje život a zázraky sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.
Jedna z místností novoříšského kláštera je věnovaná Otokaru Březinovi (1868–1929) – na 12 panelech je text, který návštěvníkům umožní poznat stále poněkud tajemnou osobnost básníka. Ten v Nové Říši napsal pět knih básní, ovlivňujících kulturu českého jazyka až do dnešní doby.

V 16 hodin se všichni sešli na nádvoří kláštera, kde se odehrálo slavnostní otevření výstavy, vyslechli jsme ukázky z Březinových dopisů a byli upozorněni na další knihy související s Novou a Starou Říší – mluvilo se o Josefu Florianovi, Anně Pammrové, Jakubu Demlovi, ale i o filosofovi Teihhardu de Chardin.
Bohužel jsme s Ivou musely odejít v době, kdy byly prezentovány výsledky školní soutěže Literární cena Otokara Březiny, ale ukázky výtvarných prací dětí ze ZŚ Nová Říše jsme si prohlédly.

Na nádvoří premonstrátského kláštera se v krásné letní neděli shromáždili účastníci vernisáže výstavy Otokar Březina v Nové Říši a vyslechli čtení z básníkových dopisů, které uvedly autorky výstavy.
Daniela Iwashita otevírá výstavu a doprovodný program.
Daniela Iwashita a Eliška Müllerová jsou autorkami březinovské výstavy, dlouhodobě se též věnují shromažďování a výzkumu korespondence Jakuba Demla. Vlevo je Františka Jirousová, doktorka filosofie, spisovatelka, redaktorka a zakladatelka České společnosti Teilharda de Chardin (1881–1955), jejímž cílem je přeložit a vydat spisy filosofa, kněze a přírodovědce.
Marta Veselá Jirousová, organizátorka březinovské literární soutěže a výtvarné dílny, je básnířka, učitelka a výtvarnice.
Ukázka výtvarných prací dětí z místní školy na téma Otokar Březina a jeho místa v Nové Říši.
Studenti telčského Gymnázia Otokara Březiny se na nádvoří připravují na četbu veršů a povídek, kterými zakončí dnešní kulturní odpoledne.
Zájemcům byla k dispozici korespondence Jakuba Demla s Otokarem Březinou, Josefem Ševčíkem, F. X. Šaldou, Demlovy vzpomínky na Josefa Floriana, Čtení o Otokaru Březinovi, ale i nová kniha Františky Jirousové o Teilhardu de Chardin.
Ke koupi také byla skvělá kniha-průvodce Petra Holkupa a Daniely Iwashity, podle níž lze opravdu zajímavě putovat Po stopách Jakuba Demla cestou, kterou v roce 1909 absolvoval se svými dvěma přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*