Telčské podzemí a Hrad Roštejn

Putování po projektech financovaných z EU
Úterý 24. srpna 2021 – Telčské podzemí
Čtvrtek 26. srpna 2021 – Hrad Roštejn

Využili jsme možnosti zúčastnit se speciální prohlídky dvou uvedených objektů, které byly revitalizovány a zpřístupněny veřejnosti.    

Obnova památek v historickém centru města Telče byla financována z Integrovaného regionálního operačního programu. Za tímhle šroubovaným a suchým úředním sdělením se skrývá zpřístupnění 250 metrů dlouhé trasy ve sklepeních pod mnoha domy na náměstí Zachariáše z Hradce.
Sklepy jsou někde dvouúrovňové a během asi pětiletého trvání projektu byly upraveny tak, aby splňovaly nejen možnosti prohlídky všech prostor, ale vznikla tu i moderní multimediální expozice – návštěvníci se usadí do pohodlných křesel a na plátně se mohou seznámit se zajímavými fakty z historie města.
Pak se za svitu baterek mnozí vydávají do klikatých, často velmi úzkých a nízkých podzemních chodeb, kde je pro děti a jejich rodiče připravena hra s hledáním pokladu při níž musí projít „peklem“.
V úvodním bloku před prohlídkou nám sdělila pracovnice Eurocentra, že na projekt byla vynaložena částka 59 milionů Kč.

V rozlehlých sklepeních v prvním podzemním patře je instalovaná multimediální expozice.
V nově zpřístupněných prostorách je vytvořena „čertovská“ expozice s peklem a ukrytým pokladem – pro děti je připravena hra, na jejímž konci může být nalezení pokladu.
Ručně malovanou a psanou pekelnou knihu vytvořil pro podzemní sál zvaný „peklo“ akademický malíř Ivo Návrat.

Za dva dny jsme spolu s Mílou, Františkem a Václavem stáli se skupinou dalších návštěvníků na nádvoří hradu Roštejn a těšili se na komentovanou prohlídku interiéru, výstup na věž a procházku s výkladem o obnovách a úpravách hradních budov.

Pozvánka na akci „Putování po projektech“, tentokrát na nově zpřístupněné prostory hradu Roštejna.

Gotický hrad Roštejn vybudovali v první polovině 14. století na žulové skále ve výšce 677 m n. m. páni z Hradce jako lovecké sídlo, renesanční přestavba se uskutečnila v 16. století.
45 metrů vysoká hradní věž je viditelná ze širokého okolí – její špička ční nad lesnatou krajinou Javořické vrchoviny.

Nádvoří hradu Roštejna je krásně upravené a návštěvnicky přívětivé.

Na všech interiérech je patrné, že hrad stojící v lesích sloužil především jako lovecké sídlo – dřevěné stropy i podlahy, kamenné schody, podesty a síně, na zdech lovecké trofeje, prostorné místnosti, kterým vévodí velké stoly.
Vyslechli jsme výklad v erbovním sále, hodovní síni, obrazárně, salonech i hradní kuchyni, jednu místnost upravili při rekonstrukci pro přednášky, promítání a kulturní akce.

Nové expozice, umístěné na malém i velkém hradním ochozu jsou věnované přírodě, lovectví a myslivosti. Obdivovali jsme, co dokázali tvůrci projektu vybudovat na ochozech, které jsme si z minulosti pamatovali jako nezajímavé, tmavé prostory. Nyní tu vznikla stálá výstava nazvaná Příroda všemi smysly, která je tak zajímavá, že by se jenom v ní dalo strávit několik hodin – z botanického sálu se mi nechtělo vůbec odejít.

Expozice na velkém ochozu.

Zlatým hřebem projektu byla obnova hradní kaple sv. Eustacha, patrona lovců, předchůdce sv. Huberta. Goticko-renesanční kaple byla v 16. století vestavěna do obvodové hradby, štukový oltář vznikl v 18. století.

Lovecká kaple sv. Eustacha – štukovému oltáři byla vrácena původní barevnost, zazděná okna byla prosvětlena a kaple dostala novou tvář.
Na štukovém oltáři je výjev z legendy o sv. Eustachovi, dřevěné sošky na oltáři představují archanděly Gabriela a Michaela.

Průvodce nás upozornil na novou podlahu z mrákotínské žuly – jeden ze čtrnácti čtverců dlažby se barevně odlišuje – to proto, že sv. Eustach patří ke 14ti svatým pomocníkům v nouzi.
Výstup na věž byl po právu odměněn nádherným výhledem na letní krajinu Vysočiny.
Jeden z pracovníků, kteří obnovovali tělo víceboké věže vyrůstající ze skály, i fasády hradních budov, nám popisoval technické problémy při rekonstrukci a my jsme žasli, jak krásnou práci v tak obtížných podmínkách firma odevzdala.
I blízké okolí hradu bylo upraveno, takže vynikla mohutnost a elegance stavby.

Zadní část hradu Roštejna nebyla kdysi vidět kvůli množství letitých křovin uchycených na skále.

Za fotografie v tomto článku děkuji Františku Janečkovi. 🙂

Na letáku, který jsme měli k dispozici, bylo uvedeno, že celkový finanční náklad na roštejnský projekt byl 68,5 milionů Kč, z toho dotace EU činila více než 58 milionů Kč.
Co jsem v Telči i na Roštejně viděla, mohu všem doporučit.

2 odpovědi na “Telčské podzemí a Hrad Roštejn”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*