Havlíčkobrodská padesátka 2021

51. ročník dálkového a turistického pochodu a cyklojízdy pořádal KČT, odbor Havlíčkův Brod
Sobota 4. září 2021
U příležitosti 10. výročí slavnostního otevření NS Bohuslava Reynka bylo možné navštívit zámeček v Petrkově.

Na akci jsem se vydala s Miluškou a Františkem, start byl v zasedací místnosti MÚ v Rámech. Pořadatelé z odboru KČT Havlíčkův Brod připravili 4 pěší trasy (47, 36, 25 a 13 km), 2 cyklotrasy, Toulavý kočárek (6 km) a 7,5 km dlouhou běžeckou trasu. My jsme si vybrali jubilující NS Bohuslava Reynka, obdrželi popis trasy a mapku, popovídali s pořadateli a známými a ve dni, který sliboval krásné počasí, vykročili do přírody. Vzpomínali jsme na dobu před 10ti lety, kdy se stezka slavnostně za účasti obou synů Bohuslava Reynka otevírala.

Plánek cesty s popisem Naučné stezky.
Před odchodem na trasu s pořadatelkou Jaruškou Kohoutovou (vpravo) a Alešem Čermákem z KČT Tesla Jihlava.

Šli jsme svěžím ránem sami, cesta byla vzorně připravená, až ke Grodlovu mlýnu vše vysečené a bez problémů. Všechno se změnilo na katastru, který pravděpodobně patří obci Lípa – tam cesta zarostlá a po značkách ani památky – jakoby trasa byla přeložená jinam… Louky posečené, tedy vyšlapané stezky neviditelné… Obcházka Grodlova mlýna je opravdu velká a nedobře vymyšlená – Bohuslav Reynek, básník, překladatel a grafik (31. 5. 1892 – 28. 9. 1971), tudy z Petrkova do Brodu nechodil, takže není vlastně dodržena autentická trasa stezky!

Nakonec jsme do Petrkova došli a vydali se k zámečku, na jehož dvoře nás službukonající turistky pobídly se vstupu do obytné i hospodářské části budovy. Rádi jsme pozvání využili, přestože jsme pravidelnými účastníky zde pořádaných koncertů a výstav, které v rámci akce Letní Petrkov pořádá Památník národního písemnictví, jemuž od letoška předalo zdejší objekty do užívání ministerstvo kultury.  

Obnova podle záměru PNP se čile rozběhla, interiéry, jak je máme dosud v paměti z návštěv za bratry Jiřím a Danielem Reynkovými, doznaly změn. Stěny jsou vyzdobeny fotografiemi Františka Nárovce, Dagmar Hochové a Jiřího Škocha, v přístěnku na konci chodby je k vidění desetidílný cyklus grafických listů Job, který během let 1948–49 vytvořil Bohuslav Reynek. Samozřejmě nechybějí ani fotografie Daniela Reynka a obrázky a básně jeho otce.

Kultovní fotografie Dagmar Hochové z roku 1967 zachycuje Bohuslava Reynka u kuchyňských kamen při „škrabání destičky“.
Bratři Jiří (v popředí) a Daniel Reynkovi v kuchyni zámečku Petrkov.

S bratry Danielem a Jiřím Reynkovými se budeme setkávat už jen prostřednictvím jejich díla.

Dnešní stav místnosti, kde bývala kuchyně Reynkových.

Všechny obrázky v tomto článku mi dal k dispozici jejich autor František Janeček.

V bývalé stáji je instalovaná výstava cyklu „Don Quijote“ – 14 grafických listů reprodukovaných ve velikosti originálu z autorských tisků, které vytvořil Bohuslav Reynek v letech 1955–1960.
Výstava nazvaná „U Reynků v Petrkově“ byla otevřena 24. 6. 2021, kdy Památník národního písemnictví oficiálně převzal celý objekt.

V Petrkově vzniklo Česko-francouzské centrum PNP, jehož ředitelkou se stala romanistka Lucie Tučková, autorka knih Suzanne Renaud/Petrkov 13 a Sítem slov, která příkladně a se zaujetím pečuje o odkaz Bohuslava Reynka a jeho manželky, básnířky Suzanne Renaud, i obou jejich synů.
Přesvědčili jsme se, že vybudovat NS Bohuslava Reynka byl před deseti lety moc dobrý počin. 

Zeleně značená trasa NS vedla od zámečku směrem k bývalým lázním Petrkov.

Zanedbaná budova bývalých lázní Petrkov – dnešní stav; objekt byl vybudován roku 1731, lázně se těšily značné oblibě, od roku 1948 jsou zavřené, jen lázeňská restaurace bývala v provozu – ještě v šedesátých letech minulého století jsme tam chodívali tancovat. 🙂

Od lázní jsme po silničce vystoupali na návrší do obce Svatý Kříž, nyní části Havlíčkova Brodu. Zde je před hřbitovem umístěna poslední, 5. informační tabule Naučné stezky.

Místo posledního odpočinku rodiny Reynkových ve Svatém Kříži – havlíčkobrodští turisté ozdobili hrob při příležitosti 10. výročí vzniku NS Bohuslava Reynka květinami.

Ve Svatém Kříži jsme nemohli minout památník zdejšího slavného rodáka, letce Karla Kuttelwaschera (1916–1959 Anglie), stíhače britského královského letectva v době druhé světové války.

Památník letce Karla Kuttelwaschera byl za přítomnosti jeho dvou dcer, které přijely z Anglie, odhalen v roce 2011 – na kamenné desce je zachycen stíhací letoun nad noční krajinou.

Z vyvýšeniny, na níž se usadila vesnice Svatý Kříž, byl vidět Havlíčkův Brod, kam jsme po několika kilometrech chůze zdárně došli.
V cíli jsme se dozvěděli, že dnešní akce se zúčastnilo 248 turistů.

V cíli s přáteli turisty a organizátory pochodu Havlíčkobrodská padesátka.
Pamětní list pochodu a připomínka 10. výročí otevření NS Bohuslava Reynka.

Související článek:
Havlíčkobrodská padesátka 2017 – v článku jsou uvedeny odkazy na předchozí ročníky HB50.

2 odpovědi na “Havlíčkobrodská padesátka 2021”

  1. Snad bude v letošním roce NS Bohuslava Reynka lépe zprůchodněna. Jinak se už těším na další kulturní akce v Petrkově.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*