Obnova studánky Pod školou

Pramen ve stráni nad řekou Jihlavou ožil a nabízí příjemné zastavení
Čtvrtek 15. září 2022

Na jaře 2022 se sešli členové výboru KČT z odboru Tesla Jihlava se senátorem pro obvod Jihlava RNDr. Milošem Vystrčilem, současným předsedou Senátu PČR, a domluvili se na obnově a úpravě studánky Pod školou, která velmi utrpěla vykácením okolního kůrovcového lesa. Okolí začalo zarůstat křovisky a cesta, která kolem studánky vedla, se stávala neprůchodnou. S vlastníkem, Lesy ČR, bylo vše domluveno a přislíbena spolupráce.

Schůzka Miloše Vystrčila se členy vedení odboru KČT Tesla Jihlava dne 17. dubna u studánky Pod školou.
Zahájení úpravy studánky, která se nachází nedaleko jihlavského sídliště Březinky, asi 200 metrů od ZŠ Otakara Březiny, pod skalkou ve stráni nad řekou Jihlavou.
Skaliska ve stráni nedaleko studánky.

Tři předchozí obrázky pořídil asistent senátora v dubnu při průzkumu terénu.
Pro zajímavost uvedu stav okolí studánky na začátku března 2019, kdy ji vyfotil Mirek.

Okolí studánky na jaře 2019.

Vše probíhalo podle plánu, takže na začátku září 2022 zachytila Iva Svobodová výslednou podobu upraveného místa:

Tak vyhlížela studánka po dokončených úpravách.
Ve spolupráci s Lesy ČR vznikl odpočinkový prostor kolem pramene.

Byl domluven den, kdy bude obnovená studánka „oslavena“.

Rádi jsme pozvání přijali – společně s turisty Tesla Jihlava se zúčastnili členové odboru KČT Čeřínek Jihlava.

Průběh slavnosti zachytili fotografové, stačí přidat stručný komentář.

Miloš Vystrčil prohlíží výsledné dílo blízko břehu řeky Jihlavy. Foto Iva.
Zahajovací řeč Miloše Vystrčila vyslechli kromě turistů i členové pěveckého sboru Förster Sokola Jihlava se sbormistrem Ing. Pavlem Bradou. Foto asistent senátora.
Předsedkyně odboru KČT Tesla Jihlava Ing. Míla Bradová poděkovala všem za spolupráci a popřála studánce snadný život a čistou vodu. Foto Iva.
Pěvecký sbor podpořil svým výkonem slavnostnost chvíle. Foto Iva.
Tabulka s informacemi pro návštěvníky místa. Foto Iva.
Označení zhotovitele a patronů studánky připevnil Miloš Vystrčil. Foto Iva.
Na tabulkách je tento text. Foto Jiří Veselý.
Společnou fotografii turistů a členů pěveckého sboru s předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem udělal jeho asistent.

Závěrem uvádím mapu místa, kde studánku Pod školou najdete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*