Přepadení Jihlavy 2023

2. turistický pochod pořádaný jako připomínka historické události z 19. února 1402
A několik obrázků z návštěvy Helenína
Sobota 18. února 2023

Tento leták s informacemi o pochodu, organizovaném stejně jako loni, byl rozeslán elektronicky a zveřejněn i v oblastních novinách. Na zajištění akce se podílel odbor KČT Polná, který má nového předsedu Marcela Moržola, jehož manželka pracuje v Muzeu Vysočiny Jihlava.
Jeli jsme regionálním vlakem do Přímělkova a rozladili průvodčího, když jsme zaplnili dva vagóny (prý nás bylo asi 80), zatímco jindy v tomto termínu tu sedí pár lidí.
Ze zastávky Přímělkov jsme putovali ke zřícenině hradu Rokštejna, kde byl start akce, cestou se přidávali ti, kteří zvolili jinou trasu.

Z vlakové zastávky Přímělkov jsme se vydali na hrad Rokštejn. Foto Iva Svobodová.
Zřícenina hradu Rokštejna v údolí říčky Brtnice. Foto Iva.
Míla Bradová pořídila dokumentační snímek.

Na hradě nás pracovnice muzea paní Oberreiterová zapsala na startovní listinu a poskytla leták s uvedenými historickými skutečnostmi, které zapříčinily vznik této akce, tzn. napadení Jihlavy v roce 1402 Zikmundem z Křižanova, pánem na Rokštejně.

Pracovnice muzea zaregistrovala příchozí a předala jim text o historických událostech 19. února 1402.
Naše skupina čeká na povolení startu – účastníci vyrazili na trasu tehdy i dnes z hradu Rokštejna. Foto Míla Bradová.

Text o příčinách a průběhu přepadení Jihlavy Zikmundem z Křižanova, pána na Rokštejně, naleznete v našem článku Přepadení Jihlavy 2022.
Prohlídli jsme si areál hradu na skalnatém návrší nad údolím říčky Brtnice, nově přístupná po žebřících byla plošina na torzu věže.

Vznik hradu je datován do 80. let 13. století – palác horního hradu a zbytky věže. Foto |J. Veselý
Z pyšného hradu byly jen části kamenných zdí. Foto JV
Rokštejn je jedna z nejlépe prozkoumaných hradních zřícenin u nás. Foto JV

Torza dvou hradních paláců s hranolovou věží a zbytky hospodářských budov tvoří jednu z největších hradních zřícenin na Českomoravské vrchovině. Rokštejn je zapsán na seznamu kulturních památek a od roku 1981 zde probíhá systematický archeologický výzkum.
Nález řady předmětů vypovídá o životě ve středověku. V základech věže byla nalezena kostra novorozence, což je cenný doklad přežívajících pohanských zvyků ve 13. století. Věřilo se, že hradu lze tímto způsobem zajistit nedobytnost. V šachtě brány do horního hradu byl nalezen unikátní soubor hracích kostek.

Před výstupem na věž vyfotografovala Iva hradní areál.

Hrad patřil od poloviny 14. století moravským markrabatům, na začátku 15. století převzali areál páni z Valdštejna, zvelebili jej, přestavěli a rozšířili. Po Bílé hoře připadlo zdejší panství rodu Collaltů a patřilo jim až do roku 1945.

Výhled z plošiny věže přes zbytky paláce dolního hradu na jednu z přístupových lesních cest. Foto JV
Jednotlivé části hradu jsou zabezpečeny tak, aby byly přístupné – přízemí paláce horního hradu. Foto Míla.
Pamětní deska profesora Zdeňka Měřínského, archeologa, který na Rokštejně působil v letech 1981–2016.
Foto Iva.

Před pochodem na Jihlavu jsme se posílili výbornými řezy, které napekla Iva.

Trasa 1. části pochodu: z nádraží Přímělkov na hrad Rokštejn, pak stejnou cestou zpět na ČTZ kolem řeky Jihlavy do Bítovčic.

Vrátili jsme se do Přímělkova stejnou cestou, po červeně značené turistické trase došli do Bítovčic, kde jsme si U Gurmána dali oběd (restaurace plná lidí, a snad proto bylo mnou objednané jídlo skoro studené 🙁 ).
V naší skupince, která měla v úmyslu dorazit do Jihlavy, byla Míla, Iva, František Tomek, Václav Plánka a já. V restauraci jsme domluvili následující strategii – z Bítovčic si zkrátíme cestu vlakem do Malého Beranova, kde opět zahájíme pěší tažení. 🙂
Jak řekli, tak udělali. Cíl byl asi o 10 km blíž! 🙂
Od vlakové zastávky v Malém Beranově jsme šli po ČTZ do Helenína, prohlídli si slavnou vilu z 20. let minulého století, pak zašli k bývalé továrně Löw, kde dnes působí průmyslová škola textilní a přes most přešli na cyklostezku vedoucí k Jihlavě.
Pěší cesta byla záživná, měli jsme si v docela ucházejícím počasí co povídat – nebylo tak hrozné, jak zněla předpověď. Chvílemi sice drobně pršelo, ale bylo docela teplo, asi 10° C a vítr nebyl zdaleka tak silný, jak hlášeno.

Vila textilního podnikatele Karla Löwa (1849–1930) postavená roku 1919 v Heleníně.
Tento, i obrázky následující, mi poskytla Iva.

Karl Löw studoval v letech 1867–1869 textilní výrobu ve Velké Británii, navštívil i provozy ve Francii a Belgii a roku 1880 už jako tuzemský uznávaný odborník ve vlnařském průmyslu byl vyslán coby vládní expert do Anglie.

Pohled na tzv. Rytířský sál a kamenný dvorek.

Nemohu nevzpomenout, že v březnu roku 2017 se konal v bývalé administrativní budově Löwova textilního komplexu, ve zcela zaplněném, překrásném Rytířském sále, křest knihy jihlavského autora Zdeňka Geista Löwovi s podtitulem Příběh rodu textilních továrníků. Mirka i mě tehdy nadchl doprovodný hudební program i prohlídka přízemí vily a zahrady.

Kamenný dvorek zdobila fontána a sochy.

Dvorek je obestavěný kamennou zdí, která odděluje vilu od výrazně svažitého terénu nad ní.
Historii Helenína a slavné doby, kdy zde Karl Loew vybudoval továrnu na sukno a pozvedl celé okolí, naleznete ve článku z roku 2019 a množství fotografií ve článku z roku 2017.

Stavebník si zakládal na detailech se zdobnými prvky.
Socha děvčete s ovečkou symbolizuje vlněné sukno, které se odtud vyváželo do celé Evropy.
V objektu bývalé továrny dnes sídlí průmyslová škola, kde se vyučuje několika textilním oborům.
Letitá socha Satyra umístěná ve svahu zahrady.

Areál v předměstské části Jihlavy stojí pro svou jedinečnost za prohlídku – spojení strohé cihelné průmyslové stavby, vily majitele ovlivněné anglickou tudorovskou gotikou nedaleko řeky Jihlavy a drobné secesní výklenkové Mariánské kaple ve stráni nad obcí tvoří unikátní stavební komplex.

Trasa 2. části pochodu: z vlakové zastávky Malý Beranov do Helenína, pak po cyklostezce k mostu, tam přechod na novou část cyklostezky, která pokračuje do historické části města, příchod k Bráně Matky Boží.

Nedaleko čističky odpadní vody jsme překročili další most přes řeku Jihlavu a vydali se po nové části cyklostezky na opačném břehu Jihlavy – Mirek se na ni léta těšil, bohužel mu nebylo dopřáno – alespoň jsem na něj během chůze intenzivně myslela.

Nedávno vzniklý úsek cyklostezky u řeky Jihlavy. Foto Iva.
Soutok říčky Jihlávky s řekou Jihlavou pod Kalvárií. Foto Iva.

Pak jsme zakrátko, hlavu plnou historických údajů a zjištění, dorazili do cíle a setkali se s vřelým přijetím – oddychli jsme si, že po cestě 14 km dlouhé nemusíme bojovat s Jihlavany, bránícími své město.

Brána Matky Boží v Jihlavě vznikla v polovině 13. století a je poslední dochovaná z původních pěti bran opevnění města. Společně se zbytky městských hradeb je chráněna jako kulturní památka. Foto JV
Jsme u cíle dnešní cesty. Foto Iva.
Ing. Miloš Podařil z jihlavského muzea nám v cíli předal pamětní list a odznak. Foto Iva.
Odznak pochodu jako pozornost od pořadatele, jímž bylo Muzeum Vysočiny Jihlava.
Ve dvoře u bývalých městských hradeb. Foto Iva.
Foto do archivu odboru KČT Tesla. 🙂
Naše Jihlava! Foto Míla.

Pořadatelé sdělili, že tentokrát se Přepadení Jihlavy zúčastnilo 120 lidí, zatímco loni, kdy se konal 1. ročník, jich bylo asi 60. Jejich akce má tedy úspěch!
Cestou domů jsem během asi 10ti minutové prudké přeháňky provázené vichřicí na kost promokla. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*