Klášterní areál v Pohledu a poutní místo sv. Anna u Pohledu

41. ročník havlíčkobrodského pochodu Jarní Vysočinou, tentokrát s názvem Putování za Santinim
Sobota 25. března 2023

Z Jihlavy se na akci vydalo vlakem odjíždějícím v 8.22 množství zájemců ze tří zdejších odborů turistiky – v Havlíčkově Brodě jsme přestoupili na spoj do Pohledu, následně se vydali ke klášternímu areálu, kde byla registrace účastníků.

Turisté z KČT Čeřínek nedaleko nádraží v Pohledu před odchodem na start akce. Foto Iva.

Zjistili jsme si, kdy můžeme absolvovat komentované prohlídky středověkého kostela sv. Ondřeje a interiéru barokní fary, vystavěné podle projektu Santiniho, což pro Ivu, Václava i mě byl hlavní tahák dnešní účasti. Všichni tři jsme totiž měli důvod ke kratší trase, já např. kvůli silnému nachlazení.

Prohlédli jsme si jen výše uvedené historické budovy a vyslechli komentář přednesený osobami z pořadatelského týmu zajištěného obecním úřadem Pohled.
6 km dlouhou barokní trasu, připravenou turisty, jsme neprošli, ale známe ji dobře z dřívějších vycházek.
Hlavní podíl na zpřístupnění obou areálů a skvělý komentář odvedli starosta Milan Klement a kostelník Jan Novotný.
My jsme se ale nejdříve vydali k asi tři kilometry vzdálenému poutnímu areálu sv. Anna u Pohledu – všechno tam svědčí o snaze udržovat areál po rekonstrukcích tamních kapliček v dokonalém pořádku, takže je radost tam pobejt.

Příchod k poutnímu areálu sv. Anna u Pohledu – hostinec u bývalých lázní. Foto Iva.
Kaple sv. Anny nedaleko Pohledu. Foto Iva.
Poutní areál sv. Anny u Pohledu – vpravo Pramenná kaple, kolem kostela stojí v kruhu 14 výklenkových kapliček. Foto Iva.

Vše o poutním areálu sv. Anna i o kostele sv. Ondřeje v Pohledu naleznete ve článcích z roku 2017 a 2009.

Pramenná kaple s léčivou vodou. Foto Věra Veselá.
Interiér poutního kostela sv. Anny u Pohledu. Foto Iva.
Křižovatka u poutního areálu – lipová alej vede do obce. Foto Jiří Veselý.

V lipové aleji, která měří přibližně 2,5 km, je asi 600 stromů až dvousetletých, některé dosahují i osmi metrů po obvodu.

Dnešní počasí bylo dovádivé – na obloze chvílemi trůnily krásné mraky, ale vanul vítr hodně silný a studený, během několika minut se zatmělo, začalo silně pršet, skoro padal sníh, po dvaceti minutách zase modrá obloha, rvavý vítr na Vysočině zůstal.

Vrátili jsme se do Pohledu (žije zde přes 700 obyvatel) stejnou cestou a zúčastnili se prohlídky barokní fary, zvenčí krásně opravené, interiér na rekonstrukci čeká, ale je vidět, že se připravuje – to vše se dalo do pohybu doby, co budova opět patří obci.

Proboštství z roku 1714 bylo v Pohledu vystavěno podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Foto Věra V.

V budově pořadatelé rozmístili množství infomateriálů – texty i fotografie, takže návštěvník, který měl opravdový zájem, mohl se dozvědět podrobnou historii stavebního vývoje i současných záměrů obce.

Interiér bývalého proboštství, později fary, byl zcela zpřístupněn – je vidět, že generální opravy průběžně probíhají. Foto Jiří V.

Po návštěvě fary začala komentovaná prohlídka kostela sv. Ondřeje, kterou pro množství zájemců trpělivě několikrát za sebou opakoval zdejší mladý kostelník, jehož znalostem jsme se obdivovali.

Kostel sv. Ondřeje s osmibokou kaplí Všech svatých, vlevo část bývalých klášterních budov, zcela vpravo čelní fasáda zámku. Foto Iva.
Část zámecké budovy. Foto Iva.

Kostel i klášter byly založeny v polovině 13. století a jejich osud byl velmi dramatický – ohrožovaly je časté požáry, husitská i švédská vojska – po bitvě u Jankova a tažení Torstensonových vojáků zdejším územím tu zbyly jen rozvaliny, také epidemie moru neblaze zasáhla, přesto byl konvent v 17. století přestavěn barokně tak, aby dvoupatrová budova ve tvaru písmene H ze severní strany přiléhala ke kostelu.
Nakonec byl po všem snažení klášter v rámci josefínských reforem (1782) zrušen a v roce 1807 koupil celé panství se zanedbanými církevními budovami Josef, hrabě z Unwerthu, který přestavěl klášter na zámek. Přestavbu na šlechtické sídlo dokončil jeho synovec Eugen hrabě Silva Tarouca a rod nesl dále jméno Silva-Tarouca-Unwerth.

Po znárodnění sídlila v zámku škola, při výstavbě nové školní budovy došlo k finančním problémům – obec se zadlužila, musela vracet státní dotace a byla proto nucena prodat část svého majetku, což bylo dosti obtížné. Nakonec celý areál (kromě kostela, který patří církvi) koupil v roce 2011 jakýsi obchodník s komoditami (čili překupník nejhrubšího zrna) a jediné, co navzdory slibům zatím změnil je to, že před zámkem nechal postavil sochu Gryfa. Bohužel mu obec z důvodu finanční tísně prodala nejen klášter, zámek i zahradu a všechny plochy před kostelem, ale též přístupové cesty a silnici! Faru později prý za sto tisíc vykoupili zpět.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Ondřeje. Foto Iva.
Oltářní obraz v kostele sv. Ondřeje – oltář je dílem sochaře a řezbáře Řehoře Thényho z let 1730-40. Foto Iva.
Jeden z bočních oltářů s bohatou výzdobou. Foto Iva.
Varhany při pohledu z kostelní lodi. Foto Věra V.
Varhany při pohledu z chóru. Foto Iva.
Věra Veselá vyfotila z kruchty turisty naslouchající výkladu.
Z kůru je dobře vidět bohaté vybavení interiéru. Foto Věra V.
Nad vítězným obloukem jsou uvedeny letopočty, které mají zásadní význam pro existenci kostela sv. Ondřeje (dříve byl zasvěcen Panně Marii) – v roce 1208 první kaple na tomto místě, obnovení chrámu v roce 1719 po třicetileté válce, přestavba v roce 1792 po josefínských reformách, upraveno v roce 1939 během nucené správy. Foto Věra V.
Interiér osmiboké kaple Všech svatých – kaple byla přistavěna v roce 1693. Foto Iva.

Nyní je namístě zmínit se o faráři Jakubu Janu Medovi, který spravoval farnost v Pohledu v letech 2000–2005 a během té doby učinil obrovský kus práce při opravách celého církevního okrsku – výčet oprav, které zařídil, je k neuvěření. Zároveň měl na starosti farnost Svatý Kříž, kde byl až do doby své smrti 15. 10. 2014 kostelníkem Jiří Reynek z Petrkova.

Podle informací se dnešní akce zúčastnilo bezmála 400 turistů a přes 100 těch, kteří hledají kešky.
V 12.49 jsme odjížděli ze zastávky Pohled do Havlíčkova Brodu a odtud do Jihlavy – průvodčí byl zděšen z tolika lidí na jindy poklidné trati, vysvětlili jsme mu příčinu, tak se uklidnil, že zítra bude líp 🙂

Jedna odpověď na “Klášterní areál v Pohledu a poutní místo sv. Anna u Pohledu”

  1. I přes potíže s našimi těly to byla zajímavá akce a jsem ráda, že jsme ji absolvovali. Díky za plnohodnotnou vzpomínku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*