125 let turistiky v Havlíčkově Brodě

Při příležitosti 125. výročí založení KČT Havlíčkův Brod se konala slavnostní vycházka, která vedla po jedné z prvních zde vyznačených turistických tras – cílem bylo poutní místo a bývalé lázně Svatá Anna u Pohledu.
Úterý 8. srpna 2017

Lenka Žáková, kronikářka turistického odboru Havlíčkův Brod, nám dala svolení zařadit do článku tiskovou zprávu, kterou sepsala o shora uvedené akci:

8. srpna 1892 byla podepsaná zakládající listina Klubu českých turistů v tehdejším Německém Brodě. Klub českých turistů měl tehdy 21 členů, kteří měli ve městě různou profesi a společenské postavení. Přesně v den 125. výročí založení organizované turistiky v Havlíčkově Brodě uspořádali členové dnešního odboru slavnostní vycházku k poutnímu kostelu sv. Anny u Pohledu. Tenkrát zde stál nejen kostel, ale i hostinec a lázně a místo se tak stalo oblíbeným cílem delších výletů. Pravděpodobně i to byl důvod, aby sem byla vyznačena jedna z prvních turistických tras v okolí Havlíčkova Brodu.

Početná skupina 55 turistů si tedy vyšlápla 8. srpna 2017 od nádraží v Pohledu kolem kostela sv. Ondřeje ke kostelu sv. Anny. Při přivítání všech účastníků nás předsedkyně Jaroslava Kohoutová stručně seznámila s historií odboru, krátkou zdravici přednesla předsedkyně oblasti KČT Vysočina Marie Vincencová a od našich přátel z Jihlavy jsme velmi milá slova k tak významnému výročí slyšeli od Míly Bradové.

Následovala tak trochu volná zábava, kdy jsme si za doprovodu harmoniky Jiřího Moliše i zazpívali. Na památku si každý odnášel pamětní list, almanach, odznak a nechyběl ani slavnostní přípitek zakončený známým turistickým heslem „Zdrávi došli!“
V poledne jsme za doprovodu krásného bití zvonů svatoanenského kostela odcházeli alejí zpět do Pohledu a Havlíčkova Brodu. Hlas zvonů tak udělal pomyslnou symbolickou tečku a stal se třešničkou na dortu při připomenutí a malé oslavě úctyhodného věku nejstaršího odboru na Vysočině.

Nesmírně nás potěšilo pozvání na tuto památeční akci, proto jsme spolu s Miluškou a Františkem přijeli z Jihlavy do Brodu a se skupinou místních turistů se přepravili vlakem do Pohledu, odkud vycházka po historických stopách začínala.

pochodníci se z nádraží v Pohledu vydali na cestu ke kostelu Svaté Anny; foto F. Janeček

Městečko má za sebou nejméně devět století existence a my jsme se chtěli cestou alespoň očima dotknout některých nejvýznamnějších památek – v historickém centru nás ale zdálky přivítal klapot zobáků mladých čápů, kteří se právě přetahovali o svačinku.

čápi na pohledském komíně se hlasitě dělili o potravu; www.svatosi.cz

Žádný návštěvník neprojde kolem pozoruhodně architektonicky řešeného kostela sv. Ondřeje bez povšimnutí – základní kámen byl položen roku 1265 a zároveň s ním vznikal i ženský cisterciácký klášter zasvěcený Panně Marii, který založily šlechtičny z rodu Vítkovců. Asi  nepřekvapí sdělení, že celý areál byl za husitských válek zle poničen, také požáry se během staletí vyskytly, ale vždycky se podařilo kostel, faru i klášter obnovit. Klášter byl zrušen v roce 1782, pak spolu s panstvím Pohled v roce 1807 prodán a přestavěn na zámek.

kostel sv. Ondřeje v Pohledu
empírový kenotaf Marie Anny z Unwerthu na severní zdi kostela vlevo od vchodu vytvořil v roce 1817 sochař Vincenc Prachner
klášter cisterciaček v Pohledu byl zrušen roku 1782, na začátku 19. století přestavěn na zámek

Jeden ze současných majitelů zámku nechal ztvárnit znak rodinného erbu v podobě gryfa, bájného mytologického stvoření – sochař Michal Olšiak umístil v roce 2014 rozměrnou sochu ke vchodu do zahradního areálu.

gryf je bájné stvoření prastarého původu – sochu vytvořil Michal Olšiak v roce 2014
socha gryfa znázorňuje znak rodinného erbu jednoho ze současných majitelů zámku v Pohledu

Po malém nahlédnutí do hlubin času došlo na věci vezdejší – zanedlouho jsme vzrostlou alejí vystoupali do známého poutního místa Svatá Anna, kde se vzpomínková slavnost konala.

turisté přicházejí do cíle
turistické informační místo a směrovník pěší trasy KČT

Vše o dnešním průběhu oslav nejstaršího (a největšího) turistického odboru na Vysočině už Lenka Žáková z KČT Havlíčkův Brod napsala, proto zařadíme pouze fotografie:

funkcionáři KČT Havlíčkův Brod přivítali příchozí a připomněli historii jejich turistického odboru
havlíčkobrodští turisté zapěli hymnu svého odboru
zpěv se nesl do korun letitých stromů
v historickém prostoru, v ochranném kruhu kapliček, si někteří turisté na počest svých předchůdců zatančili; foto F. Janeček
Ing. Míla Bradová popřála za jihlavské turisty zdraví a souznění mezi přáteli i s přírodou
památeční fotografie s předsedkyní KČT Havlíčkův Brod Jarkou Kohoutovou a kronikářkou a správkyní webu Lenkou Žákovou; foto F. Janeček
místopředseda KČT Havlíčkův Brod Jiří Moliš a vedoucí cykloturistiky Láďa Rásocha
na blahopřání je fotografie ze slavnostního shromáždění ke 120. výročí založení KČT Havlíčkův Brod
každý účastník dostal pamětní list, odznak a almanach
chválili jsme havlíčkobrodské turisty za dokonalé provedení všech upomínek pro účastníky
oslava se vydařila!
„mluvící“ pamětní list
odznak pro připomínku první značené trasy na Havlíčkobrodsku

Nemohli jsme se rozejít bez společné fotografie – pořídila ji Lenka Žáková:

účastníci slavnostní vycházky na počest 125. výročí založení KČT Havlíčkův Brod

Než jsme vykročili na zpáteční cestu, prošli jsme poutní areál – pokaždé jsou vidět změny k lepšímu – ještě si pamatujeme, v jak žalostném stavu byly budovy i okolí za minulého režimu…
Zásadní, ovšem nepříjemný obrat se tu však nedávno udál – v srpnu minulého roku záhadně přestal vyvěrat pramen… Nemilá událost se nepřihodila poprvé…

Vraťme se do roku 1730: písař pohledského kláštera se zachránil před utonutím v bahně, do nějž při lovu spadl, a slíbil z vděčnosti vystavět kapli, což učinil. Při hloubení základů se objevil pramen, který se ukázal být léčivý. Lidé ve velkém počtu přicházeli a hledali pomoc od svých neduhů – bylo proto nutné vybudovat příslušné objekty. Na výstavbě zdejšího poutního areálu v roce 1760 se významnou měrou podíleli probošt a abatyše kláštera v Pohledu.

poutní kostel sv. Anny u Pohledu byl vystavěn v roce 1760
v roce 1824 byla nad léčivým pramenem postavena nová kaple Panny Marie Lurdské

Při chemickém rozboru bylo zjištěno, že pramen je sirnato-železitý, proto vystavěli v roce 1858 lázeňskou budovu – pramen však po 30 letech (1887) vyschl, voda byla přivedena z jiného místa, ale neměla už tak výrazné léčebné účinky, takže od roku 1910 tu místo lázní fungoval hostinec pro letní hosty – uzavřen byl roku 1970.
Mírně radioaktivní vodu výborné chuti lidé stále vyhledávali, ale po bezmála 130 letech (22. 8. 2016) pramen znovu zmizel… Odborníci zatím nenašli příčinu.

budova bývalých lázní, poté hostinec ve Svaté Anně u Pohledu
kostel sv. Anny – pohled od kaple nad pramenem

Na mapce je zaznamenaná trasa dnešní vycházky:

z ČD v Pohledu ke Svaté Anně, zpět přes Pohled a Termesivy do Havlíčkova Brodu na nádraží ČD, 8.8.2017

Děkujeme havlíčkobrodským turistům za pozvání a přejeme zdraví a zajímavé turistické cesty se sluncem nad hlavou. 🙂

odcházíme po červeně značené cestě do Havlíčkova Brodu

O tom, jak probíhalo slavnostní shromáždění na počest 120. výročí založení KČT Havlíčkův Brod, se dočtete v našem článku z roku 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*