Kutnohory aneb výšlap z Kaňku k NPP Rybníček u Hořan

3. turistický výšlap Spolku přátel Heřmanova Městce
Sobota 29. dubna 2023

Náš turistický přítel Vlastimil, člen Spolku přátel Heřmanova Městce, jezdí rád na Vysočinu, známe se s ním už léta. Pozval nás na akci, která prý pro nás bude zajímavá, protože se koná v krajině, v níž nejvyšší kopec, Vysoká, „ční“ do výše 471 metrů. Ano, rozhodli jsme se s přáteli, že si chceme vyšlápnout na sedm okouzlujících vrchů kolem Kutné Hory, jak bylo uvedeno v pozvánce. 🙂

V 7 hodin jsme Míla, František a já nasedli do Václavova auta a za husté mlhy vyjeli z Jihlavy. Cestou začalo pršet, při příjezdu na hlavní nádraží v Kutné Hoře, kde byl start akce, lilo jako z konve, všude se tvořily obrovské louže. Vypadalo to, že není rozumné vydat se na výšlap. Než jsme se sešli – kromě nás čtyř se dostavili ještě čtyři „místní“ – přestalo pršet, dokonce se nesměle objevil maličký kousek modré oblohy. Bylo poměrně teplo.

Vedoucí výpravy Vlastimil nás přivítal a připomněl program dnešního výletu – už předem jsme dostali popis trasy v ele-podobě.
Rozhodně jsme měli o témata k řeči postaráno – Vlastimila a jeho ženu Zlatu známe, zahradník Honza nám hned při představování sdělil, že první rok vysoké školy zemědělské strávil před lety v Jihlavě a má na ni ty nejlepší vzpomínky, pak studenti oboru zahradnického přecházeli do Lednice. Čtvrtým byl Vlastíkův známý, který přijel z Prahy.


Z hlavního nádraží v Kutné Hoře jsme se vydali po nepoužívané vlečce bývalé cihelny a potom na vrch Kaňk.
Foto Vlastimil Hloupý.

Vyšli jsme – nejdříve jsme stoupali na asi 2,5 km vzdálený Kaňk – ze svahu, posetého vápencovými závrty, byly krásné výhledy do okolní krajiny a na dominantní stavby – chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, kostel v Malíně… Viz článek z roku 2009.

Úbočí Kaňku – tyto kopce jsou posledními výběžky Českomoravské vrchoviny – na jihovýchodním svahu je malý opuštěný vápencový lom s hojnými nálezy zkamenělin.
Foto Vlastimil.
V minulosti zde pracovali významní čeští i zahraniční paleontologové (např. ředitel Národního muzea profesor Antonín Frič /1832–1913/), kteří popsali několik nových druhů druhohorních živočichů.
Oblast je stará 90–100 milionů let, vzhledem k nalezeným zkamenělinám ji odborníci řadí do geologického období svrchní křídy.
Lokalita nad městem Kutná Hora je hodně navštěvovaná, je to zdejší nejvyšší kopec s nadmořskou výškou 353 metrů.
Národní přírodní památka Kaňk (dříve Špimberk) byla vyhlášena roku 1933 na rozloze 0,5 hektaru k ochraně zbytku příbojového útesu křídového moře – vrchol kopce Kaňk tvořil v období svrchní křídy ostrov, který vyčníval z moře.

Mezi místními je část bývalého lomu v nadmořské výšce okolo 290 metrů nazývána Na vrších nebo prostě skála nad Sedlcem.
V minulosti se zde těžil stavební a štěrkový kámen. Při těžbě bylo ponecháno několik ostrohů s křídovými usazeninami, jejichž výška dosahuje až pěti metrů a délka patnácti metrů. Díky tomu je dnešní terén lomu velmi členitý a ostrohy, které jsou jedním z hlavních předmětů ochrany, nápadně a zajímavě vystupují z okolního terénu.

Kopec se nachází v kutnohorském stříbronosném revíru a téměř celé jeho území je protkáno pozůstatky starých důlních děl. Největší rozkvět těžby se datuje do 15. století, kdy se stříbro dobývalo v 15ti vzájemně propojených štolách.

Výstup na vrchol kopce k rozhledně a Havířské boudě. Foto Vlastimil.
Rozhledna na Kaňku z roku 2013. Foto Vlastimil.
Deska na stěně rozhledny s vyobrazením Havířské boudy.
František zachytil naši skupinu na Kaňku u rozhledny.

Bylo hezky, teplo, jaro už se světlezeleně vyklubalo a na lesní cestě bylo v této chvíli útulno a přívětivě. V panující pohodě jsme se v místě křížení modré a žluté značky přiblížili k tajemnému kamennému kříži, o kterém se můžeme jen dohadovat, proč zde byl postaven. Jsme zvyklí, že na Vysočině je množství kamenných křížů, ale v jiných krajích aby je pohledal – právě zde jich ale několik mají.

Středověký kamenný kříž na lesní cestě nedaleko vrcholu kopce Kaňku.

Zanedlouho jsme došli ke Kalvárii, kde je vybudovaný památník popraveným kutnohorským havířům, účastníkům povstání, a nedaleko je sloup, který upomíná na oběti z řad husitů – obě události se staly v 15. století.
Kalvárie je soubor dvou objektů: pomník zavražděných havířů s ozdobným portálem a dórskými sloupy označuje vchod do bývalých šachet; nad šachtami je navršená mohyla se sloupem na připomínku asi stovky ubitých kališníků.

Památník Kalvárie upomíná na vzpouru kutnohorských havířů – 13 vůdců rebelie, která byla v těchto místech potlačena roku 1496, bylo sťato. Foto Vlastimil.
Nad empírovým památníkem je navršená mohyla, na níž stojí sedm metrů vysoký pískovcový sloup s kovovým křížem na vrcholku. Foto Vlastimil.
Sloup byl vztyčen na památku tragédie, při níž byli husitští zajatci vhazováni katolickým vojskem do důlních šachet během válek v letech 1419–1421. Deska na sloupu připomíná Tábor lidu v roce 1884. Foto Vlastimil.

Pomník nechal vybudovat hrabě Jan Rudolf Chotek v roce 1814. Jednou z obětí v bouřlivém 15. století se stal i kouřimský farář Chuodek, kterého hrabě Chotek považoval za svého předka. A to dalo patrně impuls ke stavbě památníku.

Druhý kopec, k němuž jsme zamířili, byl Sukov (336 m n.m.).

Vrch Sukov. Foto Vlastimil.
Na Sukově jsme se zastavili u dávno nevyužívané obrovské betonové vodní nádrže, která za nemalé peníze vznikla v 80. letech 20. století a od roku 1991 se pro ni nenašlo využití. Foto Vlastimil.

Podle fotografií je vidět, že počasí bylo značně nestálé, začalo poprchávat a na zlepšení nebyla naděje.
Další dva kopce, Velký a Malý Kuklík, jsme absolvovali nejdříve pod deštníky, pak se nebe otevřelo a už nebyly k potřebě.

Velký Kuklík 356 m n.m. Foto Vlastimil.
Náš souputník Honza, vzdělaný v rostlinopisu, nám ukázal kuklík, který dal název oběma kopcům. Foto Vlastimil.
Fotografii rostliny kuklík jsem stáhla z webu, nikoho nenapadlo ji vyfotit v lese.

Vyhledala jsem, co se o kuklíku píše: Je to rostlina vlhkých, stinných a polostinných areálů s humózní půdou jako jsou křoviny, lemy listnatých lesů, parky, málo obhospodařované zahrady, lužní lesy a také rumiště a býlím zarostlé rozvaliny, včetně mnoha dalších lidskou činnosti ovlivněných stanovišť.

Vycházka po kutnohorách byla za velmi proměnlivého počasí chvílemi dobrodružná. Foto Vlastimil.
Malý Kuklík je o 3 metry vyšší nežli Velký, má 359 metrů. 🙂

V místech, kde se les na Malém Kuklíku otevírá do širé krajiny, začala pořádná bouřka, padaly kroupy a byl velký vítr. To, že jsme byli pod otevřeným přístřeškem, nebylo k ničemu,

Honza řekl, že v jednom starém kalendáři se dočetl, že v dubnu se může během několika hodin vystřídat až devět druhů počasí – naštěstí jsme dnes zažili „pouze“ šestero druhů – ráno byla mlha, pak lilo, nato svítilo slunce, pak byla bouřka, následovaly kroupy a hodně silný vítr (ale docela teplý) – u Havlíčkova Brodu prý v té době bylo tornádo, takže u Kutné Hory to asi bylo nějaké doznívání.

Ale všechno trvá, až se ztrhá – obloha se smilovala nad bláznivými turisty a nechala je pokračovat v původním úmyslu, i avizované voňavé špekáčky už byly v dohlednu. 🙂

Rozcestí pod Malým Kuklíkem má název Bezhlavý Ján. Foto Vlastimil.

Na křižovatce cest stojí od 18. století působivě do krajiny zasazená torzovitá pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého s klečící postavou Almužníka a reliéfem erbu mecenáše na čelní straně podstavce.

Turistické informační místo na rozcestí.
Vedoucí výpravy Vlastík nese dřevo na ohýnek. Foto František.

Nyní jsme za sebou měli čtyři z plánovaných sedmi kutnohorských kopců a vydali se k NPP Rybníček u Hořan, kde si opečeme buřtíky.

Jdeme silničkou směrem k obci Hořany. Foto František.

Začalo pomalu pršet, když byl déšť dost silný, dorazily k rybníčku buřty. Pánové si nedali říct, založili ohýnek, ten vydržel déšť, který trochu polevil, opékaná uzenina pekelně voněla a vše se znovu v dobré obrátilo. 🙂

Rybníček u Hořan – v blízkosti je Národní přírodní památka – kromě čolků a jiné havěti zde roste vzácná rdestice hustolistá, bohužel ještě nebyla k vidění. Foto František.
Hladina romantického hořanského rybníčku byla skrápěna ševelícím jarním deštěm. Foto Vlastimil.
Buřty výborné chuti opečeny, sluníčko znovu na scéně – oběd byl vynikající! Foto František.

Naše jihlavská skupina se poté rozhodla, že na Opatovický vrch (421 m n.m.) si vyšlápnemeněkdy příště, nejvyšší vrch Vysoká (471 m n.m.) jsme navštívili v roce 2012, proto odpoledne věnujeme kulturním zajímavostem v Kutné Hoře, kam nás vzal autem dovozce menáže.

Na Opatovický vrch se vydali místní turisté, naše jihlavská skupina dala přednost návštěvě kulturních památek v Kutné Hoře. Foto Vlastimil.

Ve článku Kutná Hora z roku 2012 jsou obrázky a texty, které se týkají také návštěvy Belvederu a rozhledny na vrchu Vysoká.

Letohrádek Belveder s kaplí sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká. Foto Mirek v roce 2012.
Rozhledna na vrchu Vysoká. Foto Mirek v roce 2012.

Odpoledne se počasí umoudřilo, takže vycházka městem splnila naše očekávání. Dokonce jsme viděli havířky vycházející z útrob země. 🙂

Kutnohorští havířci. Foto František.

Samozřejmě jsme zašli na terasy u bývalé jezuitské koleje, odkud jsou báječné výhledy – zařadím jen několik fotografií, více jich v případě zájmu najdete ve článku z roku 2009.

Synagoga v Kutné Hoře.

Synagoga v jádru města naproti severnímu křídlu jezuitské koleje byla postavena v roce 1902 podle projektu kutnohorského architekta Bohuslava Moravce. Během války byla poničená, pak sloužila jako výrobna varhanářské firmy.

Kutnohorská galerie ve zrekonstruované barokní budově bývalé jezuitské koleje.
Lípa Gabriely Preissové (1862–1946) ve Vorlíčkových sadech u chrámu sv. Barbory byla v listopadu 1925 osobně zasazena touto významnou rodačkou a čestnou občankou města.
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

Dnešní den byl opravdu zážitkový – vystoupali jsme na čtyři vrchy, prošli šestidruhovým počasím a zklidnili se v nevšední atmosféře historického města. 🙂

Rekapitulace trasy: Z hlavního nádraží v Kutné Hoře k lomu Kaňk, k rozhledně, k památníku vzpoury kutnohorských havířů, ke sloupu obětí husitských, na Sukov, na Velký a Malý Kuklík, na rozcestí Bezhlavý Ján, k NPP Rybníček u Hořan; odpoledne prohlídka historického centra Kutné Hory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*