Hvězdicový výstup na Čeřínek

Sobota 13. června 2009

Když se člověk něčeho zúčastňuje poprvé či jede do neznáma, má v sobě očekávání a těší se, má jistotu nejistoty. Když sám aktivně připravuje takovou akci pro ostatní, všechny pocity jsou znásobeny, ano, i negativní se vloudí… Minulý rok touto dobou jsme se s Věrou a Jirkou Veselými domluvili, že existuje řada dobrých důvodů (z nichž jeden každý by stačil), proč zvát lidi na Čeřínek a začali jsme připravovat výše uvedený zábavně-turistický pobyt na kultovním místě našeho odboru KČT. Návrhy pochodnického diplomu a razítka, které nesmějí chybět a jsou skalními turisty vyhledávané a ceněné, jsou dílem člena našeho odboru Ing. Jendy Krejčího.

Snažili jsme se ze všech sil, nedostatek zkušeností s přípravou pohodové soboty 13. 6. 2009 jsme nahrazovali nadšením pro věc. Ideovým záměrem bylo dostat do přírodního parku Čeřínek nejen turisty, kteří ostatně lokalitu dobře znají, ale i lidi, kteří dosud neměli to štěstí poznat nádheru pohybu a pobytu v místě skvělém a přírodními památkami vyšperkovaném. Vymysleli jsme 14 přístupových tras různých délek a obtížnosti, aby se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie, sepsali propozice a s tlukoucím srdcem čekali, jestli lidi přijdou.

Na přiložené mapce snad rozeznáte možnosti, které pochodníci měli při putování po značených turistických cestách až na prostranství k chatám, kde jsme je my, pořadatelé, očekávali.

Hvězdicový pochod na Čeřínek

jsme připraveni věnovat se pochodníkům

Podle přísloví „Láska prochází žaludkem“ jsme chtěli návštěvníky zaujmout sladkou odměnou, a proto několik žen z odboru KČT věnovalo pátek pečení dobrot. Každá jsme donesla jiný druh buchet, což unavené turisty, kteří vystoupili na kopec, přimělo k pochvalným citoslovcům při konzumaci našich výrobků…

buchty a klobásky příchozí příjemně překvapily

Pak dostali účastníci do jedné ruky diplom a povídání o Čeřínku, do druhé klobásku – tím končila pracovní část akce a začínala zábava. U ohně si opekli klobásku, popovídali se známými a užívali si krásného dne.

radosti ľivota

kdo přisel, nelitoval

Postupně během odpoledne dorazilo do cíle k naší veliké radosti 140 lidí, z toho asi 20 cyklistů. Zúčastnili se nejen naši přátelé z jihlavských odborů KČT, ale i z Třeště, z Telče, dokonce velká skupina turistů ze Znojma, kteří šli červenou trasou z Křemešníku a pochvalovali si procházku Vysočinou.

Předpokládali jsme, že příchozí uvítají po dobrém jídle i duchovní osvěžení, a proto jsme zajistili vystoupení 26 mažoretek z Větrného Jeníkova. Děvčátka vystoupila s naučenou sestavou dvakrát a svou přítomností ozdobila a rozjasnila odpoledne – skoro do lesku.

popředí a pozadí

Na předchozím obrázku vidíte přes pozadí děvčat čelní stěnu velké chaty, která dostala nedávno nová okna – náš nový předseda i hospodář jsou fakt jedničky!

Vždycky říkám, že turisté jsou „Pánaboha milý děti“ a myslím, že dneska se to zase potvrdilo – počasí bylo krásné, účastníci podle jejich slov spokojení s vycházkou v překrásné přírodě a neznudění pobytem na Čeřínku.

po vsech zázitcích je třeba si odpočinout

Je jasné, že bezproblémový průběh setkání nás organizátory potěšil a utvrdil v názoru, že pořádání dalších ročníků je správné – příští rok 12. června ať přijdou i ti, kteří letos zaváhali – budeme na vás na Čeřínku čekat!

Odnesla jsem si z této soboty dobrý pocit – jednak, že máme přátele, kteří nám v případě potřeby rádi pomohou a další přátele, kteří za námi rádi přijdou (i když cesta vede do kopce).

Nakonec ukázka diplomu, který jsme předávali v cíli.

účastnický diplom

Možná, že by někteří z vás našli čas a trpělivost přečíst si povídání, které jako propagaci lokality dostávali účastníci pochodu. Nebo raději za rok přijďte…

Přírodní park Čeřínek

Vrch Čeřínek se stal pro svoje atraktivní přírodní prostředí a pro snadnou dostupnost z celého regionu už na začátku minulého století velmi navštěvovanou a turisticky ceněnou oblastí. Dá se říci, že začátky rozvoje turistiky na Jihlavsku jsou úzce spjaty s Čeřínkem a zdejšími chatami.

V roce 1912 byl v Jihlavě založen Spolek pro zimní sporty a už v roce 1913 byla otevřena první turistická chata na Čeřínku, kam se záhy začali scházet turisté ze širokého okolí a panoval zde velmi čilý ruch. Po první světové válce a vzniku republiky byl ustaven místo dosavadního spolku Turistický klub Čeřínek, který začlenil do svého názvu i jméno zdejšího vrchu.

Návštěvnost stále stoupala, klub měl mnoho aktivních členů, a tak bylo rozhodnuto postavit novou velkou chatu, což se stalo v roce 1923 skutkem (už tehdy sem byla pro účastníky slavnostního otevření chaty vyznačena turistická cesta od vlaku z Kostelce) . Po velmi úspěšném desetiletém provozu chata vyhořela, ale veřejnost volala po její obnově. Společnými silami turistů z celého Jihlavska byla po pár měsících ještě téhož roku (1934) otevřena za velikých oslav chata nová, která sloužila až do roku 1986. V roce 1988 byla postavena chata v té podobě, jak ji vidíme dnes a od roku 1991 je spolu s první, malou chatou z roku 1913, která prošla několika rekonstrukcemi, opět majetkem odboru KČT Čeřínek Jihlava.

Co je na zdejším prostředí tak přitažlivé? V roce 1985 byla oblast Čeřínku vyhlášena Přírodním parkem. Vrcholové útvary, které se zde nacházejí, jsou pozůstatky mrazového zvětrávání a jsou hodny ochrany, proto jsou tři zdejší objekty zařazeny do kategorie Přírodní památka – Čertův hrádek, Skalka a Přední skála. Zvláště chráněná Národní přírodní památka je Hojkovské rašeliniště, které se nachází na severozápadě parku. Celé území je protkáno turistickými značenými cestami a místa výjimečná jsou zahrnuta do naučné stezky, která na 6 km své délky upozorní turisty na 14 zastaveních s informačními tabulemi na přírodní i historické zajímavosti.

Vrchol Čeřínku ve výšce 761 m n.m. je zalesněný, ale výhledů do překrásné vysočinské krajiny si můžeme užít z mnoha jiných míst. Také zdejší sjezdovka (podle potřeby je možné ji zasněžovat) je velikým lákadlem pro sportovní veřejnost. V turistické chatě KČT jsou v průběhu celého roku dobré ubytovací možnosti (kapacita je 67 lůžek ) a dopravní dostupnost není ani v zimních měsících špatná.

Všechny uvedené skalní útvary jsou ve výšce kolem 700 m n.m., jsou dostupné po lesních cestách a lákají turisty svými nezvykle krásnými a romantickými tvary. Navíc zde žije celá řada vzácných a ohrožených živočichů i druhů rostlin. Jedna návštěva rozhodně nemůže obsáhnout celou šíři darů a překvapení, které pro nás v tomto parku příroda uchystala. Není divu, vždyť celý kraj je podle pověstí zabydlen vílami, sídlícími ve svém dvorci Na Skalce, a právě ony prostřednictvím své vládkyně Krati zachránily celou oblast před ovládnutím pekelnými silami…

Jak to tehdy bylo? Luciper poslal čertovského stavitele Hadru a dalších 11 pekelných soukmenovců kvůli jejich bujnosti a nezvladatelnosti, aby si postavili hrad na Čeřínku a v něm pak nadále přebývali. Hadra ovšem při hledání vhodného kamene na stavbu zahlédl Kraťu, kouzelnými bylinkami ve zdejším lese nasbíranými ji obloudil, a celou noc, určenou pro stavbu hrádku, trávil s nejkrásnější vílou v radovánkách. Ostatním čertům ale jeho pomoc chyběla a tak, když kohout  zakokrhal, dílo nebylo hotové, všude kolem zůstaly poházené balvany… Stavitel Hadra i čerti jsou teď za trest v pekelné šatlavě a nám zde navěky zůstal nedostavěný Čertův hrádek…

Čertův hrádek 1

Čertův hrádek 2

Až budete chodit zdejšími lesy, rozhlížejte se – třeba se vám poštěstí najít kouzelnou bylinku radosti a lásky, někdy prý se dobrým lidem podaří spatřit i víly. Bílé kmeny bříz jsou jejich paže, svým sladkým zpěvem lákají pocestné k nevšedním zážitkům…

Turisté z odboru KČT Čeřínek Jihlava přejí vám i sobě, aby dnešní návštěva Čeřínku byla první z řady těch, které budou následovat…

2 odpovědi na “Hvězdicový výstup na Čeřínek”

  1. Hezkyjsi to napsala. Je to lákavý popis výletu. Je tu ale jedno ale. Věřím tomu, že kdybych tam přišel, žádné víly převtělené do mažoretek bych neviděl. 😉 Nevadí, ono je tam patrně hezky i bez nich.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*