Gustav Mahler v Jihlavě!

Instalace sochy 1. června 2010

Když bylo 14. června 2004 založeno Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, zdál se den, který jsme 1. 6. 2010 s tichou radostí a velmi intenzivně prožívali, velmi, velmi daleko…

Výbor Společenství se hned po svém vzniku obrátil na sochaře Jana Koblasu, aby vytvořil pro Jihlavu sochu Gustava Mahlera a 18. května 2005 už Mistr Koblasa předložil na magistrátu svoji představu o soše a parku, ve kterém by byla důstojně umístěna. Všimněte si toho data, 18. května, sám Osud zařídil, že zásadní jednání na jihlavské radnici proběhlo právě v úmrtní den Gustava Mahlera.

Navržená koncepce byla městskými zastupiteli schválená v lednu 2006.

21. dubna 2007 vyfotila Sonja Jakushewa svého manžela v ateliéru s dokončeným návrhem díla. Od profesora Koblasy jsme dostali povolení zveřejnit tuto fotografii:

Mistra Koblasu vyfotila Sonja Jakushewa v jeho ateliéru

V říjnu 2008 byly už zahájeny vlastní stavební práce na budoucím parku za bývalými městskými hradbami, kde stávala židovská synagoga, vypálená v roce 1939 nacisty.

30. července 2009 instaloval v parku sochař Jaroslav Řehna za přítomnosti profesora Koblasy tři sochy ptáků a tři kamenné ryby, které vytvořil v Kamenné u Tasova nedaleko Velké Bíteše podle Mistrova návrhu.

Na podzim roku 2009 byl podle plánu park Gustava Mahlera dokončen, osázen stromy a keři a nastala doba očekávání. V dílně pana Sovince ve Ždánicích u Kutné Hory zatím pracovali na odlévání bronzové sochy skladatelovy.

To je jen stručná historie, více se dočtete ve článcích Park Gustava Mahlera a Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel a v odkazech v nich uvedených.

Když jsem 1. června přišla s foťákem před jedenáctou do parku, už tam byl nachystaný autojeřáb i odborníci pro usazení sochy na podstavec a začali se scházet lidé, kteří si nechtěli nechat ujít tuto výjimečnou historickou událost. Pohyboval se zde filmový štáb režiséra Pavla Štingla, který natáčí film o vzniku Koblasovy sochy velkého skladatele a dirigenta, jenž prožil dětství a mládí v Jihlavě, a začalo narůstat všeobecné napětí z očekávání. Snažila jsem se z té hory fotek vyrobených v bázni, že mi něco unikne, vybrat ty pravé pro vás, kteří jste u téhle zajímavé podívané nemohli být.

rezisér Stingl natáčí film o vzniku sochy GM

Poté, co byly vyvrtány v podstavci otvory pro kotvící čepy, připevnili sochu na rameno jeřábu a snažili se ji usadit.

socha visí na rameni jeřábu

usazování na podstavec

Byla to šťastná chvíle, zkuste si představit radost, kterou zažíval předseda Společenství Ing. Josef Poukar, když viděl svoji dávnou myšlenku tak krásně zhmotněnou:

předseda Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera má dnes velký den

Ing. Poukar v rozhovoru s Pavlem Pokorným z MF Dnes

S napětím jsme sledovali práce při instalaci sochy, bylo zapotřebí několika pokusů, než bylo všechno, jak má být.

ryby čekají na svého Kazatele

usazování sochy nebylo jednoduché

vlevo je Mistr Koblasa a pan Sovinec, který sochu ve své slévárně odlil

Tady je snímek lidí, jejichž intenzivní práce v minulých letech vyústila ve dnešní slavnostní den – předseda Společenství, grafička Eva Bystrianská a jihlavský archivář Petr Dvořák:

Josef Poukar, grafička Eva Bystrianská, archivář Petr Dvořák

Když položili mumii sochy na připravené matrace, aby upravili otvory pro čepy,

socha odpočívá na matracích

vyběhla jsem rychle na rozhlednu na hradbách ulovit atraktivní obrázky shora.

park z rozhledny na hradbách 1

park z rozhledny na hradbách 2

park z rozhledny na hradbách 3

park z rozhledny na hradbách 4

Odvážila jsem se poprosit členy výboru Společenství za zřízení pomníku GM o možnost udělat snímek. Všichni byli ke mně laskaví – Mgr. Petr Dvořák, PhDr. Ivan Žlůva, Ing. Josef Poukar i JUDr. Jiří Šimánek, a tak jsem se snažila co nejvíc.

výbor Společenství-zleva-Petr Dvořák, Ivan Zlůva, Josef Poukar, Jiří Simánek

Poslední dva snímky zatím ještě zahalené sochy, která už je ode dneška naše…

nás Gustav Mahler

pohled zdálky

Přiznám se, že mám snímky odhalené sochy – filmaři ji chtěli natočit, tak byly odstraněny ochranné obaly a já jsem samozřejmě využila příležitosti… Zařadím je ale až 7. července, v den 150. výročí narození Gustava Mahlera. Nyní se podívejte na vzácné snímky tvůrce sochy profesora Jana Koblasy.

Mistr Jan Koblasa 

sochař Jan Koblasa s Josefem Poukarem

sochař Jan Koblasa s Dr. Ivanem Zlůvou

PhDr. Ivan Žlůva je historik umění, mimo jiná díla napsal v roce 2006 monografii Hledání pravdy malířky Míly Doleželové (1922–1993). Česká Frida Kahlo, jak je někdy nazývaná, prožila většinu života na Vysočině, ale s úspěchem vystavovala své portréty lidí s velkýma smutnýma očima i v zámoří.

Josef Poukar, Jan Koblasa, Ivan Zlůva

A nakonec –

stastný Josef Poukar

Večer jsme šli na slavnostní premiéru hudebního dokumentu Gustav Mahler, které se zúčastnil režisér Petr Ruttner. Na plátně se objevovala místa spjatá se životem skladatelovým, vše provázeno úryvky z jeho symfonií v provedení České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem. Líbilo se mi to moc!

Kino, ve kterém se promítalo, je jen asi tři minuty cesty od parku Gustava Mahlera, tak jsme tam po produkci zašli popřát teď už večerně osamělé soše, aby ji lidé měli po všechny časy rádi…

9 odpovědí na “Gustav Mahler v Jihlavě!”

  1. zuzi,okolí Kuksu s křížovou cestou máme v plánu a moc se tam těším. Taky na dokumentární film Pavla Stingla o vzniku Koblasovy sochy GM…

  2. Krásné!Vzácná repertáž, včetně snímku JK v ateliéru. Jsem ráda, že jsem mu mohla pohlédnout do tváře alespoň na čerstvé fotografii, když ne jako ty ve skutečnosti :), jeho socha na křížové cestě mě uchvátila nejvíc, ale to určitě sis zapamatovala :). děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*