Třešť a okolí

Tradiční zimní vycházka s Ivou Svobodovou a KČT Tesla

29. 12. 2010

Vycházku pořádá Iva přibližně ve stejnou dobu (některý ze všedních dnů mezi vánočními a novoročními svátky), zúčastňuje se vždy nejméně šedesát lidí, nikdy její trasa nevede příliš daleko od Jihlavy, a přesto je pokaždé úplně jiná – nazíraná i jinýma očima. Loni jsme se pohybovali kolem Dobronína a psala jsem o louce Budínce, o které jsme pak v průběhu letošního roku hodně slyšeli v souvislosti s vraždami při odsunu německého obyvatelstva.

Rok předtím jsme byli v Havlíčkově Brodě a v roce 2007 v okolí Rokštejna – odkazy jsou ve článku z minulého roku, podle fotek jsou vidět značné rozdíly v počasí. Letos bylo ráno skoro mínus deset, ale během dne se výrazně oteplilo a dokonce i sluníčka jsme si za poledne užili. Před desátou jsme odjížděli vlakem z Jihlavy, na nádraží v Třešti jsme dostali od Ivy podrobné instrukce a nabídku pohostinských zařízení na cestě – to je v této roční době, s ohledem na povánoční lenošení a všeliké slavení s přelomem roku spojené, zapotřebí.

na nádraží v Třešti

Navržená trasa: Třešť – Kratizna – Hodice – pramen Moravské Dyje – Třešť = 15 km

vánoční vycházka 29. 12. 2010 v okolí Třeště

Z Třeště jsme se vydali po MTZ, ťapali jsme a povídali nebo mlčeli – a bylo to fajn.

z Třeště směrem na Kratiznu

U rozcestníku pod Kratiznou jsme se zastavili, abychom se vzájemně uctili dobrotami sladkými i tekutými, pauzička srdečná a romantická.

zastávka na ochutnání sladkých a tekutých dobrot

Poté jsme přešli na zelenou značku, kterou jsme letos zjara tak pečlivě obnovovali a kterou nám tolik zprznili neznámí značkovatelé hipotras – nemají nejmenší potuchy o zásadách značení a výtvarná stránka věci je pro ně naprosto neznámý pojem, takže vedle našich úhledných pěších značek jsou halabala naplácaná ta barevná kolečka… Inu, nechme to koňovi, ten má větší hlavu… Tou cestou snadnonaštvávací jsme došli k Hodicím, celí rudí

úderné rudé družstvo dorazilo do Hodic

V hospodě s námi počítali, tak vše proběhlo velmi rychle a už nám zase křupal sníh pod nohama, když jsme se šli podívat k prameni Moravské Dyje. Odtud nemám žádný obrázek, protože jsem byla líná fotit a Mirek na vycházce nebyl – ještě zažíval plné pracovní nasazení. Dnešní fotky jsou od Míly Bradové a ta dala před zasněženým prameništěm přednost prohlídce vyhlášených třešťských betlémů (v roce 1802 vznikla první papírová malovaná figurka a tím začala tradice betlémářství v Třešti, v roce 1860 byla vyřezaná první dřevěná figurka, a tak byl položen základ výroby zdejších dřevěných betlémů). 

Místo obrázku pramene Moravské Dyje zařadím odstavec z Ivina  popisu vycházky.

Moravská Dyje pramení ve výšce 635 metrů nad mořem, teče jižním směrem okolo Telče, pak Dačicemi a na území Rakouska se u Raabsu spojuje s Rakouskou Dyjí. Její tok je 68 kilometrů dlouhý. V roce 1982 upravili prameny Dyje členové ČSOP v Třešti a kolem jejích břehů vysázeli 1200 stromků. Přímo u pramene Dyje je vystavena kopie plastiky Jarní studánka od třešťského rodáka akademického sochaře Jaroslava Krechlera. Každoročně pořádá KČT v Třešti dálkový turistický pochod Krajem pramenů Dyje.

A právě tenhle pochod máme v plánu, tak Studánku-děvčátko potom uvidíte. Okruhem jsme se vraceli do Třeště s přesvědčením, že dnešní den, prožitý s kamarády v přírodě, nebyl ztracený.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*