Síň slávy české turistiky

Pardubice 2. dubna 2011

V březnu, když jsme dostali pozvánku z ústředí KČT, abychom přijeli 2. dubna do Pardubic jako hosté výroční konference KČT, jsme nabyli jistoty, že naše loňské snažení bylo korunováno úspěchem – odbor KČT Čeřínek i jeho první předseda František Srdínko jsou pozváni z „předsíně“ do Síně slávy české turistiky a my budeme mít tu čest zúčastnit se společně s kolegy, naším předsedou Jirkou Veselým a zástupci oblasti KČT Vysočina slavnostního ceremoniálu uvedení do „Síně“.

Této dychtivě očekávané události předcházelo mnoho loňských akcí, které náš odbor pořádal k 90. výročí svého založení, aby se i veřejnost dozvěděla o letité nenápadné, přesto záslužné činnosti turistů, snažících se kultivovat tělo, ducha i svoje okolí. Možná si řeknete, že přeháním, ale až budete mít trochu času, začtěte se do almanachu a zjistíte, že vždycky byli, a stále jsou, snílkové, kteří posunují svým optimismem a důvěrou v lidi společnost na tu lepší, slunnější stranu cesty…

V sobotu před odjezdem do Pardubic jsme se pamětně vyfotili

před odjezdem z Jihlavy

a u vědomí, že možná za pár let se budou naši následovníci zajímat (?), jak proběhl slavnostní „uváděcí“ den, jsme se po příjezdu před pardubickou univerzitu vyfotili ještě jednou:

v Pardubicích před zahájením konference

Na únorové oblastní konferenci KČT Vysočina jsme zvolili čyři delegáty, kteří se celostátního výročního jednání zúčastnili za všechny vysočinské turisty (je jich zaregistrováno téměř osmnáct set):

delegáti oblasti KČT Vysočina v Pardubicích

Při vstupu do budovy jsme hned uviděli panel s osobnostmi a odbory KČT, kteří budou letos uvedeni do Síně slávy.

bohatá a skvělá úroda

Přečtěte si zápis o prvním předsedovi odboru Čeřínek Mg.Ph. Františku Srdínkovi

Mg.Ph. František Srdínko v Síni slávy

a také o odboru KČT Čeřínek, založeném 12. prosince 1920.

OKČT Čeřínek Jihlava v Síni slávy

Na dalším obrázku je formulováno, co vlastně je Síň slávy,

kniha oceněných

současné složení Rady Síně slávy

Rada Síně slávy

a zápis první osobnosti uvedené na turistický piedestal.

první zápis v knize Síně slávy

Jsme rádi, že náš přítel Láďa Tomáš udělal tři předešlé fotky, Mirka to v euforii vůbec nenapadlo. Na konci pamětní knihy je už zápis o našem odboru

letošní zápis v knize Síně slávy

i o prvním legendárním předsedovi, který klub pozvedl na noblesní úroveň:

osobnost z TK Čeřínek, na niž jsme hrdí

Mirek je v dobré společnosti a užívá si to, takový okamžik se už nebude nikdy opakovat:

slavnostní okamžik

Hned po zahájení konference začali funkcionáři Rady Síně slávy představovat auditoriu osobnosti, které si zaslouží, aby se na ně nezapomnělo, protože jejich přínos pro českou turistiku je podstatný. Na vysočinské turisty padá odlesk slávy prvního předsedy Františka Srdínka, zakladatele turistiky na Jihlavsku – všichni z Vysočiny, dnes zúčastnění v aule Univerzity Pardubice, mají zásluhu na tom, že dokumentace o něm je co nejpodrobnější a historické informace o této osobnosti a její práci se průběžně rozšiřují na veřejnosti.

funkcionáři Rady Síně slávy představují auditoriu Františka Srdínka

Rozvoj turistiky na Jihlavsku je neodmyslitelně spjatý s výstavbou chat na Čeřínku, proto při výčtu zásluh odboru KČT Čeřínek je na obrazovce fotografie chaty, která byla vystavěna v roce 1923 zásluhou Františka Srdínka a po různých peripetiích je od začátku devadesátých let znovu v majetku našeho odboru a slouží turistům a všem, kdo jezdí do tohoto koutu Vysočiny, atraktrivního svou mírnou, vlídnou a starosvětskou krásou.

delegáti se dozvídají, proč byl OKČT Čeřínek zařazen do Síně slávy

Pak si naši předsedové pogratulovali, Jirka Veselý převzal z rukou Dr. Jana Stráského dokumenty o uvedení do Síně slávy

náš čeřínkovský předseda Veselý s naším nejvyšším předsedou Stráským

a pak fanfáry a vše, co bývá obvyklé při těchto příležitostech.

okamžik, na který jsme se těšili

Tady jsou listiny, které jsme dovezli do Jihlavy pro radost kolegů-turistů a jako doklad o naší době pro následovníky:

listina o uvedení prvního předsedy Františka Srdínka do Síně slávy české turistiky

listina o uvedení odboru KČT Čeřínek do Síně slávy

Velice nás potěšilo, že účastníci loňského listopadového setkání v chatě na Čeřínku, kde byl projednán a schválen návrh oblastního výboru KČT Vysočina na ocenění OKČT Čeřínek a pana Srdínka, se velmi uznale vyjadřovali nejen o historii odboru, ale i pochvalně o naší současné práci. To se vždycky poslouchá dobře a přiznejme si, nebývá to často… V obrovské aule bylo sedmdesát čtyři delegátů z celé ČR a myslím, že všichni nám ocenění přáli, neboť dobře vědí, jak musí někdy být člověk vytrvalý a disciplinovaný, aby od „stolové“ a „papírové“ turistiky neutekl do lesa…

pohled do auly, delegáti Vysočiny stylově v tričkách odboru Čeřínek

O přestávce jsme se zběsile, radostně a památečně fotili:

památeční foto

Velikou zásluhu na vyhledávání historických dokumentů a starých fotografií v jihlavském archivu a jejich uspořádání do videoprezentací, které můžete uvidět na stránkách odboru Čeřínek, konkrétně zde, má Ing. Jan Krejčí (s knihou Síně slávy), turistický nadšenec, jehož velký odměnový den D byl dnes.

šťastný Ing. Krejčí

I naši přátelé z KČT Tesla, delegáti celostátní konference, Míla Bradová a František Janeček, kteří se v kauze Síň slávy velice, a rozhodným způsobem, angažovali, si užívali dnešního slavnostního dne a na počest Čeřínku se oblékli do našich „firemních“ triček.

Míla a František pomáhají Čeřínku skutkem i radou

Celý den jsme pak byli účastni jednání konference, které bylo záživné a v mnoha směrech obohacující a inspirativní. Je velmi dobré, že naši nejvyšší představitelé jsou erudovaní a troufnu si užít i výraz ušlechtilí, protože přese všechny potíže, které se logicky v každé práci vyskytnou, stále směřují k prvotním ideálům Náprstkovým…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*