Tažní ptáci

Sdružení německých studentů zaměřené na turistiku v letech 1911–1923
Prezentace Ing. Jana Krejčího

Na konci 19. století, v době rozvinuté spolkové činnosti, byla Jihlava obývaná převážně  občany německé národnosti. První pokusy o nasměrování občanů k výletům do okolí se objevily v práci Spolku okrašlovacího (Verschönerungsverein  für  Iglau  und  Umgebung),  založeného v  roce  1895.  Spolek, v  jehož čele  stanul  gymnaziální profesor Franz Piger, měl 422 členů a zabýval  se zvelebováním města a vycházkami do okolní  přírody.  Nejvýraznějším činem Okrašlovacího spolku bylo vybudování  rozhledny na 615  metrů vysokém kopci  Schatzbergu u Jihlavy. Od roku 1907 se na Wetterhöflu (později Rudný, dnes  Šacberk) scházeli především  Němci, Češi si našli pro své sportovní, turistické a společenské vyžití lokalitu, které vévodil vrch Čeřínek.

Pro úplnou zprávu o turistice v Jihlavě a okolí je nutné zmínit se o sdružení Wandervögel (Tažní ptáci), které vyvíjelo činnost mezi roky 1911–1923 a jeho členy byli převážně studenti, kteří pořádali zábavné výlety do okolí. Podrobné zprávy nám zanechal jejich kronikář Heinrich Fiby v Chronik der Iglauer Wandervögel, která je uložena v jihlavském archivu. Heinrich Fiby přišel do Jihlavy ze Znojma, kde byl (podle sborníku vydaného v roce 2009 odborem KČT Znojmo) jedním ze zakládajících členů znojemské sekce ÖTK (Österreichischer Touristenklub), tam se také dozvěděl o existenci sdružení Rakouských tažných ptáků (Österreichische Wandervögel) a posléze pečlivě dokumentoval činnost jihlavské skupiny tohoto sdružení. Členové Tažných ptáků se rovněž věnovali značení cest, ale bez napojení na celostátní síť, takže cesty jimi označené musely být značkaři KČT uvedeny do souladu s platnými pravidly pro značení cest.

Tažní ptáci – sdružení německých studentů zaměřené na turistiku v letech 1911–1925 v Jihlavě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*