Počátky turistiky na Jihlavsku a obrázky z historie KČT Čeřínek

Prezentace Ing. Jana Krejčího

Letos uplynulo už 125 let od doby, kdy byl v Praze založen Klub českých turistů a první členové mohli začít využívat celé škály výhod organizované turistiky. Na konci devatenáctého a začátku dvacátého století byl i v národnostně smíšené Jihlavě velmi rozvinutý spolkový život, vznikala, a také v průběhu doby zanikala, nejrůznější sdružení sportovního, ale i společenského zaměření. Když byl 12. prosince 1920 založen na základech Českého spolku pro zimní sporty Turistický klub Čeřínek, sjednotili se v něm lidé, kteří měli po zkušenostech z práce v jiných sportovních organizacích jasnou představu o směřování klubu, dostatek invence ke tvorbě zajímavého programu pro členstvo a hodně pracovitosti a vytrvalosti pro překonávání potíží, které se vyskytly. Během krátké doby se stal Turistický klub Čeřínek nedílnou součástí tehdejší společnosti a velmi noblesní organizací, v níž být členem si pokládali lidé za čest. Náplň činnosti klubu byla rekreačně-sportovní a společenská, členská základna se čítala na stovky, obě chaty na Čeřínku, jež vlastnil klub, prosperovaly, i když bylo třeba vyrovnat se v roce 1934 se zničením velké chaty, která podlehla požáru, ale byla vzápětí nahrazena chatou novou, ještě výstavnější.

Dvě desetiletí úspěšné práce pro nejen jihlavskou veřejnost, ale i zájemce z širokého okolí, byla přerušena válkou, po které bylo třeba začít úplně znovu ve změněných podmínkách sjednocené tělovýchovy. Turistický klub Čeřínek se v roce 1946 začlenil do Klubu českých turistů a pak až do roku 1991, kdy získal právní subjektivitu a zpět svůj původní majetek, působili jeho členové v turistickém odboru, vždy začleněném do některé z tělovýchovných jednot.

Podrobné informace o okolnostech vzniku, stručnou historii a trochu i současnost KČT Čeřínek naleznete v Almanachu.

V roce 2010 jsme oslavovali 90. výročí založení odboru KČT Čeřínek a jedním z příspěvků byla následující prezentace, v níž jsou pro potěchu současných turistů zachyceny dostupné dokumentační materiály – dělají si však i ambice jako důvěryhodný materiál historický pro generaci příští, aby mohla navázat na nejlepší tradice turistické. Je důležité, abychom prestižní postavení, které si turisté v průběhu minulého století vydobyli, svou činností a upřímnou snahou upevňovali a aby se odbor Klubu českých turistů Čeřínek v plné slávě dožil dalších významných výročí během století jedenadvacátého.

Klikněte prosím na následující odkaz a vydržte chviličku než se prezentace načte 🙂

Počátky turistiky na Jihlavsku a obrázky z historie KČT Čeřínek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*