Oldřich Kocian byl uveden do Síně slávy české turistiky

Celostátní konference Klubu českých turistů v Praze
2. dubna 2016

V sobotu 2. dubna 2016 byl na konferenci Klubu českých turistů (KČT) v Praze uveden do Síně slávy české turistiky Oldřich Kocian, nestor humpolecké turistiky a sokolského hnutí. Stalo se tak za účasti nejvyšších představitelů Klubu českých turistů a delegátů ze všech oblastí České republiky, zástupců více než dvaačtyřicetitisícové členské základny. Slavnostnímu ceremoniálu byla přítomna vnučka Alena Fenclová, která spolu s Josefem Jelínkem, bývalým předsedou KČT Humpolec a jeho následovníkem Rostislavem Ježem, vyslechla poděkování za práci svého dědečka Oldřicha Kociana ve prospěch turistiky a převzala pamětní dokument o poctě prokazované osobnostem, které svými činy přispěly ke zviditelnění, slávě i prestiži české turistiky.
Předseda KČT Humpolec Rostislav Jež shromáždil při této příležitosti cenný textový i fotografický materiál o životě a činnosti Oldřicha Kociana, nepřehlédnutelné osobnosti Humpolecka. Soubor dokumentů je k dispozici v archivu KČT, aby sloužil příštím generacím.

zleva bývalý předseda KČT Humpolec Josef Jelínek, vnučka Oldřicha Kociana Alena Fenclová, předseda KČT Humpolec Rostislav Jež, emeritní předseda KČT Jan Havelka a současný předseda KČT Vratislav Chvátal

panel s osobnostmi a odbory KČT uvedenými v roce 2016 do Síně slávy české turistiky

Alena Fenclová-Kocianová s vedoucími představiteli KČT Humpolec

pamětní list ze dne 2.4.2016

vnučka Oldřicha Kociana s turisty z Vysočiny

Oldřich Kocian se narodil 13. 12. 1888 ve staré soukenické rodině v Humpolci. Po studiích na obchodní akademii v Chrudimi a Vysoké škole obchodní v Praze se vrátil do rodného města, získával zkušenosti v otcově, později ve vlastní zasilatelské firmě a zároveň se velmi aktivně věnoval veřejnému životu – od studentských dob byl zapojený v sokolském hnutí, kde přes jednotlivé posty prošel až do funkce starosty Sokola Humpolec, v roce 1941 přijal funkci starosty Havlíčkovy sokolské župy.

Oldřich Kocian 1888–1942

Oldřich Kocian byl členem významných městských institucí, autorem mnoha článků v novinách, časopisech a v sokolských věstnících, sbíral paměti starých soukeníků a publikoval je spolu s odbornými články v brožurách, spolupracoval i s českým rozhlasem.

zápis v kronice Síně slávy české turistiky

Jako dlouholetý aktivní člen a od roku 1936 předseda Klubu českých turistů Humpolec propagoval krásy rodného Zálesí, sestavoval a vydával turistické příručky i mapy kraje, velmi populární byla brožura Turistický průvodce po Humpolci a okolí (1936).

Dne 8. října 1941 byl zatčen gestapem na hradě Orlík u Humpolce, kde řídil vykopávky, zemřel 16. 3. 1942 v Osvětimi.

Prezident Československé republiky udělil dne 4. září 1948 v uznání zásluh, které získal v boji za osvobození, kpt. v záloze Oldřichu Kocianovi, účastníku národního boje za osvobození, Československý válečný kříž 1939 in memoriam, v roce 1995 mu Městské zastupitelstvo v Humpolci udělilo Pamětní medaili dr. Aleše Hrdličky in memoriam.

Oldřich Kocian byl 2. dubna 2016 slavnostně uveden do Síně slávy české turistiky

Autorkou fotografií je Ing. Míla Bradová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*