Údolí Doubravky 2017

23. ročník akce „Léto v Železných horách“ pořádal OÚ Sobíňov a KČT Havlíčkův Brod
5. srpna 2017

Největším lákadlem sobíňovského pochodu je bezesporu údolí řeky Doubravky – i když nezanedbatelnou roli hraje i letní posezení s hudbou (případně trochou tance) a nabídkou dobrých jídel po návratu z tras. 🙂 Posadit se pod vzrostlými břízami ve společnosti přátel a známých ke stolu s dobrým guláškem či grilovanou rybou, zapíjet čímsi dobrým podle vlastní chuti a poslouchat muziku – to je blaho, které dobře zná každý pochodník…

Pro oba shora uvedené důvody mají tedy místní pořadatelé pochodu zajištěnou stabilní turistickou klientelu, jejíž účast vyjadřují při statistikách číslem nikdy ne menším nežli 400.

na startu pochodu v Sobíňově; www.svatosi.cz
štáb pochodu Léto v Železných horách sídlí vždycky v hostinci U Štefana v Sobíňově
před odchodem na trasu jsme se setkali s turistkami z KČT Havlíčkův Brod

Byl horký letní den, a tak jsme si vybrali trasu po červeně značené cestě lesem do Bílku a pokračovali do údolí Doubravky. Jakmile stezka projde pod kamenným železničním mostem, dá se říct, že poutník stanul na začátku romantického údolí.

údolí Doubravky začíná (při postupu po proudu) u obce Bílek

Doubravka postupně spadá četnými prahy a vodopády až k obci Sokolovec, údolí se zužuje a stává se skalnatější – nejkrásnější partie se otevřou v soutěsce Koryto, široké pouze čtyři metry. Dva vodopády, pod nimiž se v tůních točí a pění voda… okolní skály vystupují z řeky do výšky až 15 metrů – pokaždé je toto úchvatné přírodní divadlo jinak krásné…

údolí Doubravky se postupně zužuje a stává se skalnatější
soutěska Koryto je široká asi 4 metry, skály vystupující z řeky jsou až 15 metrů vysoké

Potěšilo nás vidět na vlastní oči, že v řece už zase žijí raci – ten na následujícím obrázku byl dětmi zvědavě prohlížen, oslavován a poté zase vrácen do své tůňky. 🙂

do řeky se postupně vracejí raci

V místech u říčního zákrutu se zvedá do výšky přes 40 metrů zdejší nejvyšší skála Sokolohrady, na jejíž vrchol vede zeleně značená turistická stezka. Opustili jsme červenou trasu, po lávce přešli na druhý břeh a po svahu skály vystoupali na vyhlídku k pozůstatkům hradu ze 13. století – z něj zbyly už jen terénní náznaky obranných valů.

po lávce vede turistická značka k vyhlídce na pozůstatcích hradu Sokolovec ze 13. století
z výšky 40 metrů se díváme ze Sokolovce na hladinu řeky Doubravky

Po zeleně značené cestě jsme došli zpět do Bílku, pak okruhem do cíle v Sobíňově.

léto v Železných horách; této kytce, která už pomalu mizí z venkovských zahrádek, jsme v dětství říkávali „kozí láska“; www.svatosi.cz

Pořadatelé nás odměnili pamětním listem a vybídli k návštěvě odpočinkové zóny – poslechli jsme rádi a: jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli… 🙂

vtipná propagace různých druhů sportů

Zájemci o podrobnější informace, mapy a obrázky je naleznou ve článku Údolím Doubravky 2016, kde jsou i odkazy na další články o Železných horách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*