Londýn

24. července 2010, sobota

Řada dní od 9. července, kdy jsme vyjeli z jihočeské Mladé Vožice na turistický zájezd do Irska, dospěla k závěru – pomyslný kruh, do něhož jsme vstoupili v jihozápadní Anglii ve městě Bath a pokračovali ve třinácti turisticky vrchovatě naplněných dnech podivuhodným irským ostrovem, se dnes uzavírá v Londýně.

Včerejší prohlídka Belfastu a Dublinu byla symbolickým rozloučením s Irskem – v Holyhead jsme po půlnoci vstoupili na anglické území a před sedmou ráno nás přivítal ospalý, ale slunečný Londýn. Autobus zaparkoval u Southwark Bridge poblíž budovy Financial Times a my jsme se pod vedením našich obětavých turistických kolegyň Lidušky a Renaty chutě vydali na pěší poznávání nejvýznamnějšího města Evropy – v časných ranních hodinách jsme si považovali nízkého provozu v City, takže vycházka zpočátku probíhala idylicky, skoro jako někde v jihočeském městečku.  🙂

Byli jsme připraveni na dlouhou túru (v cíli se ukázalo na krokoměru číslo jen o pár set metrů menší než 30 km), naposledy jsme Londýn objevovali v červenci 2008 při návratu ze Skotska, v roce 2005 nás z něj vyhnaly teroristické výbuchy v metru.

Londýn má s předměstími asi 8 milionů obyvatel, některé zdroje uvádějí v tzv. Velkém Londýně číslo až dvakrát větší. Osadu Londinium při ústí řeky Temže založili v 1. století našeho letopočtu Římané – město, které se rychle rozrostlo, procházelo dějinami, pustošené válkami a nemocemi, nezlomené. Opravdovou krutou ranou byl ničivý požár Londýna v roce 1666 – popelem tehdy lehla téměř celá City uvnitř starých římských hradeb – důsledkem Velkého požáru byla celková přestavba Londýna (a vznik katedrály sv. Pavla) podle projektu architekta Christophera Wrena, který navrhl i nový systém ulic.
Nedaleko místa, kde požár vznikl, stojí jeden z významných londýnských památníků, 62 metrů vysoký The Monument, postavený podle Wrenova návrhu v roce 1677 při dokončení obnovy města (!)

The Monument při pohledu z London Bridge; www.svatosi.cz

Jako Druhý velký požár Londýna bývá označován německý nálet v prosinci 1940, který město zle zpustošil.
V novém tisíciletí mění vzhled Londýna mrakodrapy – rostou jako houby po dešti a navíc dostávají turisticky přitažlivé přezdívky. 🙂

Trasa naší cesty byla přizpůsobena východišti – nejdříve jsme přátelsky pozdravili slavný hostinec The Anchor na nábřeží, vzpomněli na vynikající fisch and chips, jimiž jsme zakončili londýnský pobyt 2008 a přáli si brzký návrat 🙂 , pak už nás most spojil s centrem.

Následující komentované fotografie jsou řazeny podle směru vycházky, některé obrázky pocházejí z roku 2008. Není to ucelený soubor, ale dokument z jednodenní prohlídky, na kterou rádi vzpomínáme. 🙂

The Anchor (Kotva) na nábřeží Temže je prý nejstarší hostinec v Londýně – vznikl v roce 1615, po velkém požáru města roku 1666 byl přestavěn
replika vlajkové lodi Francise Drakea, s níž obeplul v letech 1577–1580 zeměkouli – loď má název Golden Hind (Zlatá laň)
novou londýnskou radnici navrhl architekt Norman Foster, byla otevřena roku 2002, přezdívá se jí „Vajíčko“
černé vejce u radnice
slavný visutý a zvedací most Tower Bridge byl vystavěn v 19. století, lávku, která spojuje obě věže, v současnosti využívají převážně turisté
výhled z Tower Bridge na bankovní část City – nepřehlédnutelný je mrakodrap Swiss Re Tower, tzv. „Okurka“, dokončená v roce 2004 pro švýcarskou pojišťovnu – měří 180 m, má 40 pater; autorem návrhu je architekt Norman Foster
nádherné červencové ráno v Londýně
výhled na Tower of London, původní královskou rezidenci; White Tower (Bílá věž) byla postavena roku 1078 za vlády Viléma Dobyvatele – Tower je první a nejdéle obývané území Londýna
v Toweru jsou uloženy britské korunovační klenoty; v pevnosti žije šest krkavců (pro jistotu prý vždy jeden navíc 🙂 ), o nichž praví pověst, že britská monarchie zanikne, opustí-li ptáci Tower
Tower Bridge
Tower Bridge z pohledu od pevnosti Tower
říční přístaviště Traitor’s Gate (Brána zrádců) – tudy do pevnosti vstupovali vězňové přivážení po řece, od 16. století sloužil Tower jako vězení
na informační tabuli je názorný obrázek Toweru z 15. století
slavnost v Toweru – květen 1707 – obrázek z infotabule
orientační plánek Toweru
katedrála sv. Pavla – druhá největší na světě – dokončena roku 1710
katedrálu sv. Pavla navrhl architekt Christopher Wren po ničivém požáru Londýna roku 1666 – město bylo třeba vybudovat znovu
katedrála sv. Pavla má půdorys kříže; v chrámu jsou pochovány slavné osobnosti
katedrála sv. Pavla slouží anglikánské církvi
přehlídkové prostranství Horse Guards (Jízdní hlídky) blízko St. James Parku – probíhá zde pravidelné střídání stráží, stejně jako před Buckinghamským palácem – celá slavnostní paráda výměny stráží se však odehrává na koních
chystá se střídání jízdní hlídky
Buckinghamský palác
turisté čekají na obřad střídání stráží
památeční obrázek z Londýna
Trafalgarské náměstí je pravým centrem Londýna – 56 m vysoký sloup byl postaven k uctění památky admirála Horatia Nelsona, který padl roku 1805 v bitvě u Trafalgaru (milován Brity a lady Hamiltonovou 🙂 )
Trafalgar Square s Nelsonovým sloupem, fontánami a bronzovými lvy – kov na jejich výrobu prý pochází z děl, uloupených admirálem ve válce, v dálce Big Ben
na Trafalgarském náměstí je budova obdivované Národní galerie
ulice Whitehall – vede k Parlamentu; je tu mnoho vládních budov, patří do obvodu Westminster
most Millenium Bridge byl otevřen v roce 2000, autorem návrhu je Norman Foster – vlevo vzadu je velmi populární galerie moderního umění Tate Modern, která vznikla přestavbou z elektrárny (též v roce 2000)
visutý Millenium Bridge, podepřený dvěma mostními políři, je 350 m dlouhý a 4 m široký, nejvyšší bod dosahuje necelých 11 m nad řeku, po mostě se může pohybovat až 5000 chodců naráz
divadlo Globe na nábřeží Temže v centru Londýna – působil tu William Shakespeare, současná stavba je přesnou replikou divadla, které na stejném místě stávalo v 16. a 17. století – roku 1613 vyhořelo
Westminsterský palác, sídlo Parlamentu Spojeného království, byl do 16. století oficiálním sídlem anglických panovníků; k budovám patří slavná hodinová věž Big Ben
nejstarší část Parlamentu pochází z roku 1097, většina areálu je však z 19. století, vznikla rekonstrukcí po požáru – v paláci je více než 1000 místností
96 m vysoký Big Ben byl postaven roku 1859, čtyři ciferníky umístili tvůrci elegantní hodinové věže do výšky 55 metrů nad zemí
Westminsterské opatství (Westminster Abbey) – od roku 1066 se tu konaly téměř všechny korunovace anglických panovníků
opatský chrám pochází z 11. století, dnešní podoba je ze století třináctého
Westminsterské opatství ze západní strany – chrám Anglikánské církve je místem posledního odpočinku anglických panovníků
Londýnské oko (London Eye) – nejnavštěvovanější atrakce – od začátku tohoto tisíciletí stojí naproti Westminsterskému paláci; výška 135 m, otáčka trvá asi 30 minut, 32 kabin symbolizuje 32 čtvrtí Londýna, kabina pojme 25 cestujících, tedy současně může z „oka“ na město vyhlížet až 800 návštěvníků

Závěrem několik fotografií soch, které nás potěšily na poznávací cestě centrem města:

Pater noster (Otče náš) – autorka Elisabeth Frink (1930–1993)
staré a nové – krásně sladěné
vévoda z Yorku (Duke of York) – od 15. století je tento titul udělován druhorozenému synovi vládnoucího monarchy
památník Williama Shakespeara (1564–1616), rodáka ze Stratfordu nad Avonou
Charlie Chaplin (1889–1977), rodák z Londýna, roku 1912 odjel do Spojených států amerických

V červenci 2008 při návratu z turistiky ve Skotsku zahrnoval program „londýnského dne“ i návštěvu Greenwichského parku, kde jsme kromě atraktivní obhlídky Nultého poledníku měli možnost popatřiti na jedinečné panorama Londýna – několik fotografií myslím vhodně doplní obrázkový soubor města, které však každým rokem mění svou tvář – znalci jistě poznají nové stavby, které mezitím během deseti let vznikly…

Královská observatoř v Greenwichi – historie sahá do 17. století, hlavní budovu navrhl Christopher Wren
Nultý poledník, tzv. Prime Meridian – ustanoven roku 1851 – tisíce návštěvníků denně chtějí okusit, jaké to je, stát najednou na obou polokoulích
observatoř je na kopci v Greenwichském parku s úžasným výhledem na moderní výstavbu v Londýně
výhled z Greenwiche na Millenium Dome (Dům tisíciletí), též název O2 Arena, otevřen 2007, konají se tam hudební produkce i sportovní klání
jedinečné panorama Londýna – výhled na Canary Wharf – považuje se za největší trh s nemovitostmi, jsou tam soustředěny banky a mediální společnosti

Večerní cesta Eurotunelem proběhla bez zvláštních událostí, na kontinentě jsme si upravili čas a po noci, zásluhou akční turisticky sladce prospané, jsme v neděli 25. července 2010 před polednem byli zpět v Mladé Vožici. 🙂

této „bezvadné čtyřce“ vděčíme za zdar akce 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*