Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2018

Neděle 13. května 2018
Pořadatelé z jihlavských odborů Klubu českých turistů Tesla Jihlava a Čeřínek Jihlava uspořádali tradiční tematickou vycházku k uctění památky hudebního skladatele Gustava Mahlera (7. 7. 1860 – 18. 5. 1911).

V neděli 13. května 2018 vzdalo poctu osobnosti, která proslavila naše město, téměř šedesát účastníků nejen z řad jihlavských a havlíčkobrodských turistů – zvláště potěšující byl zájem veřejnosti – někteří ctitelé Gustava Mahlera vážili cestu z Čáslavi, Hlinska či Prahy.

9. ročník akce provázelo krásné počasí, které přispělo k nedělní pohodě – na trávníku pod šumícími stromy, s věžičkou kostela v pozadí a s půdorysem synagogy na dohled, pár kroků od nadčasové sochy skladatele, obklopeni podstatnými atributy přesně podle záměru autora sochy a koncepce parku profesora Jana Koblasy, uctili organizátoři prostými slovy krásu a naději nabídnutou lidstvu v Mahlerově hudbě.

Moderátorka pořadu Bc. Iva Svobodová předala po úvodním přivítání a seznámení účastníků s přichystaným programem slovo Ing. Milanu Palákovi, znalci života a díla Gustava Mahlera, který krátce naznačil téma odpolední přednášky v Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici. Poté položil květiny ke skladatelově soše – 18. května uplyne 107 let od doby, kdy Gustav Mahler zemřel ve Vídni.

kytice pro Gustava Mahlera je svěží, ale jezírko žízní (už dlouho); www.svatosi.cz
Iva Svobodová vítá účastníky vycházky
Ing. Milan Palák hovoří k zúčastněným
už po deváté, vždy nejbližší neděli před datem úmrtí Gustava Mahlera položí zástupci jihlavských turistů květiny k soše skladatelově; foto Vlastimil Hloupý

Těší mě, že se svolením Ing. Paláka mohu zveřejnit text jeho promluvy v Parku Gustava Mahlera:

18. května uplyne 107 let od úmrtí Gustava Mahlera, brzy na to 7. července 158 let od jeho narození. Někdo může říci, že je to už docela hodně. Ne, není to mnoho, to jenom my stále pospícháme nebo jsme nuceni k úprku a vzdalujeme se od minulosti – někdy s ulehčením, jindy nevděčně.

Jsme poutníci v současném čase a kdo nebo co se bude připomínat v budoucnu, neurčíme, neovlivníme. Musíme věřit, že vždycky budou žít lidé, kteří budou hledat a nalézat to, co budou potřebovat pro zušlechtění života. Musíme věřit, že budou vyhledávat i Mahlerovo dílo, neboť jak pro mnohé jeho současníky, tak i pro jednotlivce generací následujících zůstává podnětné svým poselstvím.

Tak jako nikdy nebudou za zastaralé považovány hudební nástroje – housle, lesní roh nebo klavír – a stále se pro ně skládá, můžeme i na Mahlerovu hudbu vytvořenou v posledních desetiletích devatenáctého a v první dekádě století dvacátého pohlížet jako na dílo současnosti.

Hudbu provází jedno „neštěstí“, mohu-li to tak nazvat: zazní a odplyne. Chráníme zámky, kostely, obrazy, sochy, jsou kulturními památkami, které máme stále na očích, můžeme se jich dotýkat. Ale hudba? Proč ta, nedotknutelná a neobejmutelná, není kulturní památkou s příslušným glejtem…?

Není mnoho dokumentů spjatých s hudbou, které náleží do Registru Paměti světa UNESCO, také Archiv Leoše Janáčka v Brně je tam od loňského roku zařazen. Stejně tak má v Registru své místo Arnold Schönberg, Johannes Brahms, 9. Beethovenova symfonie, díla Chopinova – uvádím příklady ze světa hudby.

A Mahler…? Nečekejme, až jej významná instituce přijme do své náruče. Ostatně ani poté nebude hrán hojněji. Záleží na každém jednotlivci, zda chce jeho symfonie a písně slyšet. Neprožije jen hodinu s krásnou hudbou, ale zároveň tím přijme odkaz, světu svěřené dědictví. A to kdekoliv, i tady v Jihlavě.

Dříve než se skupina odebrala středem města do historické budovy spjaté s rodinou Mahlerových, připomněla Míša Svatošová zúčastněným, že tvůrce skladatelovy sochy, profesor Jan Koblasa, rodák z Tábora, který žil od roku 1968 v emigraci a získal za svou práci mnohá ocenění a pocty, zemřel 5. října 2017, dva dny před 85. narozeninami. Zmínila se o jeho vztahu k hudbě Gustava Mahlera, o významných výstavách, uskutečněných po roce 1990, o sochařových dílech realizovaných v České republice, a zvláště vyzvedla udělení Ceny města Jihlavy profesoru Janu Koblasovi v roce 2016.

shromáždění s úctou vzpomněli na autora Mahlerovy sochy profesora Jana Koblasu, který v říjnu 2017 zemřel; foto V. Hloupý
pořadatele z KČT Čeřínek Jihlava a KČT Tesla Jihlava potěšil zájem veřejnosti o osobnost Gustava Mahlera; foto V. Hloupý
po pietní vzpomínce v Parku Gustava Mahlera se odebrali účastníci na přednášku konanou v Domě Gustava Mahlera; foto V. Hloupý
kromě jihlavských účastníků přijeli též obdivovatelé geniálního skladatele z Havlíčkova Brodu, Čáslavi, Hlinska či Prahy
Masarykovo náměstí v Jihlavě – turisté míří do Znojemské ulice – v Domě Gustava Mahlera vyslechnou přednášku a poté si mohou zdarma prohlédnout všechny výstavní prostory

Ve zcela zaplněném, resp. přeplněném přednáškovém sále Domu Gustava Mahlera vyslechli účastníci přednášku Ing. Milana Paláka zaměřenou na vztah Gustava Mahlera k českému prostředí – přednášející, který přicestoval na pozvání organizátorů ze svého bydliště v Ostravě, pohovořil o dílech českých skladatelů, uváděných Gustavem Mahlerem-dirigentem na světových scénách, uvedl, se kterými českými umělci spolupracoval, místa v Českých zemích, kde pobýval… Ing. Palák doplnil svá slova videoprezentací, hudebními ukázkami a citacemi ze vzpomínek skladatelových přátel – téma přednášky bylo opravdu zajímavé.

Ing. Milan Palák doprovodil svou přednášku fotografiemi; foto V. Hloupý
stálí účastníci těchto akcí – pozorní posluchači
při každém ročníku vycházky „Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel“ se dozvíme nové informace – přednášející vždy nabídnou téma, které osloví posluchače; foto V. Hloupý

Závěrem zarecitoval Zdeněk Schlappl tři básně Karla Holuba (†2010) věnované Gustavu Mahlerovi. (Viz článek Gustav Mahler ve verších Karla Holuba)

v Domě Gustava Mahlera chystají novou expozici – archivář Petr Dvořák a Ing. Jan Poukar si prohlížejí díla, která městu věnoval sochař profesor Jan Koblasa; foto V. Hloupý
v roce 2015 daroval sochař Jan Koblasa Jihlavě zmenšené modely soch, které jsou od roku 2010 instalovány v Parku Gustava Mahlera, skici k plastikám a také bronzovou studii hlavy Gustava Mahlera – vše bude umístěno v Domě Gustava Mahlera; foto V. Hloupý
Ing. Milan Palák ve výstavní síni věnované Gustavu Mahlerovi a jeho příbuzným v Jihlavě; foto V. Hloupý

Úplný text přednášky Gustav Mahler a České země, kterou v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě přednesl Ing. Milan Palák, je zařazen v následujícím článku.

Zájemci o loňské dění mohou kliknout na článek Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2017.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*