Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 2019

10. ročník tematické vycházky k uctění památky hudebního skladatele Gustava Mahlera (7. 7. 1860 – 18. 5. 1911)
Neděle 12. května 2019

Turisté z odborů KČT Čeřínek Jihlava a Tesla Jihlava pořádali už po desáté vycházku s názvem, který si během let vydobyl ve veřejnosti dobré jméno. Tradičně se turisté a přátelé díla Gustava Mahlera sešli u skladatelovy sochy v parku nesoucím jeho jméno, letos bohužel ve větrném a velmi chladném dni provázeném studenými přeprškami – přesto se dostavilo 53 zájemců. Začátek byl tentokrát z organizačních důvodů posunut na 15. hodinu odpolední.

Účastníky přivítala Bc. Ivana Svobodová a uvedla, že významný skladatel se s rodiči přestěhoval do Jihlavy krátce po narození (7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce) a žil zde do svých 15 let, kdy odešel do Vídně a během let dosáhl světového věhlasu. Tehdejší Jihlava jako lidnaté město se skvělou posádkovou hudbou nabízela vnímavému chlapci mnoho podnětů, jejichž hudební ozvěny se objevují v pozdějším skladatelově díle.

Moderátorka pořadu paní Svobodová také zdůraznila, že stejně jako všechny předchozí, i dnešní vycházka nabízí k danému tématu zcela nový program – pořadatelé usilují, aby každé výroční setkání bylo jiné a přineslo účastníkům nové poznatky. Připomněla, že se akce, pořádaná turisty, koná vždy poslední neděli před skonem Gustava Mahlera (zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni).

Mnozí účastníci vycházky vyslovili politování, že při této, již veřejnosti známé akci, konané vždy před uctěním památky skladatele a zároveň nedlouho před začátkem mahlerovského hudebního festivalu Hudba tisíců, už po několikáté nejsou v provozu jezírka, která podle návrhu sochaře profesora Jana Koblasy tvoří nedílnou součást vzhledu parku, a tedy netryská ani voda z deseti fontánek symbolizujících deset symfonií Gustava Mahlera…

Po položení květin k soše skladatelově se účastníci společně odebrali do Domu Gustava Mahlera ve Znojemské ulici, aby od 15:30 vyslechli přednášku Mgr. Zdeňka Geista zaměřenou na osudy širší rodiny Gustava Mahlera a dění ve Vídni a Německu v Mahlerově době.
Pan Geist doprovodil své strhující, velmi barvité vyprávění o životních osudech sester Gustava Mahlera a jeho manželky Almy fotografiemi a připomenutím kulturní, společenské a politické situace první poloviny 20. století – v jeho přednášce před posluchači defilovaly pohnuté osudy židovské části rodiny během 2. světové války i postoje příslušníků rozvětveného rodu, z nichž někteří se po zabrání Rakouska Němci přidali na stranu tehdy vládnoucí.

Po skončení zajímavé přednášky umožnilo Město Jihlava jako vlastník Domu Gustava Mahlera návštěvníkům bezplatnou prohlídku všech prostor domu, tedy stálých expozic i na podzim loňského roku nově otevřené miniexpozice, která se věnuje vzniku Mahlerova parku a sochařským dílům vytvořeným pro park profesorem Janem Koblasou.

A nyní obrazové zpravodajství:

Park Gustava Mahlera při pohledu od historického předměstí – v místech, kde stávala synagoga, je kamenný památník s pamětní deskou; foto F. Janeček
účastníci vycházky se scházejí v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě – touto stylizovanou branou se vstupuje do parku ze směru od centra města ; foto V. Veselá
symbolickou branou do parku jsou skulptury Ptáků vytvořené z několika druhů převážně místní, vysočinské žuly; foto V. Veselá
pro slavnostní zahájení se účastníci shromáždili v parku nedaleko sochy Gustava Mahlera; foto V. Veselá
jezírka, ve kterých není voda, jsou smutná, a také symbolika, která má vyjadřovat lesy, kámen a vodu Vysočiny, z nichž tryská hudba Gustava Mahlera, není proto naplněna; foto M. Bradová
letošní kytice uchystaná pro Gustava Mahlera; foto M. Bradová
tak vyfotila Věra Veselá kytici, zatím čekající na navrstvených žulových základech, ze kterých by podle záměru tvůrce parku profesora Jana Koblasy měla fontánkami proudit voda symbolizující zdroj hudby
zakladatelé Společenství pro postavení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě předseda Ing. Josef Poukar a jednatel JUDr. Jiří Šimánek čekají u opuštěných, nefunkčních jezírek na začátek slavnostního setkání pořádaného jihlavskými turisty; foto F. Janeček
Bc. Iva Svobodová zahajuje 10. ročník setkání příznivců Gustava Mahlera; foto V. Hloupý
vycházka nazvaná Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel získala během doby svého desetiletého trvání renomé – vytvořil se okruh stálých účastníků, které zajímá tato tematika ; foto V. Hloupý
Iva Svobodová krátce shrnula nejdůležitější údaje o skladateli a nastínila představu pořadatelů o akci i základní hledisko setkání; foto V. Hloupý
pocta Gustavu Mahlerovi; foto M. Bradová
zástupce veřejnosti Ing. Josef Poukar a turistka Míša položili jménem všech účastníků květy k pomníku skladatele; foto F. Janeček
turisté z odborů Čeřínek Jihlava a Tesla Jihlava letos pořádali už 10. ročník slavnostního setkání na počest Gustava Mahlera; foto F. Janeček
závěrem vyzval Ing. Poukar zúčastněné, aby pomáhali udržovat i rozvíjet kulturní tradice Jihlavy a považovali si dobrého jména, které jsme díky slavnému skladateli získali ve světě; foto V. Hloupý
účastníci setkání se vydávají městem Gustava Mahlera na dolní náměstí do domu, kde žila rodina skladatelova; foto V. Hloupý
cestou do Domu GM upozorňovaly organizátorky na budovy, které mají vztah k rodině skladatelově; foto F. Janeček
procházka historickým centrem Jihlavy má každému návštěvníkovi co nabídnout; foto F. Janeček
přednáška se konala v audio-video sále v Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici č.4; foto V. Hloupý
pracovnice DGM Mgr. Jana Součková zajistila podmínky pro zdárný průběh akce ve zdejších prostorách; foto V. Hloupý
přednášející Mgr. Zdeněk Geist zaujal posluchače svým poutavým způsobem projevu i skutečnostmi, které jim sdělil; foto F. Janeček
své vyprávění doprovodil Mgr. Zdeněk Geist promítanými fotografiemi; foto F. Janeček
fotografové Vlastimil Hloupý i František Janeček pořídili dokumentaci celé akce; foto V. Veselá
Iva Svobodová děkuje jménem účastníků Zdeňku Geistovi za skvěle odvedený výkon, který osvětlil mnohé okamžiky ze života Mahlerových příbuzných; foto V. Hloupý
Iva Svobodová a Jana Součková už předběžně domlouvají příští setkání obdivovatelů Gustava Mahlera; foto V. Hloupý
jeden z panelů stálé expozice v Domě Gustava Mahlera – na snímku jsou rodiče a prarodiče Gustava Mahlera a někteří z jeho sourozenců, též on ve věku 5 let; foto V. Hloupý
ve sklepních prostorách domu je umístěna expozice, která navozuje atmosféru doby, v níž vyrůstal Gustav Mahler – zde býval za jeho dětství výčep, kde často zněla harmonika; foto V. Hloupý
busta skladatelova v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě; foto V. Hloupý

A závěrem malé překvapení:

zprávu s fotografií zveřejnily Jihlavské listy v úterý 26. 3. 2019

Více o Gustavu Mahlerovi a jeho době, též zprávy z minulých vycházek Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel naleznou zájemci v naší rubrice Gustav Mahler.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*